2022. ÁPRILIS 2.- PROXY HÁBORÚ – SZABÁLYTALAN HÁBORÚ – HIBRID HÁBORÚ, AVAGY AMIT AKARTOK

írta | ápr 2, 2022 | Vírusnapló, Archívum, Gazdaság, Háború, Politika, Proxy háború, Történelem, Videó

eu31
Az Orosz Föderáció leendő részei: Oroszország, Fehér Oroszország és Új Oroszország (Luhansk, Dombas és Krim)

A HÁBORÚ

A VÍRUSNAPLÓ olvasói sok-sok telefonhívással fordultak hozzám az Ukrán-Orosz konfliktus kapcsán. Kedves barátaimnak, sokszor ismételgettem, hogy ez a háború nem orosz–ukrán háború, hanem valójában ez egy amerikai–orosz proxy háború. Az amerikai politikának most kellemetlen lenne, ha amerikai fialok esnének el egy amerikai–orosz háborúban, így hát az amerikaiak helyett az ukránok vállalták fel az emberáldozatot. Gondolom nem ingyen – de az is megtörténhet, hogy egy-egy porszívó ügynök (lásd Z vagy MZP) ingyen is vállalja a szerepet.

A proxy háborút nevezhetjük akár szabálytalan háborúnak, avagy hibrid háborúnak is. Korunk szabálytalan háborúinak egyszerre oka és eredménye az, hogy az Egyesült Államok kísérlete a globalizáció egypólusú világrenddé alakítására elbukott, és helyette ma a globalizációs modellek összecsapásának, a többpólusú világrend kialakulásának és egy posztliberális korszak kezdetének vagyunk szemtanúi. Emlékeztetőként álljon itt Orbán Viktor híres erdélyi beszéde az illiberális világról, mely szerint a globalizáció az egész világnak kihívást jelent, ezekre pedig az Európai Unió intézményrendszere képtelen megfelelő válaszokat adni.) korszak kezdetének vagyunk szemtanúi.

A negyedik generációs hadviselés fontos jellemzője, hogy bárki lehet hadviselő fél: az elmúlt időszakban szignifikánsan nőtt a nemállami szereplők száma a fegyveres konfliktusokban, ezáltal napjaink összecsapásainak egyik fő jellemzőjévé a felek közötti aszimmetria és az ebből fakadó irregularitás lépett elő.

Az eredetileg védelmi célokat szolgáló, és a reguláris hadsereg támogatását jelentő, népfelkelés formájában megjelenő gerillaküzdelem mondhatni önállósodott, és a hidegháború éveiben támadó jellegűvé vált, mára pedig, ahogyan az az Iszlám Állam nevű terrorszervezet esetén is látszott, a különböző médiumok és egyéb nemkatonai eszközök révén minden fegyverré válhat az ilyen harcmodort alkalmazók kezében. Vagyis bármi háborús eszközzé válhat, és éppen ez jelenti a hibrid háború lényegét.

Az ilyen konfliktusokból akár teljesen hiányozhatnak a hagyományos háborúk jellemzői, és éppen ez jelenti igazi veszélyüket, hiszen a szemben álló felek sokszor egyáltalán nem vagy csak későn azonosíthatók. Színes forradalmak is a hibrid háborúk része – a névleg a demokrácia terjesztésének szerepét vállaló, valójában antidemokratikus államcsínyeket előkészítő, forradalomexportáló hálózatok, mindenhol, ahol az együttműködést elutasító vezetőkre bukkantak.

Bárki lehet hadviselő fél, bármi lehet háborús eszköz, de a harctér is bárhol lehet, földön, vízen, levegőben, az űrben vagy az információs-kommunikációs tartományban, az emberi pszichében és a kollektív tudatban, illetve tudattalanban. Korunk megváltozott hadviselése számtalan kockázattal jár, rengeteg új kérdést vet fel. A fő problémát a konfliktusok minden tekintetben szabálytalan jellege jelenti: sem a harcoló felek, sem a hadszínterek nem különíthetőek már el a negyedik generációs hadviselés során úgy, ahogyan korábban.

Tehát sokan nem ismerik a proxy háború fogalmát, ezért az alábbiakban most ismertettem:

A DEFINÍCIÓ

A proxy háború, digitális hadviselés fegyveres konfliktus két állam vagy nem állami szereplő között, amelyek más, az ellenségeskedésben közvetlenül nem érintett felek ösztönzésére vagy nevében járnak el. Annak érdekében, hogy a konfliktust meghatalmazott háborúnak lehessen tekinteni, közvetlen és hosszú távú kapcsolatnak kell lennie a külső szereplők és az érintett harcosok között. A fent említett kapcsolat általában finanszírozás, katonai kiképzés, fegyverek vagy egyéb anyagi segítség formájában jelentkezik, amelyek segítenek egy harcias felet háborús erőfeszítéseinek fenntartásában.

ELŐZMÉNY

A klasszikus ókorban és a középkorban számos nem állami meghatalmazott külső párt volt, akiket belső konfliktusok vezettek be, és harcosokkal igazodtak a befolyás megszerzéséhez és saját érdekeik érvényesítéséhez a régióban. A meghatalmazottak külső vagy helyi hatalmak által vezethetők be, és leggyakrabban olyan szabálytalan seregek formájában jelentkeztek, amelyeket szponzor céljaik elérésére használtak fel egy vitatott régióban. Egyes középkori államok, mint például a Bizánci Birodalom, a proxy háborút használták külpolitikai eszközként, szándékosan ápolva az intrikákat az ellenséges riválisok között, majd támogatva őket, amikor egymással háborúba léptek. Más államok a meghatalmazott háborúkat csupán egy már meglévő konfliktus hasznos folytatásának tekintették, például Franciaország és Anglia a százéves háború idején, amelyek mindketten régóta támogatták a kalózkodás támogatását, amely a másik kereskedelmi hajózását célozta meg. Az Oszmán Birodalom hasonlóképpen a barbár kalózokat használta felhatalmazásként a nyugat-európai hatalmak zaklatására a Földközi-tengeren. ‌

A 20. század eleje óta a meghatalmazotti háborúk leggyakrabban olyan államok formájában jelentkeznek, amelyek a szponzorok szerepét vállalják a nem állami meghatalmazottaknak, és lényegében ötödik oszlopként használják őket az ellentétes hatalmak aláásására. Ez a fajta meghatalmazási háború magában foglalja a polgárháborúban részt vevő frakciók, terroristák, nemzeti felszabadító mozgalmak és felkelőcsoportok külső támogatását, vagy a külföldi megszállás elleni nemzeti lázadás támogatását.

Például a britek az I. világháború idején részben megszervezték és felbujtották az arab lázadást, hogy aláássák az Oszmán Birodalmat. A spanyol polgárháború után számos meghatalmazási háború kezdett megkülönböztető ideológiai dimenziót felvenni, amely Olaszország fasiszta politikai ideológiáját és nemzetiszocialista Náci Németország a Szovjetunió kommunista ideológiájával szemben anélkül, hogy ezeket az államokat egymással való nyílt hadviselésbe vonnák be. Mindkét fél szponzorai a spanyol konfliktust saját fegyvereik és harctéri taktikájuk bizonyítékául is használták.

A hidegháború idején a meghatalmazott háborút azon félelmek motiválták, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti konvencionális háború nukleáris holokausztot eredményez, ami az ideológiai meghatalmazottak használatát az ellenségeskedés biztonságosabb módjává teszi. A szovjet kormány úgy találta, hogy az amerikaiakkal és más nyugati nemzetekkel ellentétes pártok támogatása költséghatékony módszer a NATO befolyásának leküzdésére a közvetlen katonai szerepvállaláshoz képest.

Ezenkívül a televíziós média elterjedése és a közfelfogásra gyakorolt hatása az USA közvéleményét különösen fogékonnyá tette a háborús fáradtságra és szkeptikusnak tekintette a külföldi élet kockáztatását. Ez ösztönözte a felkelő erők felfegyverzésének amerikai gyakorlatát, például a szovjet – afgán háború idején a mudzsahidok utánpótlását. A nemzetek meghatalmazott háborúhoz is folyamodhatnak, hogy elkerüljék a szövetséges nemzetek, nyereséges kereskedelmi partnerek vagy olyan kormányközi szervezetek potenciális negatív nemzetközi reakcióit, mint az Egyesült Nemzetek. Ez különösen akkor fontos, ha békeszerződések, szövetségi cselekmények vagy más nemzetközi megállapodások állítólag tiltják a közvetlen hadviselést.

Az ilyen megállapodások megszegése számos negatív következményhez vezethet, akár negatív nemzetközi reakció, akár az előzetes megállapodásban felsorolt büntető rendelkezések, akár a többi fél és szövetségeseik megtorló intézkedése miatt.

Bizonyos esetekben a nemzetek pénzügyi aggodalmak miatt motiváltak lehetnek a meghatalmazott háborúba: az irreguláris csapatok, felkelők, nem állami szereplők vagy kevésbé fejlett szövetséges katonák támogatása (gyakran elavult vagy felesleges felszereléssel) lényegesen olcsóbb lehet, mint a nemzeti fegyveres erők, és a meghatalmazottak általában viselik a hosszan tartó konfliktusok következtében bekövetkezett veszteségeket és gazdasági károkat.

Egy nemzet katonai beavatkozást alkalmazhat egy kedvezőbb kormány felállítására egy harmadik fél államában. A rivális nemzetek a beavatkozást saját biztonságuk gyengített pozíciójának tekinthetik, és válaszul megkísérelhetik aláásni ezeket az erőfeszítéseket, gyakran támogatva a saját érdekeiknek kedvező feleket (például azokat, akiket közvetlenül vagy közvetve ellenőrzésük alatt tartanak, szimpatizálnak ügyükkel, vagy ideológiailag igazodik). Ebben az esetben, ha az egyik vagy mindkét rivális meggyőződik arról, hogy előnyben részesített frakciója hátrányos helyzetben van, akkor gyakran katonai és / vagy pénzügyi támogatás fokozásával válaszolnak. Ha partnere anyagi fenyegetést észlelve, vagy a gyengeség vagy vereség megjelenését elkerülni vágyva követik példájukat, meghatalmazotti háború következik a két hatalom között.

Ez fontos tényező volt az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti hidegháború idején, valamint a Szaúd-Arábia és Irán között zajló, különösen Jemenben és Szíriában zajló konfliktussorozatban. Hatások A meghatalmazott háborúknak hatalmas hatása lehet, különösen a helyi térségre. Jelentős hatásokkal járó meghatalmazotti háború alakult ki az Egyesült Államok és a Szovjetunió között a vietnami háború alatt. Különösen a Rolling Thunder művelet bombázási kampány jelentős mennyiségű infrastruktúrát tett tönkre, ami megnehezítette az észak-vietnámiak életét. Ezenkívül a hadjárat során eldobott fel nem robbant bombák tízezreket öltek meg, mióta a háború nemcsak Vietnamban, hanem Kambodzsában és Laoszban is véget ért. Jelentős volt a szovjet – afgán háború, amely több ezer életbe és dollármilliárdokba került, csődbe vitte a Szovjetuniót és hozzájárult annak összeomlásához.

A Közel-Keleten a Szaúd-Arábia és Irán közötti proxy háború a példa a proxy háborúk romboló hatására. A konfliktus többek között a szíriai polgárháborút, az Iraki és Levant Iszlám Állam felemelkedését, a jelenlegi jemeni polgárháborút és a tálibok újbóli megjelenését eredményezte. 2003 óta több mint 800 000 ember halt meg Irakban. 2011 óta több mint 220 ezren haltak meg Szíriában. Jemenben több mint 1000-en haltak meg egy hónap alatt. Afganisztánban 2009 óta több mint 17 000 ember vesztette életét. Pakisztánban 2003 óta több mint 57 000 embert öltek meg. Általánosságban elmondható, hogy a fegyveres konfliktusok hossza, intenzitása és mértéke gyakran jelentősen megnő, ha a harcosok képességeit külső támogatással bővítik.

Kategóriák