2024. Március 28.- A SZENVEDÉS JELKÉPEI

írta | márc 28, 2024 | Vírusnapló, Archívum, Húsvét, Kultúra, Szeretet, Vallás, Videó, Zene

1680941931 jezus krisztus passio tortenelem husvet magyar szinkron.jpg

KATALIN WALESI HERCEGNÉ, VARGA JUDIT, NOVÁK KATALIN ÉS KOLLÁR FERENC PASSIÓJA

2024. NAGYCSÜTÖRTÖK: A szenvedés és fájdalom minden ember része. Nincs olyan ember, legyen az a legbűnösebb vagy legigazabb, a legszegényebb vagy leggazdagabb, aki nem tapasztalta volna meg. 

A legtöbb miért a szenvedéssel kapcsolatosan hangzik el. Ha valaki méltán, azaz cselekedeteinek következtében szenved, akkor könnyebben megértjük. Ő okozta magának. De ha valaki ártatlanul szenved, különösen egy kis gyermek, akkor az emberben ismét és ismét felmerül a kérdés: Miért kell ennek így lennie? Hol van Isten? 

Az egyik legfigyelemreméltóbb történet Jób esete, akiről a Biblia úgy szól, mint olyan igaz emberről, akihez hasonló nem volt, és mégis ő lett a szenvedés egyik jelképe; mind testi, mind lelki szenvedések legnagyobb mélységeit meg kellett járnia. De teljes választ mégse kapunk annak okáról. Annyit tudunk, hogy Isten bebizonyítja, hogy nem csak a bűnéért szenvedhet az ember, hanem az igaz is ugyanúgy szenvedhet, mint a bűnös. De hogy miért, arról túl sokat nem tudunk meg. 

1711732324449

Passió a Dómban

A bűnös ember szenvedése a bűnnek következménye, melyben a bűnösnek fel kell ismernie, hogy bűnös, és a szenvedésen keresztül bűnének súlyát. Az ember életében a szenvedés, mint vízválasztó működik; vannak, akik még gonoszabbá válnak a szenvedésben, míg mások megtérésre jutnak általa. Ez a fordulat mindenkinél a saját szabad akaratán múlik. 

Jézus Krisztus és az őt követőinek útja összpontosítva magába foglalja azt a valóságot, hogy dicsőségbe csak szenvedés által lehet eljutni. Ez volt Jézus Krisztus útja, ez minden Őt követő keresztyénnek is az útja. 

Az ember az ő eredeti teremtésében uralkodásra lett megalkotva. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 

1711732516315

Nagypéntek a Dómban

Ahhoz, hogy Jézus Krisztus a bűnben elbukott embert megszabadítsa és visszaállítsa eredeti helyére, az édeni állapotba, ahol Istennel kapcsolatban állt és boldog volt, neki is ugyanezt a bűn miatt megromlott testet kellett felöltenie. Így azonosult a bukott ember sorsával. 

Ő is, mint az ember, egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, és a halált el kellett szenvednie azért, hogy visszanyerje azt a dicsőséget, mely előtte volt az Atyánál Közvetlenül halála előtt imájában így kérte az Atyát: “És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a mellyel bírtam te nálad a világ létele előtt.” 

A dicsőség a tökéletességet jelenti. Ahhoz, hogy Jézus a tökéletességre jusson el, át kellett mennie a szenvedéseken, Ezekben a szenvedésekben tanulta meg az engedelmességet, és így lett tökéletessé. Az engedelmesség a saját akaratának az Isten akarata alá helyezése. 

Mindazoknak, akik Krisztust követik, ugyanez az útjuk: a szenvedéseken át megtanulni az engedelmességet és így jutni a tökéletességre.

Ez a folyamat életünk azon szakaszában dől el, amikor mi is keresztülmegyünk a Gecsemáné oly nagy kísértéssel és tusakodással járó szakaszán, és átadjuk magunkat a szenvedésnek, mely az engedelmességet és a tökéletességet munkálja bennünk is. 

Ha mi feltámadtunk Krisztussal, akkor örököstársai is vagyunk, ahogy az apostol írja: „Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg.”

Kategóriák