2020. november 5. – csütörtök

írta | nov 5, 2020 | Vírusnapló, Archívum, Egészségügy, Tárca, Zene

Ma hajnalban egy esős hideg front érkezett, álmaimban megjelent a Jó Tündér és megígérte, hogy teljesíti egy kívánságomat. Mi legyen az örök élet, teljes egészség vagy soha el nem fogyó pénz? 

Fontóra vettem magamban mindhárom lehetőséget: 

Mi is az örök élet? Az örök, a halál által meg nem szakított élet az egyedül Isten tulajdona –  az embernek nincsen lehetősége arra, hogy ezt birtokba vegye azt. Ámbár a feltámadás után talán az én  osztályrészem lehet az örök élet.

Ha az egészséget próbálom értelmezni, akkor látom, hogy létezik a biológiai egészség, amikor a szervezetem megfelelő működik – valamint lelki egészség, amikor személyes világnézettel rendelkezünk, léteznek magatartásbeli alapelveink, illetve jelen van a tudat nyugalmának és az önmagunkkal szembeni béke is. De talán ide tartozik a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség valamint az érzések felismerésének, illetve azok megfelelő kifejezésének a képessége is. Az egészség nagyon fontos, de annak érdekében mi is sokat tehetünk.

Aztán a pénz, amely a leglikvidebb jószág, ezáltal a csere lebonyolítására a legalkalmasabb eszköz. A mai napon a világ minden pénze negyvenhét trillió Forint tesz ki. Mennyi pénzre van van szüksége egy embernek. Hát ha jó végig gondolom, semennyire. Pénz nélkül vígan meg lehet éli. Valójában a emberiség történelme folyamán többet élt pénz nélküli világban mint pénzzel. 

Ezek után jutottam el a feleletig. A Jó Tündérhez fordulva mondtam: Én a Szerelmemet szeretném visszakapni. Nekem ő a legnagyobb kincs. Mert ha szeretni akarsz valakit, akkor figyelembe kell venni az ő igényeit és kívánságait. A szeretetben benne van a tisztelet ereje is. Szeretni azt jelenti, hogy nem egymásra nézünk, hanem együtt nézünk azonos irányba. Az érintés pedig meggyógyíthatja a testet és felmelegítheti a szívet. A szeretet azt jelenti – megszabadulni a félelmektől. Mikor az én Szerelmem megbetegedett, mindig próbáltam kifejezni iránta érzett szeretetemet, mert féltem, hogy utoljára látom őt. 

Brasnyó Ferenc plébános írja a hegyesi harangokról:

Hegyesem naponta háromszor harangoznak angyali üdvözletre, déli 12-kor, valamint reggel 5 órakor, és este. Nyári időben Szt. György-naptól (április 24.) Szt. Mihály-napig (szeptember 29.) este 8 órakor, téli időben, Szt. Mihály napjától Szt. György napjáig este 7 órakor. Hétköznapokon Úrangyalára a nagyközép, vasárnapokon és ünnepeken napközben, valamint ezek előestéjén pedig a nagyharanggal harangoznak. Az esti harangszó után megszólal a lélekharang, amely imára szólít bennünket a megholtakért. Jézus pénteken 3 órakor halt meg. Emlékezve Jézus kereszthalálára péntekenként 15 órakor megkondul a nagyharang. Ilyenkor hálát adunk a megváltás kegyelméért. Szentmisére ünnepi és hétköznapirend szerint harangoznak. Az ünnepi harangozási mód szerint a nagyharanggal kell harangozni egy órával a szentmise kezdete előtt, majd fél óra múlva a nagyközép haranggal. Hétköznap nem harangoznak a nagyharanggal, hanem szentmise előtt fél órával a nagyközép haranggal, negyed óra múlva pedig a kisközép haranggal. A szentmise kezdetét hétköznapokon a kis és nagyközép, vasárnap és ünnepnapon pedig mind a négy harang együttes kongatásával jelzik. A misék előtti hívogatások minden alkalommal 4 percesek, a beharangozások pedig egy percesek. Vasárnapi és ünnepi miséken Úrfelmutatásra kétszer rövid időre megkondul a nagyharang. Haláleset alkalmával a lélekharanggal csendítenek: férfi halottra három, nő halottra pedig két rövid szakaszt harangoznak a lélekharanggal, majd 5 percre a két középharanggal (kisközép és nagyközép) egyszerre verselnek.

Dr. Rock zenereceptje   

Szerzőnk szavai csengők csendülését, harangok kondulását, kérik… Szerencséje, hogy nem szólított öregapjának, mert igazi akusztikai csemegékkel szolgálhatok az ő és mások kedvére is… Előbb a nem éppen tündérpofájú maszkos (ez már tudott valamit ?!) mímus leleményes harangjátékának káprázatát tenném ide…

.

…utóbb pedig a csengők, talán az itt való létünk spirituális határait is átjáró csengő-bongó többszólamú énekét rendelném, rendelvényemként, Feri barátom sóhajtását könnyítendő… A valahol Tennessee-ben, nyolc éve felvett Csengőének egy kis menedék lehet tán, annak a valaminek, amit az  álmodó léten túl botorkáló betűk és szavak keresnek… arról, ami még fontos lehet az életünkben, nevezzük Örökkévaló Szeretetnek…

… és majd úgy, egy mindent konkréten lezáró fémzenei lírát a Metallica-tól:

Kategóriák