2021. ÁPRILIS 29.- CSÜTÖRTÖKI TEMETÉS

írta | ápr 29, 2021 | Vírusnapló, Archívum, Irodalom, Politika, Történelem

TELEGRAM – SÜRGÖNY – TÁVIRAT

A sürgős üzenet küldése már évszázadok óta fontos szolgáltatásnak számít. A nyelvújításkor alkotott szóval sürgönynek nevezték a mai táviratok elődeit, amelyeknek különös jelentőségük volt a diplomáciai életben, ahol bizalmas vagy titkos üzenetek postai úton való küldésére volt szükség.

A technika fejlődésével a postai út mellett megjelentek az üzenetek elektronikus hírközlő berendezések útján való továbbításának különféle módjai is.

Állami távirat:

Az a táviratfajta, amelyet belföldi forgalomban állami vagy közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, közjegyző, külföldi állam követsége vagy konzulátusa ad fel, valamint az ilyen táviratra az eredeti távirat bemutatása mellett adott válasz. Állami távirat csak személyesen, faxon és telexen adható fel, a jogosultságnak a feladó szerv bélyegzőjével való igazolása ellenében.

Jelzése: állami, állami elsőbbséggel

Levéltávirat:

Az a táviratfajta, amelyet a Posta a rendeltetési hely szerinti postahelyig távirat módjára továbbít és a rendeltetési hely szerinti postahelyen levélküldeményként kézbesít.

Jelzése: LT, LTF (állami levéltávirat)

Közönséges távirat:

“Természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéb szervezetek egymás között közvetített táviratai.

Jelzése: nincs

Szolgálati értesítés:

Az a táviratfajta, amelyet, a táviratot kezelő szolgáltatók egymás között váltanak egy általuk kezelt táviratra vonatkozóan, továbbá amelyet a Posta az igénybe vevő részére a távirat kezelésével kapcsolatos tájékoztatásként küld meg.

Marton Árpád költő adta fel az utolsó magyar táviratot a Magyar Kultúra Emlékívek Kiadónak valamint a VÍRUSNAPLÓ szerkesztőségének.

Ez a távirat bekerül a Postamúzeum gyűjteményébe.

2005. A Hajnóczy utcai családi ház
A Magyar Kultúra Emlékívek Kiadó
1619693172594
A Magyar Pósta utolsó táviratának kézbesítóje
img05974a
A Magyar Posta utolsó távirata

Kategóriák