2021. DECEMBER 14.- HÁTHA VAN MÉG ÖTVEN IGAZ EMBER

írta | dec 14, 2021 | Vírusnapló, Archívum, Honvédelem, Politika, Történelem, Vallás

SZODOMA ÉS GOMORA

Bűnös angyalok keveredtek földi emberekkel és létrejött egy LMBTQ genetikai hibrid. Az Úr lecsapott és elpusztította a keverékeket, de mi történik napjainkban?

Nuremberg chronicles f 21r
SZODOMA ÉS GOMORA

Álljon itt a történet

Az úton elmondotta Isten Ábrahámnak, hogy Szodoma és Gomorra lakóinak szívében fészket vert a gonoszság, és förtelmes bűneik miatt a két városnak pusztulnia kell. Míg két kísérője folytatta útját Szodoma felé, Isten még Ábrahámmal maradt, ő pedig így szólt:

Méltó-e hozzád, uram, hogy a bűnösökkel együtt az ártatlanokat is elveszejtsd? Hátha van ötven igaz ember abban a városban?

Ha találok ötven igaz embert – felelte Isten –, értük megkegyelmezek a városnak.

Bocsáss meg, uram, hogy szolgád ilyet bátorkodik kérni – folytatta Ábrahám, és könyörgő tekintetet vetett Istenre –, de ha az ötvennek öt híja lesz…

Negyvenöt kedvéért is megkímélem a várost – felelte Isten.

Ábrahám merészen tovább alkudozott, és végül Isten beleegyezett, hogy ha csak tíz igaz embert is találni Szodomában, nem pusztítja el.

Eközben Isten két angyala Szodomába ért, és betértek Lót házába. Lót nagy tisztességgel fogadta őket, és szállást készített nekik éjszakára. Napnyugta után a város férfiai körülvették házát, és kiáltozni kezdtek:

Lót kiment, és kétségbeesetten könyörgött nekik, ne kényszerítsék, hogy megsértse a vendégjogot. Felajánlotta, hogy inkább kezükre adja két hajadon lányát, töltsék kedvüket azokkal, de a szodomaiak csak az idegen férfiakat követelték, és nekitámadtak Lótnak. Erre megjelent a két angyal, Lótot behúzták a házba, és bezárták az ajtót. A ház körül tolongókat pedig vaksággal verték meg, hiába keresték azok a bejáratot, végül elszéledtek.

20211202riccardo simonetti transznemu szuz mariakent2
A brüsszeli EU parlament karácsonyi szimbolikája

Semmi sem háríthatja el többé Isten ítéletét a város felől! – mondták az angyalok Lótnak. – Vedd hajnalban a tieidet, és meneküljetek, hogy ne pusztuljatok el ti is a többiekkel!

Lót feleségén azonban erőt vett a kíváncsiság, és a tilalom ellenére hátrafordult: azon szempillantásban sóoszloppá meredt, és az a sóbálvány ott áll a mai napig.

Lót pedig Cóár felett, a hegyek között egy barlangban húzódott meg két leányával. A leányok úgy hitték, hogy Isten ítélete az egész földet elpusztította, és attól féltek, hogy nincs többé férfi, aki feleségül vegye őket, és gyermeket nemzzen nekik. Bort adtak ezért atyjuknak, és első éjszaka az idősebb lány, másik éjszaka a kisebbik lány feküdt az ágyába. Lót pedig részeg álmában nem tudta, kit ölel, és gyermeket nemzett tulajdon lányainak. Egyik unokájától a moabiták népe eredt, a másik az ammonitáknak lett ősatyja.

A Júdás levele is utalt szexuális irányultságra a Szodomára és Gomorára vonatkozó szakaszban “idegen test utáni kívánság”-ként a paráznaságra utal vagy “természetellenes kívánságok”-ként említi. A Lukács evangéliumában Jézus a Szodomaiak számára bekövetkező végeseményt, jövőre hivatkozó, jövőben bekövetkező rendkívüli végeseményekhez hasonlítja.

Magyarországi egyházak közös nyilatkozata a házasság, a család és az emberi méltóság védelmében

Ilyen széles összefogással nem adtak még ki nyilatkozatot vallási képviselők. Tizennégy vallási közösség, köztük a református, közös nyilatkozatban erősítették meg a bibliai álláspontot: a házasság nő és férfi között köttetik. Az állásfoglalást teljes terjedelmében közöljük:

Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!« (1Móz 1,27–29).

A biblikus álláspontot Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta, megerősítve, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja. Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a Karácsonyra készülve, illetve a Hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát.

Budapest, 2021. december 9.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyarországi Baptista Egyház

Magyar Pünkösdi Egyház

Magyarországi Metodista Egyház

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Orthodox Exarchátus

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarkátus)

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

RÉGÉSZEK AZ 1990-ES ÉVEKBEN TÁRTÁK FEL A 4000 ÉVES SZODOMA ÉS GOMORA ROMJAIT:

1000sodoma 4
sodom und gomorra ursprung und bedeutung 1
01 fokep petra 2 384x253 1

Kategóriák