2021. FEBRUÁR 14.- VASÁRNAPI ÜSTÖKÖS

írta | febr 14, 2021 | Vírusnapló, Archívum, Politika, Történelem

Ü1
Ü2
KISHEGYES 1850

Dr. Kozma László, ügyvéd, országgyűlési képviselő:

Született 1849. jún. 24. Cservenkán -meghalt?; középiskoláit Újverbászon és Kecskeméten végezte; a jogot a pesti egyetemen hallgatta. Az ügyvédi vizsga letétele után 1875-ben ügyvédi gyakorlatát Zomborban kezdte, a hol különösen bűnügyi védelmeivel keltett feltűnést. Tevékeny munkása volt a közéletnek és élénk részt vett Zombor város törvényhatósági képviseletében, valamint a társadalom mozgalmaiban. 1894-ben Bács-Bodrog vármegye tiszti főügyésze; ugyanez év nyarán az újverbászi kerület országgyűlési képviselőjévé választotta; ezt a kerületet képviselte két cikluson át. Majd az alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegye gondnoka. A szabadkai ügyvédi kamara elnökhelyettese. A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat elnöke. Irodalommal is foglalkozott, nagy kedvvel az élclapokban, de komoly dolgokat is fejtegetett. Írt prózát, verset egyaránt. A megyei történelmi társulat évkönyvében nevével találkozunk. A monográfia számára ő írta a református egyház történetét.

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/bacs-bodrog-varmegye-ii-22BB/a-reformatus-egyhaz-irta-kozma-laszlo-2CA6/

Kategóriák