2021. JÚLIUS 6.- KEDDI GENDERKEDÉS

írta | júl 6, 2021 | Vírusnapló, Archívum, Egészségügy, Humor, Politika, Világjárvány

A VÍRUSNAPLÓ több olvasója is érdeklődött a különböző szexuális beállítottságok meghatározása felől, mert az ezzel kapcsolatos viták mindennapivá váltak az Európai Unióban. Az alábbi bejegyzésben egy rövidített eligazodási meghatározott jelentetünk meg:

Ultimate Fantasy Dolls Kitty valodi NO gumino szoke 12859B
GUMINŐ

Ag/Agresszív – (Ag/Aggressive) a kifejezést, idézem, “általában fekete és afroamerikai színesbőrűek közösségében” használják a külső jegyeik és önmeghatározásuk alapján nőként azonosított, de magukat mégis inkább férfinak mutató emberekre.

Agender – másképp: non-gender. Az, aki nem azonosul egyik genderrel sem, vagy nem érzi magát egyik genderhez tartozónak sem.

All-gender névmás – (All-Gender Pronouns) Mi, magyarok nyelvtani nem hiányában szerencsések vagyunk. Azokban a nyelvekben – mint pl. az angol – ahol a névmásoknak nemük is van, a magukat a bináris, férfi-nő kódban elhelyezni képtelenek kedvük szerint névmásokat alkotnak magukra. Így lehet valaki he vagy she helyett ze, ey, hir, egyesszámban használt ők, vagy bármi. Komolyan, a lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt!

Ally – Szó szerint: szövetséges. Azokra az emberekre használják, akik 1) elutasítják a heteroszexizmust, homofóbiát, bifóbiát, transzfóbiát, transz*fóbiát, a heteroszexuális és ciszgender privilégiumokat; 2) törődnek a leszbikus, homoszexuális, biszexuális, transz, transz*, interszexuális emberekkel; 3) úgy gondolják, hogy a homo-, bi-, transzfóbia és a heteroszexizmus kérdése a társadalmi igazságosság problémakörébe tartozik;

Alsó műtét – (Bottom Surgery) minden olyan, genitáliákat érintő műtéti beavatkozás, melynek célja a veleszületett nemi szervek igazítása a genderidentitáshoz.

Androgün – (Androgyn) fn. 1) akinek biológiai neme nem nyilvánvaló; 2) köztesnemű; 3) általában elutasítja a genderszerepeket.

Androgün – (Androgynous) mn. 1) aki ránézésre és testi adottságai alapján hagyományosan férfi és női nemi jegyekként elkönyvelt adottságokkal is bír; 2) ennek szöges ellentéte: aki sem férfi, sem női meni jegyként elkönyvelt adottsággal sem bír; 3) köztesnemű.

Aszexuális – 1) szexuális irányultság. Az aszexuális nem érez szexuális vonzalmat vagy vágyat senki iránt; 2) olyan szexuális irányultságok, melyek gyakorlói nem vonzódnak a szexhez, vagy nem akarnak partnert találni hozzá.

Atipikus genderszerep – Ha valaki a kijelölt neméhez kapcsolt társadalmi elvárásokkal ellentétes vagy atipikus nemi viselkedésű.

Átváltozás – (Transition) 1) a transz emberek coming outja. 2) a külső megjelenés átalakítása, az önjellemzés változása, a genderidentitással azonos viselkedés felvállalása – ennek megfelelően létezik szociális és testi átváltozás.

PMÉRET
PÉNISZMÉRTÉK

B

Bifóbia – a biszexuálisokkal, vagy biszexuálisként azonosítottakkal szemben érzett félelem, gyűlölet és elutasítás.

Bigender – 1) olyasvalaki, aki mindkét genderrel azonosul ésvagy hajlamos a hagyományosan nőiként vagy férfiként elfogadott szerepek között mozogni; 2) Olyasvalaki, aki egyszerre jól azonosíthatóan férfi és jól azonosíthatóan női személyiség; 3) Olyasvalaki, aki egyszerre két, elkülönült genderrel bír.

Bio-Queen, Faux-Queen – Ha valaki kijelölt nemétől független önidentitása szerint nőnek öltöző férfiként öltöző nő, az ~. Olyan nő, aki Drag Queennek öltözik.

Biszexuális – Olyasvalaki, aki érzelmileg és/vagy testileg férfiakhoz és nőkhöz is vonzódik. Ez a vonzalom nem feltétlenül azonos szintű.

Butch – olyan, magát jellemzően nőként azonosító személy, aki magát érzelmileg, mentálisan és/vagy fizikálisan maszkulinként határozza meg. A gyakorlatban inkább férfias leszbikusok vagy kijelölt nemük szerint nő gender-nonkonformisták használják magukra.

ÁLLAPOTOS FÉRFI

C, CS

Ciszgender – 1) mindenki, akinek a gendertudata összhangban van biológiai nemével; 2) nem-transz.

Closeted – bezárkózott. Olyasvalaki, aki nem tudja vagy akarja nyíltan felválalni homo-, bi-, transz-; transz- vagy interszexuális identitását.

Coming Out – 1) Saját nemi identitásunk elfogadása; 2) Nemi identitásunk felvállalása mások előtt.

Crossdresser – olyasvalaki, aki nem a neméhez illőnek tartott öltözékben szeret járni. A crosdresser öndefiníciója alapján nem transzgender, csak szeret a másik nem ruháiban járni. Idejétmúlt kifejezéssel: transzvesztita.

Csődör – (Stud) olyan, nőként azonosított vagy genderfluid személy, aki magát testileg-lelkileg férfinak érzi. Jellemzően afroamerikai leszbikus közösségekben használt fogalom.

gender 1
GENDERÁBRA

D

Down Low (D/L) – elsősorban színesbőrű, jellemzően afroamerikai homoszexuális és/vagy queer férfiközösségekben használt kifejezés azokra, akik nem vállalják fel gender- vagy szexuális identitásukat.

Drag King – 1) olyasvalaki, aki nőként határozza meg magát, de férfinak ésvagy férfiasan öltözik és viselkedik; 2) Olyasvalaki, aki érzelmi kötődést érez a maszkulin identitással és férfias ruhákat hord akár a színpadon, akár a mindennapokban; 3) olyasvalaki, aki genderazonosságától függetlenül a drag kingekkel érez azonosságot.

Drag Queen – 1) olyasvalaki, aki férfiként határozza meg magát, de nőnek ésvagy nőiesen öltözik és viselkedik; 2) Olyasvalaki, aki érzelmi kötődést érez a feminin identitással és nőies ruhákat hord akár a színpadon, akár a mindennapokban; 3) olyasvalaki, aki genderazonosságától függetlenül a drag queenekkel érez azonosságot. A Drag kultúrának lényegi része a performansz, öltözetük épp ezért nagyon látványos. A kultúra része, hogy a Drag Queeneknek – és Kingeknek – színpadi nevük is van, szemben például a hétköznapokban másik neműnek öltöző crossdresserekkel.

E

Egygenderű – (Single Gender) olyasvalaki, aki csak egy – jellemzően a bináris norma szerinti, férfi vagy női – genderrel azonosítja magát.

Egyik sem – (Neither) nembináris genderidentitás, a kategóriába tartozó személy sem nem férfi, sem nem nő. A genderqueer kategória része.

Elkönyvelt – (Read, Getting/Being Read) 1) a felületes szemlélő hajlamos genderjelek vagy genderkifejezések alapján besorolni másokat a bináris genderbe, elkönyvel valakit valaminek; 2) amikor egy transz* személyt transzgenderként, vagy kijelölt neme alapján azonosítanak másként, mint aminek tartja magát.

F

Felső műtét – (Top Surgery) a felsőtesten végrehajtott kozmetikai beavatkozás, melynek célja a külső illesztése a genderidentitáshoz.

Femme – aki nőies vagy a nőiességgel azonosul; 2) annak a közösségnek a jelzője, akik queer, radikális vagy szubverzív kontextusban a nőiességgel azonosulnak; 3) gendertől és nemtől függetlenül mindazok, akik nőként azonosítják magukat.

Férfitestű – (Male Bodied) 1) aki kijelölt neme alapján férfi; 2) aki magát olyasvalakiként azonosítja, akinek férfiteste volt vagy van.

Fluid – aki 1) sem nőként, sem férfiként nem határozza meg magát; 2) a férfiasságot és a nőiességet is megtapasztalja úgy, hogy a genderek között mozog; 3) konzisztensen a bináris genderen kívüli genderidentitásúnak érzi magát – ld. még Genderqueer.

FTM, F2M – aki kijelölt neme szerint nő, de pillanatnyilag férfiként határozza meg magát, férfiként él vagy elsősorban maszkulinnak érzi magát. Egy ~ személy férfiként, transzférfiként, nőférfiként, új férfiként is azonosíthatja magát. Sokan elutasítják ezt a meghatározást, mondván ők belül mindig is férfiak voltak, és csak láthatóvá tették saját identitásukat. Ők gyakran az MTM kifejezést használják magukra, jelezvén, hogy kijelölt nemük ellenére ők mindig is férfiak voltak.

G

Gay – 1) Általános jelző mindazokra, aki saját nemükhöz/genderükhöz vonzódnak; 2) nem heteroszexuális; 3) bizonyos kulturális kontextusban magukat férfiként meghatározó, férfiakhoz vagy magukat férfiként meghatározókhoz romantikusan, erotikusan vagy érzelmileg vonzódó emberek.

Gender bender – aki keveri a társadalmilag leginkább elfogadott bináris gender, vagyis a férfi és női nemi jegyeket úgy öltözködésében és kinézetében, mint viselkedésében.

Genderbűnöző – (Gender Outlaw) aki szembeszegül a transzfóbis, heteroszexista, patriarchális társadalom merev genderszerepeivel.

Gender dysphoria – lelki-mentális zavar, amit az okozhat, ha valakinek a teste nem felel meg a genderidentitásának.

Genderfuck – ha valaki tudatosan zavarja össze környezetét azzal, hogy kijelölt nemével disszonáns genderkifejezéseket használ.

Genderidentitás – (Gender Identity) az, hogy egy személy miként – férfiként, nőként, mindkettőként, egyikként sem, valami másként – határozza meg magát. Lelki dologról lévén szó, ennek nem feltétlenül vannak külső jelei.

Genderjelek – (Gender Cues) azok a társadalmilag elfogadott jelek, amely alapján azonosítjuk a másik nemiségét. Pl. hajviselet, öltözködés, testalkat és minden más, a kétváltozós genderhez köthető dolog.

Genderkifejezés – (Gender Expression) az, ahogy valaki mások felé kommunikálja genderidentitását. Pl. öltözködés, hanghordozás, stb.

Gendermegerősítő műtét – (Gender Affirming Surgery) a biológiai nem és a gender közti konfliktust feloldó kozmetikai beavatkozás. Gendertudatos körökben a nemátalakító műtét korrekt elnevezése.

Gender-nonkonformizmus – 1) olyan genderkifejezés, ami nem felel meg a társadalmilag elvárt genderszerepnek; 2) Azok a személyek vagy közösségek, akik ugyan nem transzgenderként határozzák meg magukat, de nem fogadják el a hagyományos gendernormarendszert.

Genderqueer – gyűjtőfogalom mindazokra, akik nem a kétváltozós gender alapján határozzák meg magukat. Magyarul: azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány.

Gendersemleges – (Gender Neutral) mindenféle genderidentitást befogadó közösségi terek, vagy nyelvhasználat, stb. Például egy olyan vécé, amit nemre tekintet nélkül bármilyen genderidentitású személy használhat.

Genderszerep – (Gender Role) a hagyományosan elvárt férfi-női viselkedésminták, melyek egybevágnak egy személy biológiai nemével.

Gendervariáns – (Gender Variant) a társadalmi normáktól eltérő genderidentitás.

Genderzavar-rendellenesség – (Gender Identity Disorder, GID) a gender dysphoria időközben politikailag inkorrektté vált, régies elnevezése.

H

Harmadik gender – (Third Gender) 1) ha valaki se nem férfi, se nem nő, se nem androgün, 2) a sem férfiként, sem nőként nem azonosított, jellemzően transzgender vagy interszexuális személy.

Heteronormativitás – (Heteronormativity) az az életfelfogás, ami az embereket jól elkülöníthető, férfi és női genderre osztja, és ami a heteroszexuális párkapcsolatot tekinti normának.

Heteroszexizmus – (Heterosexism) előítélet mindazokkal szemben, akik a heteroszexuálistól eltérő viselkedésmintákat követnek vagy attól eltérően határozzák meg magukat.

Heteroszexuális – másneműekhöz vonzódó személy. A genderszakos világban az is heteroszexuális, aki másgenderűhöz vonzódik, vagyis az a genderidentitása és biológiai neme alapján férfi, aki egy genderidentitása alapján nőhöz vonzódik.

Homoszexuális – azonos neműhöz vonzódó személy. Genderszakos értelemben homoszexuális az a férfi is, aki egy magát férfinak érző nőhöz vonzódik.

I

Intergender – akinek a genderidentitása a két bináris gender közti, vagy azok keveréke.

Interszexuális – aki nem standardnak számító nemiszervekkel vagy nemi kromoszómákkal születik. Régen ezt hívták hermafroditának.

K

Kapuőrök – (Gatekeepers) 1) a genderológiában ezt a kifejezést azokra az egészségügyi rendszerekre használják, amelyek kontrollálják a nemi átmenet egészségügyi eszköztárát; 2) pej. Azok az egészségügyi dolgozók, akik képesek megakadályozni a transz emberek hozzáférését a szükséges orvosi ellátáshoz.

Kétváltozós gender – (Gender Binary) 1) ragaszkodás a hagyományosan elfogadott, átellenes, férfi és női nemhez; 2) Az az elképzelés, ami szerint csak és kizárólag két nem létezhet. Velejárója, hogy egy ember csak az egyikként vagy másikként határozhatja meg magát.

Kijelölt férfi – (Designated Male/at Birth) 1) olyasvalaki, akit születésekor nemi jegyei alapján férfiként azonosítottak; 2) olyan interszexuális, akit születésekor a nemi jegyei alapján inkább férfiként azonosítottak, és később kozmetikai műtétekkel férfivá alakítottak.

Kijelölt nem – (Designated Sex/at Birth) az, amit születéskor az orvos vagy a bába az elsődleges nemi jegyek vizsgálata alapján megállapít. Gendertudatos közösségekben ez maga az eredendő bűn, mivel ráerölteti a bináris férfi-nő nemiség kulturális koncepcióját egy olyan személyre, akinek még nincs kialakult szexuális önidentitása.

Kijelölt nő – (Designated Female/at Birth) 1) olyasvalaki, akit születésekor nemi jegyei alapján nőként azonosítottak; 2) olyan interszexuális, akit születésekor a nemi jegyei alapján inkább nőként azonosítottak, és később kozmetikai műtétekkel nővé alakítottak.

L

LGBTQPIA (illetve ennek bármilyen kombinációja) – kezdetben voltak a homoszexuálisok, akikből idővel melegek, leszbikusok, biszexuálisak és transzok (LGBT) lettek, majd a genderszótár robbanásszerű fejlődésével a fogalmat egyre több kifejezéssel bővítették, hogy lehetőleg minél inkluzívabb legyen. A leginkluzívabb verzió minden bizonnyal a szótár összes szavának kezdőbetüit összeolvasva jön ki.

Lopakodó – (Stealth) 1) amikor egy transz transságát elfedve érintkezik másokkal; 2) a transz identitás tudatos eltitkolása a magánszféra védelmében.

M

MTF, M2F, Male-to-Female – olyasvalaki, akit születésekor férfiként azonosítottak, de jelenleg nőként határozza meg magát, nőként él. Vannak, akik elutasítják ezt a meghatározást, mondván mindentől függetlenül mindig is nők voltak. Mások szerint ez a kifejezés csak megerősíti a kétváltozós gendert, mint társadalmi normát.

Multigender v poligender – egynél több genderrel azonosuló

N

Nembináris – (Non-Binary) aki sem férfiként, sem nőként nem határozza meg magát, kívül helyezkedik a kétváltozós genderen.

P

Pángender – akinek a genderidentitása több genderidentitást és -kifejezést egyesít magában.

Pánszexuális – 1) olyan szexuális beállítottságú, aki személyreszabottan, bizonyos testi-lelki tulajdonságokhoz vonzódik valaki iránt, függetlenül annak nemétől és genderétől; 2) olyan szexuális beállítottságú, aki bármilyen nemű, genderű személy iránt érzelmileg vagy testileg vonzódik; 3) olyan szexuális beállítottságú, aki elsősorban a másik személyiségéhez vonzódik, és csak másodsorban a testi adottságaihoz.

Passzing, átjutás – (Passing) 1) képesség arra, hogy valaki a választott genderidentitása szerint fejezze ki magát, vagy másokkal elfogadtassa választott genderidentitását; 2) a választott identitás elfogadtatása; 3) vágy arra, hogy az embert a választott identitásának megfelelő csoport tajgaként fogadják el. – A passing kifejezésre nehéz jó magyar megfelelőt találni. Lényegében azt jelenti, hogy valakit egy külső szemlélő is elfogad annak, aminek vallja magát: passes as a man/woman. Annak nézik, aminek szeretné, hogy nézzék, genderkifejezései átjutnak.

Poliamor kapcsolat – olyan romantikus, testi-lelki kapcsolt, amiben kettőnél többen vesznek részt. Ilyen lehet a nyilt párkapcsolat, vagy például a polyfidelitás, amikor egyvalakinek több szeretője is van, de szexuális kapcsolatait rájuk korlátozza.

Q

Queer – hagyományosan a homoszexuálisokra használt fogalom; „más”. Újabban gyűjtőfogalomként használják az LGBTQPIA-szivárvány tagjaira: azok, akik a kétváltozós genderen, heteroszexualitáson és a monogámián kívül határozzák meg magukat.

Questioning – aki éppen folyamatában van saját genderidentitása, szexuális irányultsága, genderkifejezései kialakításának.

S

Semleges – (Neutrois) nembináris genderű.

Születési nem – (Natal Sex) az elsődleges nemi jegyek alapján a bináris kód alapján férfiként vagy nőként határoz meg egy újszülöttet, az kijelölés.

T

Társadalmi gender – (Social Gender) a férfiasság vagy nőiesség elvárt viselkedésen vagy kinézeten alapuló társadalmi konstrukciója.

Tömés – (Packing) ha valaki bármilyen célból fallikus kiegészítőt visel az öltözete alatt.

Transz – gyűjtőfogalom. A transzgenderből fejlődött ki, amikor az már túl exkluzívvá vált, és nehezen lehetett beleilleszteni a naponta születő legújabb genderidentitásokat. Ebbe aztán tényleg bármilyen identitás beilleszthető.

Transzandrogünia – (Transandrogyny) olyan genderkifejezés, ami sem nem női, sem nem férfi.

Transzfeminin – még egy jelző a transznőkre, MTF-emberekre és mindazokra, akik kijelölt nemük szerint férfiak, önazonosságuk szerint viszont nők.

Transzgender – 1) akinek a genderidentitása különbözik a kijelölt nemétől, vagy meghaladja a kétváltozós gendert; 2) mindenki, akinek önmeghatározása túlmutat a hagyományos férfi-nő modellen.

Transzgender férfi – olyan transzgender személy, aki férfiként határozza meg magát.

Transzgender nő – ua. nővel.

Transzszexuális – aki konkrét lépéseket tett, hogy külső megjelenésében is kifejezze kijelölt nemétől eltérő, de a hagyományos férfi vagy női testképnek megfelelő genderidentitását.

Two Spirited – 1) bennszülött amerikaiak által használt fogalom azokra, akik férfi és női genderjegyeket is hordoznak magukon. A two spirited személyeknek meghatározott gender és társadalmi szerepük volt a törzsekben és a rituálékban; 2) queer vagy transz identitású bennszülött amerikaiak.

Kategóriák