2021. MÁJUS 21.- PÉNTEKI KÖNYVTÁR

írta | máj 20, 2021 | Vírusnapló, Archívum, Irodalom, Képzőművészet, Műszaki tudományok, Orvoslás, Politika, Történelem, Vallás

Zsoldos Sándor:

MINDEN MEGVAN (?)

Az elektronikus könyvtárakról (1.)

online konyvek 500x300 1

Egyszer biztosan ráakadok egy olyan könyvre, amelyikből megértem majd a könyvtárak sajátos működését – és megértem azt is, miért lehetetlen az az elvárásom, mely iskolás korom óta kísért, történetesen, hogy egy valamire való könyvtárban legalább minden fontos (alap)művet megtalálok… Ne adj isten, ha még ún. városi (a Városé) is a könyvtár, akkor a helytörténeti gyűjteménye alapja a tájékozódásnak, kutatásnak stb. stb.

A könyvtárak lehetnének az írott/nyomtatott kulturális örökségünk őrzői. Jelenleg inkább szelektálóinak tűnnek. (Lehet, izgalmasabb, kivárni egy mű majdnem teljes eltűnését, és akkor megszerezni…) Valószínűleg a könyvekre (is) csak korlátozottan érvényes a bulgakovi (wolandi) mondás: „A kéziratok nem égnek el”. Aulus Gellius Attikai éjszakák című műve számos, mára teljesen megsemmisült könyv emlékét őrizte meg (ha csak pár sorban is)…

A nyomtatott örökségünk digitalizálása lehetne a legdemokratikusabb formája a megőrzésnek és a közkinccsé tételnek.

Magyarországon jelenleg számos kisebb-nagyobb digitális könyvtár működik, de ezek összállománya sem közelíti meg egyelőre szinte egy területen sem az elvárható ideális állapotot (teljességet), melyre alapozva kiváltható lenne a könyvtárak személyes használata.

Számomra meglepően önkényesen gyarapodik mindegyik – egyébként nem csak nagyra becsült, de csodált – elektronikus könyvtár, adatbázis állománya. Mindenekelőtt a nemzeti digitálizálási stratégia hiánya lehet a fő ok. A másik, a kutatók előtt nem ismeretlen, ok, a könyvtári anyag (így vagy úgy, de valamiképpen katasztrofális) állapota.

Legtöbb napilapunknak szinte egy könyvtárban sincs meg minden száma, és ezen egyelőre a digitalizálás sem segített – a szegedi Délmagyarország digitalizált változata is hiányos, sem a szerkesztőségnek, sem a szegedi könyvtáraknak nem teljes a DM-gyűjteménye. Szinte (de inkább biztosan) egy nemzeti klasszikusunknak sincs fönt a hálón egyelőre minden kötete… És a sor folytatható lenne oldalakon át – kellene is folytatni. Nem! Semmiképpen nem panaszáradat lenne – megoldandó feladatok inkább… Nemzeti kulturális örökségünk megőrzésének programja!

(Rémhírek terjengenek a digitalizálásra való átállás jegyében történt könyvselejtítésekről is, mintha további ok lenne, hogy a könyvtárak még kevesebb könyvet őrizzenek.)

Jelenleg két nagy digitális könyvtárat használhatunk, a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) és párja az EPA (Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis) mindenki számára ingyenesen elérhető „közgyűjtemény” az Országos Széchényi Könyvtár üzemelteti és az ADT (Arcanum Digitális Tudománytár), Biszak Sándor heroikus egyéni vállalkozása, jelentős része ingyenesen hozzáférhető, míg van csak előfizetéssel hozzáférhető része.

A következőkben részletesen próbálok szólni néhány digitális könyvtárról.

Addig is néhány link a legfontosabbak közül:

http://mek.oszk.hu/

https://epa.oszk.hu/

https://www.arcanum.com/hu/

https://adt.arcanum.com/hu/

https://library.hungaricana.hu/hu/

A Délmagyarország 100 évfolyama itt is elérhető:

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_szegeditudomanyegyetemkonyvtar_delmagyarorszag/

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának honlapja:

https://konyvtar.mta.hu/

Két szegedi hely, ahol sok fontos és hasznos kiadványra akadhatunk…

http://virtualis.sk-szeged.hu/periodika/index.html

Kategóriák