2021. SZEPTEMBERb 26.- HARC A MEGMARADÁSÉRT

írta | szept 26, 2021 | Archívum, Gazdaság, Honvédelem, Kishegyes, Politika, Történelem, Vallás, Videó, Vírusnapló

KISHEGYES templom a középen
Kishegyes

GONDOLATOK A KISHEGYESI STRATÉGIÁRÓL

Az összetartás fontossága:

– a jobboldal árnyaltsága,

– a baloldal egységessége,

– az egyház elkülönültsége,

a politikusok nem eléggé érzékenyek a kereszténység problémái iránt, pedig csak velük szövetségben érhetnek el eredményeket.

Az elvándorlás következményei:

– A tehetséges-kreatív emberek Újvidékre, Szabadkára, Magyarországra költöztek vagy Németországba mentek dolgozni,

– kevés jómódú vállalkozó vagy földbirtokos van,

– a falu vezetőségének nincs kellő érdekérvényesítő tapasztalata.

Alapkövetelmény:

– Egy együttműködési-alapszerződés aláírása a közös érdekek mentén, az unszimpátia, a harag, az elszenvedett-vagy vélt sérelmek félretétele egy magasztosabb közös cél elérése érdekében, vagyis a falú fejlődése mindenkinek csak előnyére válhat,

– a szerződésben lehetőség van az esetleges származó előnyök konkretizálása is.

– Jobb imidzs kialakítása: a falu pozitív bemutatása interneten és más kiadványokban, híres személyek felkérése mentorállásra – a falu népszerűsítésére.

Öt éves fejlesztési program kidolgozása:

– Hegyesi vezetők és polgárok által kidolgozott programot

– közgazdászokkal, jogászokkal, mérnökökkel és pénzügyi szakértőkkel részletesen kidolgoztatni.

– A programhoz megfelelő gazdasági forma (ZRT, EU-szövetkezet stb.) megtalálása.

Lobbizás a cél érdekében:

– Megfelelő érdekérvényesítő személyek (ügyvédek, kijárók, politikusok) megtalálása,

– a kijárók megbízása, hogy a terveket eljuttassák a döntési fórumokhoz, azoktól ígérvények szerzése, hogy a terveket támogatni fogják és a beruházáshoz szükséges összeg előteremtéséhez mindent megtesznek.

– További párhuzamos feladat: minden követ megmozgatni és komplex helyi gazdaságfejlesztési program, helyi közösségi érdekeken alapuló gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozása, amelyek magukban foglalják a közösség vagyonának felmérését, számbavételét.

1. kep Kishegyes e1622913685548 765x500 1
Kishegyesi Szent Anna templom
kishegyesitemplom7
Kishegyesi templombelső

KISHEGYES FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

1./

Agyagkarton gyár

A szerbiai építőipar hanyatlása miatt a hegyesi téglagyár klasszikus termékei nem találnak piacot, ezért a meglévő nyersanyagbázisra és a rendelkezésre álló infrastruktúrára támaszkodva innovatív ötletekkel új terméket kell bevezetni. Természetesen előbb piackutatásokat-felméréseket szükséges készíteni. Számításba jöhet például az agyagkarton gyártás – gipszkarton technológia mintára. Információk szerint Magyarországon lenne piaca egy ilyen szigetelőanyagnak. Kockázati tőke bevonásával kellene létrehozni a beruházást..

2./

Három részes energetikai-növénytermesztési-rekreációs komplexum kialakítása.

A helyi gazdaság, térségi önellátás fontos eleme a piacinál olcsóbb helyi energia előállítása és felhasználása. Célszerű lenne, hogy a vidéki térségek a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével a lehető legnagyobb mértékben maguk állítsák elő, termeljék meg energia-szükségletüket.

Kishegyes-Szeghegy között félúton geotermális kútpárt kell kialakítani. Erre vízre geotermális bázisú villamos áramtermelő üzemet kellene létrehozni.

Kettős közegű (bináris) áramfejlesztés előnyei:

– Az üzem ingyen árammal láthatná el község intézményeit, valamint a üzem mellet létrehozandó több hektáros inteligens önfenntartó üvegházat is.

– Az áramtermelő üzem hulladék vizével kerülne sor az üvegház téli fűtésére.

– Mindez mellett lehetőség van az üvegház fűtésére felhasznált víz további hasznosítására, úgy mint egy rekreációs-gyógyfürdő vízellátására is.

– Ebben a komplexumban képzelhető el egy ásványvíz üzem megépítése is. Az ilyen üzemek szerényebb beruházással is létrejöhetnek. Termékük ásványvíz valamint kapszaicines ásványvíz lehetne. Az utóbbinak már előre biztosított a piaca.

Az üvegházi technológia:

Korábban az üvegházakban folyó termék előállítás költségének nem túl jelentős hányadát tette ki az energiaszükséglet ellátását szolgáló kiadások. Azonban mára a termelők szembesültek azzal a problémával, hogy a termék előállítási költségek jelentős – mintegy 50%-át – az energia költség teszi ki. Az üvegházi termesztés legnagyobb energiafogyasztója a fűtés – esetleg hűtés, világítás, CO2 befecskendezéses, egyéb energiát igénylő tevékenységek. Az intelligensen működő önfenntartó üvegház technológiája erre nyújt megoldást. A hosszútávon is megfelelő – gazdaságilag és természetvédelmi szempontból is helyes irány – az üvegházi termesztés energetikai problémájának megoldására a geotermikus energiák hasznosítása. Esetünkben az energia forrást a hegyesi geotermikus kútpár jelentené. Másik fontos eleme a rendszernek az a szoftver, ami az általa létrehozott modell segítségével becsülhetővé teszi a beavatkozások hatását, tehát a döntések már nem a személyzettől érkező paraméterek alapján, hanem előrelátható hatásukat mérlegelve jöhetnek létre. Az üzemeltetőnek csak célokat kell specifikálnia – egyébként is csak ezeket ismeri. A házon belüli körülmények a növények fejlődésével, a kihasználtság ingadozásával, sőt a napsütés évszakonként változó beesési szöge miatt is folyamatos változásban vannak. Megfelelő mennyiségű mérési adat begyűjtése után lehetőségünk nyílik az üvegház számítási élettani és energetikai modelljét dinamikusan megalkotni, működés közben tovább pontosítani. A létrehozott modell segítségével becsülhető a beavatkozások hatása, tehát a döntések már nem a személyzettől érkező paraméterek alapján, hanem előrelátható hatásukat mérlegelve jöhetnek létre. Az üzemeltetőnek csak célokat kell specifikálnia – egyébként is csak ezeket ismeri pontosan –, melyek alapján a rendszer a beavatkozások közül mindig a legmegfelelőbbet választja ki. Az alternatív energiákkal és a speciális hő leadókkal több mint 50% energiát lehet megtakarítani.

Növénytermesztési szempontok:

– Mindenki, de főleg a szakemberek előtt ismert, hogy a növénytermesztés, ezen belül a kertészet, a zöldségtermesztés milyen nagymértékben időjárásfüggő – a termesztési módszerek, a terméseredmények mennyire az időjáráshoz kötődnek. Sejthető, hogy az időjárási viszonyok változása a jelenlegihez képest más termesztési módszereket fog szükségessé tenni.

Növénytermesztési szempontból meghatározó változások az EU szcenáriók alapján:

– Nyári hónapokban lesz a melegedés mértéke a legnagyobb, télen mérsékeltebb lesz, a tavaszi értékek fognak a legkisebb mértékben változni.

– A maximum értékek várható növekedése 4,9-5,3 ºC lesz, a minimumértékeké 4,2-4,8 ºC között várható.

– A hőségnapok, túl meleg éjszakák száma 2-6-szorosára fog emelkedni.

– Nő a nyári hőhullámok hossza és gyakorisága.

– Fokozódik a nyári sugárzás, ezen belül is az UV sugarak aránya.

– A csapadék általános növekedése, de nem lesz arányban a felmelegedés mértékével. Télen nő, tavasszal és ősszel kismértékben csökken, nyár végén újra kismértékben növekedni fog a lehulló csapadék.

– Térben a változás eltérő lesz. Az ország nyugati részén növekedés, keleti részén csökkenés várható.

– Gyakoribb lesz a csapadék időszakos extrém növekedése (árvizek, belvizek).

A változások következményei:

– A felmelegedés ellenére a tavaszi talaj menti fagyokkal változatlanul számolni kell.

– A nyári kedvezőtlen meleg hatása fokozódni fog. Fokozott mértékű vízhiányt, transzspirációs zavarokat, hőstresszt fog

eredményezni.

– Gyakoribbak lesznek bizonyos fajok esetében a színhibák (pl. paradicsom, fűszerpaprika, stb.)

– Terméskötődési gondok fokozódásával kell számolni (pl. Solanaceae család).

– Olyan fajok esetében is perzselési és napégési betegségek fognak jelentkezni, amelyeknél ez a jelenség eddig ismeretlen volt .

– A felhőszakadások miatt tápanyag-felvételi zavarok (pl. átmeneti vas-, mangán-, cinkhiány), termésrepedés várható.

– Néhány faj esetében a fenológiai fázisok eltolódása is jelentkezni fog (pl. karfiol, fejes saláta, stb.).

– A hidegtűrő fajoknál, mint borsó, fejes saláta, káposztafélék a jelenlegi technológiák mellett terméscsökkenéssel kell számolni.

– Eddig nálunk ismeretlen betegségek megjelenése várható, és új kártevők betelepedésével is kell számolni.

Termesztéstechnológiai változások:

– Öntözéses technológiák olyan zöldségfajok esetében is bevezetésre kerülnek, ahol ezt eddig nem vagy csak kismértékben alkalmazták (pl. borsó).

– Valószínűsíthető a nagymértékű fajtaváltás, és új irányt fog venni a nemesítés (egyes műhelyekben már vett).

– Előtérbe fog kerülni a szárazságtűrő képesség növelése, a hő- és sórezisztencia, valamint a felmelegedéssel betelepülő kártevőkkel és betegségekkel szembeni ellenálló képesség növelése.

– Hajtatásban, de néhány szabadföldi kultúra esetében is elkerülhetetlen lesz az árnyékolás megoldása, ami esetleg szabadföldön szél- és jégvédelmet, hajtatóházakban energiaernyőt is fog jelenteni.

– A klímaváltozás fent említett következménye, hogy lényegesen növekedni fog a fedett termőfelület nagysága. Ahhoz, hogy a kishegyesi község fejlődése biztosított legyen és ezáltal az ott élők életszínvonala és a terület lakosság-megtartó képessége növekedjen, a termék előállítás energiaköltségeit csökkenteni kell.

3./

Egyházi ingatlan hasznosítás

Egész vajdaságban nagy szükség mutatkozik az idősek ellátására. A hegyesi katolikus egyház a visszakapott ingatlant az egyházi- és a keresztény kultúra terjesztése mellett úgy hasznosíthatná legcélszerűbben, hogy idősek gondozóházát alakítaná ki. Ez a profil illeszkedik a gondoskodó, elesetteket támogató egyházképhez, valós szükségletet elégítene ki és minden feltétel adott, hogy gazdaságosan működjön valamint új munkahelyeket is teremtene.

Kategóriák