2022. AUGUSZTUS 1.- Nincs ember, akinek hatalmában volna az éltető lehelet, hogy visszatartsa, és senki sem ura a halál napjának. A harcból nincs elbocsátás. A gonoszság nem menti meg elkövetőit.

írta | aug 2, 2022 | Vírusnapló, Archívum, Filozófia, Relaxáció, Szeretet, Tudomány, Vallás, Videó, Zene

lelek

Viola, a VÍRUSNAPLÓ állandó olvasója kérte, hogy írjunk a lélek jelzéseiről – kérésének mai bejegyzésünkkel teszünk eleget:

A lélek a vallási hagyományban az élőlény testetlen lényege. Filozófiai értelmezésben a humán létezés korpusztól elvonatkoztatott absztrakt fogalma.

Mi, vallásos beállítottságú emberek úgy gondoljuk, hogy az elhunyt ember valójában tovább él, nem válik semmivé, hogy létezik egy, a testtől független lélek, amit a halál nem érint. Nekünk a lélek a halhatatlan részt, az ember örök és elpusztíthatatlan esszenciáját, a belső emberét jelenti. A keresztény hit szerint a lélek végítéletkor az ember testben fog feltámadni.

Az ókori egyiptomiak a halál utáni életről vallott elképzeléseik miatt bonyolult vallási szertartásokkal törekedtek a test és a lélek felkészítésére és a békés és boldog halál utáni életre. A lélekkel és a halál utáni élettel kapcsolatos hiedelmek központjában a test állt, amelynek megőrzése nagyon fontos volt számukra, hogy a lélek rendelkezésére álljon. A lélek fogalmát először 2500 évvel ezelőtt a görög filozófusai használták. Világosan kirajzolódik belőle a lélek három jellemzője: az emberi személyiség magvát képezi; független a testtől; ellentétben a testtel, nincs alávetve a halálnak.

Püthagorasz és tanítványai is azt tanították, hogy a lélek egy isteni lehelet, de ami a testbe mint büntetőhelyre van száműzve.

Szókratész hitt a halálon túli létezésben: Biztos vagyok abban, hogy valóban újra megszületünk, az élet a halálból ered, s a halottak lelke tovább él.

Platón számára a vallás egy erkölcsi világrendből és a lélek halhatatlanságából állt. Nála e gondolat különös nyomatékra talált hogy a test a lélek börtöne, épp ezért a halál a lélek kiszabadulását jelenti majd ebből a börtönből. Elgondolása a lélekről az volt, hogy három különálló rész alkotja. A három lélekrész egyike a gondolkodó rész, amelynek a feladata a parancsolás és az egész lélek irányítása, ez a rész gondolkodik, elemez, előretekint, észerűen mérlegeli a lehetőségeket, és megpróbálja felmérni azt, hogy mi a legjobb és legeredményesebb, mindezt a másik két lélekrész ambícióinak, akaratának figyelembevételével. A második rész az indulatos rész, amelynek elemi funkciója a harag, de a győzelemre és a megbecsülésre történő törekvés is, amely határozottan valamilyen célt akar elérni. Végül a harmadik rész a vágyakozó rész, amely alapvetően a fizikai szükségletekkel kapcsolatos vágyakért és gyönyörökért felelős. Nézetei szerint csak az értelem vezérlete alatt rendelkezünk a lelki erényekkel, az igazságossággal, bátorsággal, bölcsességgel és a józan önmérséklettel is. Filozófiájában a lélekről szóló tanítás egybekapcsolódik a reinkarnációval: a halállal a lélek megszabadul a testtől, és megfeledkezve korábbi életéről, újra testet ölt.

Arisztotelész is a lelket a test foglyának tekintette. Szerinte az erény a lélek legértékesebb terméke, ami a tökéletes jó és a boldogság, s mivel a boldogság a legfőbb jó, a végcélok meg, mégpedig a legnemesebb javak, a lélekben vannak.- ezek vagy tulajdonságok, vagy tevékenységek -, ezért előfeltevéseinkből világosan következik, hogy mivel a tevékenység jobb az állapotnál és a legjobb tulajdonságból következik a legjobb tevékenység, a legjobb tulajdonság az erénnyel azonos; az erényen alapuló cselekvés a lélek legfőbb java.

letra a mennybe

Távol keleti megközelítés: Az egyéni lélek (dzsíva, vagy átmá) parányi élőlényként foglal helyet a szívben. A lélek az igazi én, ami transzcendentális, a test működését biztosító fő összetevő, nélküle a test pusztán halott anyag. Az átmá az Úr szerves része, öröklétű, teljes tudással és boldogsággal teli (szat-csit-ánanda-vigraha), jelenlétének bizonyítéka a tudat. A Bhagavad-gítá így ír róla: A lélek nem ismer sem születést, sem halált. Soha nem keletkezett, nem most jön létre és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létező és ősi, s ha a testet meg is ölik, ő akkor sem pusztul el.

A lélek az örök én, a megváltoztathatatlan önvaló. Ezek vagyunk valójában. Az önvaló eredeti tudatát az elme, az intelligencia és a hamis egó fedi be, és eredeti tudatunk ezeknek a rétegeknek az állapotától függően tud megnyilvánulni önmagunk és a külvilág felé. Így, bár a megjelenő személyiségünk alapját az önvaló képzi, annak tulajdonságai a finom fizikai testen keresztül torzulva jutnak felszínre. A rétegek között a hierarchiában az önvaló után az intelligencia következik. Ennek állapota határozza meg a másik két külső réteget (az elmét és a hamis egót), vagyis az önmagunkról alkotott képet. Tudatos önképzéssel, megfelelő életvitellel és táplálkozással, a jóga segítségével, egy tiszta intelligencia kifejlesztésével megismerhetjük a lélek valódi természetét.

A lélek Istenhez képest minőségben ugyanolyan, de mennyiségben különböző, így állja meg a helyét az a kijelentés, hogy a lélek azonos Istennel, de mégis különböző tőle. Olyan mint ahogy a Nap a sugaraival: a Nap Istent jelképezi, míg a napsugarat alkotó foton a lelket. Vagy egy másik hasonlatban az óceán Isten, míg annak cseppje a lélek. Isten tudatos mindenről, mindent meg tud teremteni, hatással van a világmindenségre, ezzel egyidejűleg a lélek csak saját magáról tudatos, csak a testével kapcsolatban tud teremteni, és mindössze a közvetlen környezetére tud hatással lenni.

A durva fizikai test (saríra) a következő réteg, ami a finom fizikai test után a lelket borítja. A saríra életről-életre másikra cserélődik, Sríla Prabhupáda sokszor idézett példáját idézve: Mint egy elnyűtt ruhadarabot levetjük, hogy aztán újat fogadjunk el. A Bhagavad-gítá így tesz említést erről: Amint a megtestesült élőlény állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás.

A lélekvándorlás törvényéről szóló tanítás a következő lényeges pont a lélek halhatatlanságáról szóló ismeretek megszerzése után. Minden élőlény egyéni lélek, akinek pillanatonként változik a teste, ám minden esetben ugyanarról a szellemi lélekről van szó, amely semmilyen változáson nem megy keresztül. Ez az egyéni lélek végül a halál beálltával elhagyja a testet, és egy másikba vándorol. Bizonyos, hogy a következő születésében új testet kap.

A lélek betegségei és annak tünetei: Szervezetünk mindig jelez, ha valami nincs rendben. Betegségeink felhívják figyelmünket, hogy lelki úton honnan erednek, vagyis mi az, amit magunkban helyre kell tennünk. Csak meg kell tanulnunk olvasni ezekből a jelekből. De nézzük miről árulkodnak a betegségeink:

Agyalapi mirigy - Irányítóközpont (mások irányítanak).
Ajakrák - Lenyelt sérelmek, mások hibáztatása.
Alhasi görcsök - Félelem, bizonytalanság.
Alkoholizmus - Talajvesztettség, értéktelenség tudata. Lelkiismeret furdalás. Az Én elutasítása, vágy a konfliktusmentességre, barátságos kapcsolatokra.
Allergia – Félelem. Lemondás a hatalomról. Kire vagyok allergiás? Teremtő elementálok fel nem ismerése. Az allergén által szimbolizált tulajdonságot elutasítod. Pollenallergia esetén például a szexualitást, megtermékenyítést, szőrallergia esetén a kedveskedést, szeretetet nem tudod elfogadni, porallergia esetén pedig a tisztátalanságot.
Angolkór - Érzelmi alultápláltság. Szeretet és biztonság hiánya.
Aranyér - Múltból átmentett harag. Zavarok az elengedésben. Leterheltség, aggódás a határidők miatt. Határozatlanság, rugalmassághiány.
Ágybavizelés - Rettegés az egyik szülőtől (lehet karmikus emlékkép).
Ájulás - Félelem. Erőt meghaladó feladat. Nem akarok tudomást venni a külvilágról, ez nekem már sok (védelem). El akarsz menekülni a világ és a problémák elől. Önvédelem.
Állkapocs problémái - Harag, neheztelés, bosszúvágy, agresszivitás.
Álmatlanság - Félelem, nyugtalanság, bűntudat. Félelem a szellemvilágtól, nyugtalanság, félelem, bűntudat. Félsz a kiszolgáltatottságtól, a védtelenségtől vagy a haláltól. Alvás-problémák: halál-kérdés.
Achilles-ín: érzelmi túlfeszítettség, földhözragadtság.
Agyrázkódás: az eddigi út és a gondolkodás megtörése, irányváltás szükségességét jelzi.
Alacsony vérnyomás: Félsz a felelősségtől, nem mersz elmenni a végsőkig.
Alkar: cselekvőképesség.
Asztma: Az életben sok sérelmet nyeltél le, és egyszerre szeretnél megszabadulni tőlük, illetve többet szeretnél kapni. - szűkkeblű vagy, többet akarsz kapni, mint amennyit adni, a világ piszkosságának taszítása.
Álterhesség: vágy a tiszta anyaságra.
Arc: nyíltság, önkifejezés, a leginkább magunkról beszélő rész.
Arcideggörcs: állandóan maszkot hord, nem önmagát adja.
Balesetek - Magatehetetlenség, kitörni vágyás, agresszivitás.
Belek - Szükségtelen elengedése félelemmel, illetve el nem engedése.
Bélrendszer: ellenséges érzelmek.
Boka - Mozgékonyság, irányváltoztatás képessége.
Bőr - Az egyéniség védőburka. Elfojtott harag. Fenyegetettség érzete. Érzelmi állapot visszatükröződése.
Bőrbetegség: Túlzottan zárkózott és kemény vagy. képtelen vagy a gyengédségre és a nyíltságra, elfojtott harag.
Bőrkeményedés - Merev nézetek, állandó rettegés, elképzelések.
Bőrkérgesedés - Védőpáncél növesztése a bántó ingerek ellen. Ez védőpáncél, utal a védtelenség, veszélyeztetettség érzetre.
Bőrpigmenthiány - Vitiligo - Kötődés hiánya, kitaszítottság, elszigetelődés.
Bright kor - Gennyes vesegyulladás - Alacsony önértékelés, állandó kudarc veszteség érzete.
Baleset, csonttörés: Nem a helyes úton jársz, túl merev vagy, változásra van szükséged.
Baloldalon megjelenő elváltozások: Az anyához fűződő érzelmi viszonyodat érdemes megvizsgálni. Jelképezi még az érzelmi oldalt és a múltat is.
Boka: felemelkedés a földtől, elrugaszkodottság.
Candidiázis - Gombás megbetegedés - Szétszórtság, harag. Bizalmatlanság mások irányában, de közben vágy az emberi kapcsolatokra.
Ceilulitis - Kötőszövetgyulladás - Megrekedés gyermekkori traumák. Ragaszkodás a múlt fájó emlékéhez. Rettegés az önállóságtól. Ragaszkodás a fájó emlékekhez.
Cukorbetegség - Visszafogottság, mély fájdalom, szeretethiány, sóvárgás a múlt emlékei iránt. Pl. szép lehetett volna, ha..., Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet.
Csalánkiütés - titkos félelmek, a dolgok eltúlzása.
Csecsemőkori asztma - rettegés az élettől. Nem jó itt lenni.
Csecsemőmirigy - Az élet veszélyes. Mindenki ellenem van.
Csípő - Döntő pillanatban az egyén fél lépni.
Csípőbántalmak: Félelem előrelépni. Több önbizalmat!
Comb: az előrehaladáshoz, járáshoz szükséges erő.
Csomók - Neheztelés, kudarcélmény, lelkifurdalás.
Csontok: Törés - Lázadás a halalom ellen, szilárdság, merevséget jelez, a gyógyulási idő alatt változtatnod kell ezen.
Deformitás: Szellemi túlfeszítettség, rugalmatlanság.
Csontvelőgyulladás - Harag, csalódás az életben. Támasznélküliség.
Csorgó orr - Elfojtott sírás, tehetetlenségérzet.
Csukló - Lendület és fesztelenség.
Dadogás - Önkifejezés hiánya. Nem szabad sírni. Bizonytalanságérzet. Nem veleszületett dadogásról van itt szó.
Daganat-tumor - Önfejűség, merev gondolkodás, helytelen programozás, régi sérelmek, megrázkódtatások őrzése, lerakódása. Lelkiismeret furdalás.
Méhdaganat, ciszta - Nemiségben esett csorba.
Duzzanat - Merev gondolkodás, régi fájdalmak cipelése.
Depresszió: menekülés az aktivitástól.
Derékfájás: túlhajszoltság.
Dohányzás: vágy az önmegvalósítás szabadságára, kapcsolatteremtésre.
Ekcéma - Kibékíthetetlen ellentétek, érzelmi kifakadások hiánya. Ellentétek harca, érzelmi kitörések.
Elmebaj - Menekülés a családból. Eltávolodás a valóságtól. Elkülönülés. Nem veleszületett elmebajról van szó.
Emlékezetkihagyás: Amnézia - Félelem, menekülés az élettől, akaratgyengeség.
Epekőbántalom - Keserűség, keménység, büszkeség, rosszallás, lerakódott fájdalom, sérelem. Epe: agresszió, keserűség, bánat. Epebántalmak: Keserűnek érzed az életet.
Epilepszia- Üldözöttség, belső küzdelem, önpusztító erők.
Égési sérülések - Harag, lángoló gyűlölet, heves indulatok.
Émelygés, hányinger - Egy gondolat, egy élmény elutasítása. Félelem.
Érproblémák, vérproblémák: szeretet áramoltatásának problémája.
Érelmeszesedés - Ellenállás, feszültség, szűklátókörűség, elfordulás az értékektől.
Étvágy - saját érzelmek megvetése. Biztonság vágy. Étvágy (nagy): biztonsági érzet hiánya, félelem. Étvágytalanság: Félelem, veszély és fenyegetettség érzet.
Beteges éhség - Az élet veszélyes, félelem, fenyegetettség.
Elfásultság: Elszigetelődés, elfojtott érzelmek.
Elhízás: Boldogtalan vagy, úgy érzed, nem vagy fontos, kilátástalannak látod a jövőd. Esetleg a plusz kilók mögé próbálod elrejteni nőiességedet.
Emésztési probléma: Valamit nem tudsz megemészteni, lenyeled a mérged.
Fehérfolyás - A férfiak kihasználják a nőket. Egy partner ellen irányuló harag.
Fej: irányítás, gondolkodás, racionalizmus Fejfájás - Kemény önkritika. Az én alábecsülése. Maximalista vagy, túlhajszolod magad, nem tűröd a kritikát.
Fekély - Önbizalomhiány, emésztő gond. Lelki fájdalom.
Fertőzés - Ingerültség, harag, bántalom.
Ficam - Harag ellenállás. Ragaszkodás a megszokott útirányhoz. Merevségből kimozdulni - felszólítás.
Fogak - Elhatározások. Rágódás a helyzetek miatt. Fontos döntések halogatása. Képtelen az átgondolásra és határozásra.
Frigiditás - A nemi örömök elítélése, megtagadása. Érzéketlen partner.
Frigiditás, impotencia: Félelem az ismeretlentől, az odaadástól, az önkontroll elvesztésétől, a haláltól, a megnyílástól, és a sikertelenségtől.
Fulladásos roham - Az élet veszélyes. Megrekedés a gyermekkornál.
Fül: Fülcsengés - Az őrangyal figyelmeztetése. Zúgás: nem a belső hangra figyelek. Fájás: Ne kelljen hallani. Fájdalom: figyelemfelhívás, amelyik szervet érinti, annak a területnek szimbolikus jelentését figyelembe véve.
Fülbetegségek: Nem akarsz meghallani valamit, nem figyelsz a belső hangodra.
Farkasvakság: félelem a bizonytalanságtól, az ismeretlentől.
Felkar: erő a cselekvéshez.
Fertőzés: Harag, bántalom, ingerültség.
Ficam: harag, ellenállás.
Fog: agresszió, vitalitás.
Fogíny: ősbizalom.
Fogfájás: Valamit nem teszel meg, pedig szeretnéd, vitalitás hiánya.
Fojtó érzés: szorongások.
Foltokban hulló haj: szervzónák figyelembevételével jelez rendellenességet.
Gerincoszlop - Az élet hajlékony tartóoszlopa.
Gerinc, hát: támaszt keresek, vagy túl sok a teher rajtam.
Gerincoszlop görbülése - Merevség, kitartás a régi elképzelések mellett. Akaratgyengeség, hitehagyottság.
Gerincproblémák: Az egyenesség, őszinteség, emberség jelképe.
Gerincferdülés: egyik feled túl hangsúlyos a másikkal szemben (lásd oldalak).
Görnyedtség: bizonytalanság, összehúzza magát, az élet csapásai alatt megtört.
Gégehurut - Nem meri felemelni a hangját. Dühében szóhoz sem jut. Neheztel a hatalomra.
Golyva - Strúma - Áldozat, kudarcok, kielégületlenség (megértés hiánya). Elég volt a bántalmakból. Egzisztenciális fensőbbségérzés.
Görcsök - Görcsös ragaszkodás, feszültség, aggódás, megragadás.
Gyermekkori betegségek - Gyógyszer, kábítószer-függőség. Menekülés az én elől. Önszeretet hiánya.
Gyomor bántalmai - Rettegés az ismeretlentől. Alkalmatlanság az új átlényegítésre. Túl sokat töprengsz, valamit nem tudsz elengedni. Fekély - Önbizalomhiány. Mások kedvébe próbálsz járni, elfojtod az agressziódat. Égés - Önmarcangolás, aggódás, félelem (maró). Hurut - Örökös bizonytalanság. Leépülés érzete. Rontás - Rettegés, mohóság, irigység, szorongás.
Gyulladás: Nem tudsz feldolgozni egy problémát, mert félsz tőle.
Hascsikarás - A környezetben mindenki ingerült és bántóan viselkedik.
Hasmenés - Elutasítás, kapkodás, nem tudod hasznosítani a tapasztalataidat, ezért azok csak „átrohannak" rajtad.
Hasi panaszok: Egzisztenciális félelmekre utal.
Hasnyálmirigy: Az élet édessége. Felsőrész - Érzelmi háttér hiánya, szeretet elfojtása, hiánya, - jövőt szimbolizálja. Közép - Bűntudat, múlt terhei, az élet terhes - jelen. Alsórész - Bizonytalan anyagi háttér - derék - múlt.
Hepatitisz - Ellenállás a változásra, félelem, harag, gyűlölet, düh.
Hidegrázás - Szellemi beszűkülés. Visszahúzódás. Hagyjatok békén.
Húgyhólyag panaszai - Ragaszkodás idejétmúlt nézetekhez, szorongás érzelmi beszűkülés, érzelmek visszatartása.
Hólyaggyulladás: Visszafojtod érzelmeid, pszichés nyomás alatt állsz. Húgyhólyag: pszichés nyomás, érzelmi telítettség, "altesti sírás".
Hörghurut - Elmérgesedett családi légkör. Heves viták. Olykor túl nagy a csend.
Haj: szabadság, hatalom, saját terület határai, antenna, külső inger felvétel.
Hajhullás, korpásodás: Új korszak kezdete, vagy a visszahúzódás jele.
Hányás: elutasítasz valamit; undor jele.
Heg: egy lelki sérülésed mély nyomot hagyott benned.
Herpesz: Undorodsz valamitől.
Hordó-mellkas: felfújja magát, erősebbnek mutatja magát.
Idegek - Kapcsolat a külvilággal. Információcsere.
Idegesség - Lázas kapkodás, bizonytalanság, aggódás, erőfeszítés, félelem.
Idegösszeomlás - Túlzott Én központúság.
Impotencia - Kényszer a bizonyításra, bűntudat, feszültség, előítéletek, gyűlölet egy korábbi partner ellen.
Influenza - Tömeghisztéria, befolyásolhatóság.
Isiász - Képmutatás, rettegés a jövőtől, anyagiak miatti félelem.
Ízületek - Az élet fordulópontjait és a könnyed váltást jelképezi.
Reuma - egy ízületre terjed ki - Elnyomottság, becsapottság érzete, a körülmények ócsárolása.
Ujjakra, vagy több ízületre terjed ki: Büntetni, visszavágni. Szemrehányás, kifosztottság.
Ujjak: Hüvelyk - Intellektus, aggódás.
Mutató - Ego, félelem.
Középső - Harag, nemiség.
Gyűrűs - Bánat.
Kisujj - Család, színlelés.
Kar - Képesség az élmények befogadására.
Kelés - Harag, forrongás, háborgó indulatok.
Kéz - Tart és kezel. Megmarkol, szorít, megragad, elenged, simogat, odavág.
Ínhüvelygyulladás: Nem engedsz utat cselekvőképességednek.
Jobb oldalon megjelenő elváltozások: Az apához fűződő érzelmi viszonyodat érdemes megvizsgálni. Ész, racionalizmus.
Klimax - Félelem a nőiesség elvesztésétől, az öregedéstől. Önbizalom hanyatlása.
Koleszterin - Az öröm csatornái elzáródnak, félelem az öröm elfogadásától.
Kóros étvágytalanság - Kóros soványság - Az élet megtagadása, szorongás, önutálat, elfojtod a nemiséged, bűntudat.
Könyök - Irányváltoztatás. Új élmények befogadása. Elhárítás.
Köröm - Bizonytalanság, védelem, agresszió.
Köröm rágása - Önemésztés, gyermeki dac.
Köszvény - Uralkodási vágy, türelmetlenség, harag.
Kötőhártya-gyulladás - Harag, csalódottság az életben látottak miatt.
Kövérség - Védőpajzs. Önvédelem, túlérzékenység.
Kancsalság: egyoldalú látásmód.
Kényszeres evés: ingerhiány.
Kéz: felfogás, cselekvés, tenyér-kézfej kettősség.
Kiütés: Türelmetlenség, gyermetegség.
Koszorúér-elmeszesedés: az érzelmek visszafojtása.
Köhécselés: nem mered kimondani a véleményedet, de jelzed, hogy van.
Kötőhártya-gyulladás: fájdalmat okoz valaminek a belátása.
Láb: comb - Ragaszkodás koragyermekkori traumához.
Lábszár - Rettegés a jövőtől az előrehaladás megtagadása, vagy túl feszített tempóban haladsz.
Lábfej - Önmagunk, az élet és a többiek megértése. Rettegés a jövőtől, megfenekléstől.
Lábfejpanaszok: a gyökereket, ősökhöz való viszonyt szimbolizálja. Nem tisztázott a múltad, gyökértelennek érzed magad.
Lábujjhegyen járás: folyamatos emelkedettségre vágyik.
Láz, hőemelkedés - Izzó harag.
Leukémia - Az élet befogadásának képtelensége. Belső gyötrődés, önkínzás, kétségbeesés.
Légzés - Az élet befogadásának képessége.
Mandulagyulladás - Félelem elfojtott érzelmek és ambíciók, önkifejezés hiánya.
Máj - A harag és alacsonyabb rendű érzelmek székhelye.
Máj Betegségei - Örökös panaszkodás. Állandóan hibát keres magában és tetteivel igazolja azt. Túl dühös és haragvó vagy. méregtelenítés, felismerés, védelem a károsnak vélt dolgoktól, a tapasztalatok beépítése.
Meddőség - Nincs belső igény az anyaságra, vagy félelem az élet természetes menetétől.
Mellkas: rugalmasság, zártság.
Mell panaszai: Az anyasággal, gondoskodással van problémád.
Mell ciszta - Túldédelgetés, gondoskodás.
Csomók - Basáskodó magatartás.
Feszülés - Táplálék megvonása.
Melléküregek - Egy szeretett személy bosszúságot okoz.
Mellékvese - Kishitűség, önhanyagolás, szorongás.
Menstruáció előtti zavarok - Saját hatalom átruházása a külvilágra. Idegenkedés a női test folyamataitól.
Menstruációs zavarok - Nőiesség elutasítása, bűntudat, rettegés. Menstruáció: önfeladás, odaadás, elengedés, ritmus, nőiség.
Merev nyak - Egyoldalú felfogás, hajlíthatatlanság.
Migrén - Kitörési vágy. Ellenállás az élet természetes menetének, szexualitás keltette szorongások. Fejben megélt szexualitás.
Nyirokmirigy gyulladás - Az élet lekicsinylése, mások hibáztatása, áthárítás. Beteges önkritika. A beteg hozzáállása mindenhez. "Hát nem borzasztó?"
Mozgásbetegség - Rettegés az események fölötti uralom elvesztésétől.
Magas vérnyomás: Túl merev vagy, görcsölsz egy problémán, de nem tudod megoldani.
Medence: nemi tartás.
Mióma: álterhesség.
Mutálás: nem tudja, milyen helyzetben milyen hangot használjon.
Narkolepszia - alvás kényszer - Elhárítás, rettegés. Menekül a feladatok és körülmények elől.
Nátha - Zavarodottság, sok minden zajlik egyszerre. Érzelmi zaklatottság, kisebb sérelmek, el akarsz zárkózni a külvilágtól, a kommunikációtól.
Nyak panaszai: Önfejűség, hajlíthatatlanság. Nincs összhangban az eszed és a szíved, mást súg az egyik, mint a másik.
Nyáktömlő gyulladás - Elfojtott harag.
Nyírok betegségei - Figyelmeztető jel. Az elmét ismét az élet legfőbb dolgai, a szeretet és a boldogság felé kell fordítani.
Nagyothallás: merev a saját környezetével szemben, lezárja magát.
Női mell: anya-gyermek kapcsolat.
Női szervek betegségei: Nem éled meg a nőiséged, elutasítod a szexualitást.
Orr vérzése - Esdeklés a szeretetért, önfeláldozás. Igény a megbecsülésre. Mellőzöttség és el nem ismertség érzése.
Orr polip - nem kívánt gyermek, veszekedések.
Ödéma - Nem akarok valakit, vagy valamit elbocsátani.
Orr: emóciók, szex, büszkeség.
Orrdugulás: Megakadályozod az érzelmeid áramlását.
Orrsövényferdülés: érzelmeid túlságosan egy oldalra hajlanak.
Oldalak: tested jobb oldala az ész és a racionalizmus, bal oldala a szív és az érzelmek jelzője. A fejeden ugyanez pont fordítva van.
Pajzsmirigy - Sértődöttség. Soha nem tehetem azt, amit akarok. Mikor kerülök sorra? Ha alulműködik, félsz a változástól, ha túlműködik, sokat stresszelsz, és nincs határozott jövőképed.
Petefészek - A teremtés kiindulópontja. Kreativitás.
Pikkelysömör - Félelem a megbántástól. Az érzékek és a szellem eltompítása, érzések elfojtása. Túlzottan véded magad, félsz a sebezhetőségtől.
Porckorongsérv - Talajvesztettség, határozatlanság, döntésképtelenség.
Prosztata: férfias agresszió.
Púp: kizárja magát a közösségből, feladata van.
Rák - Mély sebek Neheztelés régi sérelmek miatt. Titkos bánat emészti a testet. Gyűlölet, kétségbeesés.
Rákos daganat: Elfojtott harag, bánat.
Reuma - Tehetetlenségérzet, szeretethiány, keserűség, neheztelés. Önmagad és kapcsolataidat nem tudod elfogadni.
Rekedtes hang: ha csak a torkodból képzed a hangod, nem adod ki teljesen magad, titkolózol a környezeted előtt.
Ritmus: univerzális rend, élet, polaritás.
Rövidlátás: bizonytalan vagy a jövődet illetően.
Sclerosis multiplex - Merevedett gondolkodás. Keményszívűség, vasakarat, hajlíthatatlanság.
Sérv - Megszakadt kapcsolatok, nyomasztó gondok, túlerőltetés. Félreértelmezett önkifejezés. Túlterheled magad.
Szaruhártya gyulladása - Engesztelhetetlen harag.
Száj betegségei: Megingathatatlan nézetek, merev gondolkodás, zárt világkép, befogadás, kommunikáció, kapcsolat a külvilággal.
Szem betegségei - nem szívesen látja, ami életében végbemegy. Valamit nem akarsz meglátni. Ha rövidlátó vagy, akkor a jövőbeni dolgokat hárítod, távollátás esetén pedig az orrod előtt levő dolgok felett hunysz szemet.
Gyermekeknél: Rövidlátás - A jövőkép bizonytalan.
Távollátás - Rettegés a jelentől.
Összetérő kancsalítás - Nem akar szembesülni a külvilággal, önellentmondás.
Szemtengelyferdülés - Fél szembesülni önmagával.
Széttartó kancsalítás - Nem mer szembenézni a jelennel.
Szürkehályog - Képtelen boldogan előretekinteni.
Retina leszakadás - az anyag eltereli a szellemtől a figyelmet.
Zöldhályog - Engesztelhetetlenség. Régi sérelmek okozta feszültség túlnyomása.
Szédülés - Csapongás, szétszórtság, szemlélődés elutasítása. Külső ingerek elutasítása.
Székrekedés - Ragaszkodás az idejét múlt nézetekhez, megragadás a múltban, fösvénység, nem szeretsz adni.
Szélgörcs - Szorongás, megemészthetetlen gondolatok, érzelmi túltelítettség.
Szív - Szeretet és biztonság középpontja.
Szív betegségei - érzelmi válság, örömtelenség. A szív megkeményedik, hajlam a stresszre.
Szívroham - a pénz utáni hajsza kiszorítja a szívből az örömöt.
Szívkoszorúér trombózis - Magányérzet, riadtság, kisebbségérzés, önmarcangolás, kishitűség.
Szívszorítás - Talajvesztettség, meginog az életbe vetett hit.
Sarkon járás: nem hagyja kibillenteni magát egyensúlyából.
Struma: fensőbbségérzése saját magát fojtogatja.
Szédülés: Bizonytalan és ingatag vagy.
Térd panaszai - Önfejűség, önteltség, hajthatatlanság, félelem, rugalmatlanság. Alázat hiánya.
Térd: Az alázatot, befelé fordulást jelképezi.
Torok betegségei - elfojtott harag, önkifejezés hiánya, ellenállás a változásnak, az egyén képtelen szót emelni önmagáért. Nem tudod, nem mered kimondani, amit szeretnél, nem vállalod fel magad.
Tuberkulózis - Önzés sorvasztja a testet. Birtokolni vágyás. Kegyetlen gondolatok, bosszúvágy.
Tüdő betegségei - Búskomorság, bánat, félelem az élet befogadásától. Nem érzi méltónak magát a teljes életre. Szomorú vagy, nem érzed magad elég szabadnak.
Tüdő: szabadság, kapcsolat a külvilággal, kommunikáció, vitalitás.
Tüdőgyulladás - Újra és újra fellépet sebek, letargia.
Tüdőtágulás - Érdemtelenül élni nem lehet. Félelem az élet befogadásától.
Tagolatlan beszéd: nem akarja, hogy megértsék.
Talp, kéz, tenyér: elkülönülés, különcség.
Távollátás: nem akarod észrevenni az evidens dolgokat, elzárkózol attól, ami az orrod előtt van.
Tériszony: Félsz a bukástól és a sikertelenségtől.
Testszőrzet fokozott növekedése: férfias jellegek megerősítés.
Trombózis: Szellemi fejlődésre van szükséged.
Túl egyenes a gerinc: túlzott magabiztosság látszata.
Tumor: Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet.
Utazási rosszullét: Kiszolgáltatottság érzet, félelem, bezártság érzés.
Vállpanaszok: túlterheltség.
Vastagbél: sokat kritizálsz.
Vastagbél-, aranyérproblémák: Szorongásra, félelemre utal.
Vékonybél: tudatos analízis.
Vékony hang: nem mersz élni a saját lehetőségeiddel.
Vér: ego, vitalitás.
Vérszegénység: passzivitás, bizonyos életenergiát nem vagy hajlandó felvenni, beépíteni a mindennapjaidba.
Vesebetegség: Félelemre utal, jelképezi az emberi és párkapcsolatokat (jobb vese férfival kapcsolatos ügy, bal vese; nővel kapcsolatos ügy).
Vesekő: a párkapcsolatodban nincs elég energia, lelkesedés.
Viszketés: ingerlékenység jele, a vakarással keresgéled, mi az, ami ingerel.
Visszér: Rugalmatlan, merev, zárkózott vagy.
Zöld hályog: visszafojtott könnyek.


Kategóriák