2022. FEBRUÁR 15.- A MESTER TITKA

írta | febr 15, 2022 | Vírusnapló, Archívum, Filozófia, Képzőművészet, Portré, Történelem, Vallás

Hieronymus Bosch szenvedélyes világa

A műalkotások mindenkire hatnak a kíváncsiság a példa keresésének vágya mindenkiben ott lakozik. A művészek élete évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget. Mit gondolnak, milyen erők fűtik az alkotó munkájuk során . Különösen érvényes ez Hieronymus Bosch munkásságára. Mindenkiben erőteljes érzelmi vihart kavar asszociatív gondolatvilága és művészi kifejező eszközei .Engem is megérintett a különös borzongásokkal telített képi világa. A múlt évezred vaksi világában úgy a ’70-es évek elején szenzáció számba ment a hír Magyarországon: megjelent egy Bosch album. Megszereztem!! Az ismeretlen titok felfedezésének izgalmával simítottam végig a gyenge minőségű reprodukcióval borított könyvet. Úgy éreztem a szentély a titokzatosság a megfejthetetlen világa tárult fel a könyv lapjain. A döbbenet következett ! Fekete – fehér képek ! A regényes életrajzát már ismertem. Így hát a csoda felfedezése elmaradt.

Jheronimus Bosch
A Hieronymus Bosch feltételezett önarcképének másolata (1550 körül)

Eredeti neve: Jeroen van Aken (1450 körül – 1516), a születési dátum bizonytalan, németalföldi festő Hieronymus Bosch néven tartják számon. Népes festő családban nőtt fel. Már a dédapja is festő.Teljes nyugalomban, csendesen, békében élt, és a festésen kívül semmi nem érdekelte. Fegyelmezett, visszahúzódó, de zaklatott idegrendszerű, látomásoktól gyötört ember volt.A művészettörténet talán a legtöbbet vitatott és legtöbbféleképpen értelmezett alakja. Nem adtam fel,a titok keresésének vágya megmaradt bennem. Az évek során találkoztam néhány eredeti alkotásával megpróbáltam kifürkészni munkásságának titkát.

Poliptyk Hieronima Bocha Visions of the Hereafter
A túlvilág látomásai, Boldogok felemelkedése (1505– 1515 körül) olaj, fa, 86,5 × 39,5 cm. Palazzo Grimani, Velence, Olaszország

A műveit látva rá kellett jönnöm, hogy lelkében lakozó mély szenvedély hozta létre a művészet lényegének felfedezését.

800px Hieronymus Bosch Christ Mocked The Crowning with Thorns Google Art Project a
Töviskoronázás (1490–1500 körül) Olaj, fa 73 × 59 cm. National Gallery, London, Egyesült Királyság (részlet)

Vajon, hogy jön létre a léleknek az a hőfoka,amellyel mindazt,ami szférájába kerül, képes magába olvasztani? A képzeletbeli világa jelenéseit távoli jövőnek jósolja meg. Amit ma mindannyian lehetetlennek érzünk, ő azt valóra váltotta zengő harmóniába kapcsolta az ellentéteket, a diszharmóniáját az életörömnek és a szenvedéseknek.

Ennek a festői szenvedélynek Janus-arca van : az egyik önmagába néz, lemerül saját lelkének legmélyebb rejtekeibe és onnan bányássza ki titkos kincseit. A másik meg körülhordozza tekintetét a széles horizonton mindenfelé, figyelmét nem kerüli el, a fűszál rezzenése vagy csillagok süvítő fényes pályája, a lét legkisebb mozdulása őbenne visszatükröződik. Így olvadhat a kint és a bent egy fenséges, misztikus harmóniává. És ez nem a vak szenvedély. És itt állunk értetlenül és a kérdés megmarad, honnan szívja magába ennek a mindent megolvasztó nagy passziónak égi erejét. Melyek azok az utak, amelyeket végig kell járni hogy felszínre buggyanjon a vízió?A tisztaság utáni vágy útja-e ez? A bátorságé? Az erőé? Vagy a mindent átölelő szereteté? Vagy valamennyié együttvéve? Vagy még mindezeken túl is valami titkosan imbolygó fénynek követése?

Johannes op Patmos Saint John on Patmos Berlin Staatlichen Museen zu Berlin Gemaldegalerie HR
Szent János Patmosz szigetén (1490–1495 körül) Olaj, fa 63 × 43.3 cm. Gemäldegalerie, Berlin, Németország

Igen ez a szent őrület a titka művészetének,a máig ható ereje! Minden egyéb, amit a művészetről mondhatunk, lényegtelen.. Egészen bizonyos, hogy Hieronymus Bosch hívő keresztény volt , de igazi szabad szellem lehetett, a saját feje, hite, gondolkodás módja szerint, keresztény hitéből fakadó világszemléletét festette meg.

Hieronymus Bosch Triptych of the Adoration of the Magi WGA2606
Királyok imádása (1491–1498 körül) Olaj, fa 138 × 144 cm. Prado, Madrid, Spanyolország

Mesterségbeli tudása vetekszik a reneszánsz nagy mestereivel. De mégis a legnagyobb figyelmet a már megfejthetetlen asszociációra épülő triptichonja kapja. Már-már celebbé vált. A gyönyörök kertje c. alkotásával ahol a hét fő bűn közül az erotikát és a szenvedélyt ábrázolja, és ugyanott láthatjuk a tiszta teremtett édent ,és láthatjuk a földi bűnök jutalmát a kínzó poklot.

El jardín de las Delicias de El Bosco 1
Gyönyörök kertje: A Paradicsom, A Gyönyörök kertje, A Pokol (1495–1505 körül) Olaj, fa 220 × 389 cm. Prado, Madrid, Spanyolország
Hieronymus Bosch The Garden of Earthly Delights
A világ teremtése (1495–1505 körül) Olaj, fa 220 × 389 cm. Prado, Madrid, Spanyolország (A Gyönyörök kertje című összecsukható triptichon fedelén, csukott állapotában látható).

Világlátását a társadalmi forró kohó is alakította .Az átalakulóban lévő középkori évszázadok alatt a görög-római birodalom erényeit felhasználni,magyarázni és azt a saját világukba beilleszteni akaró gondolkodók hevesen küzdöttek. Északon a vallási reformáció filozófusai az élet és a hit kérdéseit boncolták és keltek harcra hitükért ez a reformáció kora is, az északi reneszánsznak nevezik.Ezek a szellemi hatások késztették válaszadásra képei témáival .A földi lét boldogság keresésének buktatóira az erények és a főbűnök felsorakoztatásával, példa-kép-beszédeivel az akkor mindenki által ismert utalásokkal asszociációkkal .

Jheronimus prado version
Szénásszekér (1510–1516 körül) Olaj, fa 147 × 232 cm. (Escorial változat)

A festők a valóság tárgyit a vallási tanok szimbolikus attribútumaival egészítették ki. A varázslatot a képeiken olajfestés technikájának magas szintre fejlesztésével a színek ragyogását lazúr technikával érték el. Munkáik gyakran összetett ikonográfiát mutattak be. A témáik vallási jelenetek vagy portrék, vagy ritkábban narratív festmények és mitológiai jelenetek voltak.A három vagy több részes oltárképek becsukhatók voltak és varázslatos színekben pompáztak ámulatba ejtették a nézőket.

Ma is!

Hieronymus Bosch művei különböztek a kortárs festőkétől, a vizionált fantázia világa és a rendkívül kifejező karakterei miatt. Művészetét csak hosszadalmas tanulmányozás során tudjuk felfedezni akkor sem a teljesség igényével. Hiányoznak azok a középkori hiedelem világról szóló ismereteink amik a tényleges utalásokat feltárhatnák előttünk.

Az utóbbi 50 év fejlődése azzal ajándékozott meg, hogy egy interaktív könyv segítségével

http://boschproject.org/#/book/

olyan alaposan tanulmányozhattam Hieronymus Bosch műveit, ahogyan csak a restaurátorok láthatják. Ez az elementáris találkozás sarkallt arra, hogy megosszam gondolataimat a művészet kedvelőkkel. Amikor eredetiben láthatom a Szépművészeti Múzeumban, tudni fogom mire is kell figyelnem. Mert semmilyen reprodukció nem pótolhatja a személyes találkozást a művel!

Hieronymus Bosch 070
Az élet útja (1510–1516 körül) Olaj, fa 135 x 190 cm. (Prado változat és a Szénásszekér című összecsukható triptichon fedelén, csukott állapotában látható).

Mindenkit arra biztatok nézze meg a Menny és pokol között Hieronymus Bosch rejtélyes világa c. kiállítást 2022-ben április 8-július 17. között a Szépművészeti Múzeum európai viszonylatban is kiemelkedő programmal várja látogatóit!

Kategóriák