2022. JANUÁR 19.- PÁRKERESÉS AZ ÖTÖDIK HULLÁM ALATT

írta | jan 18, 2022 | Vírusnapló, Archívum, Házasság, Politika, Történelem, Videó, Világjárvány

A VÍRUSNAPLÓ EGYIK HÖLGY OLVASÓJA TÁRSAT KERES ÉS MEGOSZTOTTA VELÜNK EBBÉLI TAPASZTALATAIT

BEVEZETŐKÉNT AZ ADATOK:
Magyarországon ma több mint 500.000 egyedülálló, gyermektelen férfi él.
Szingli nőből 350.000 van.
Továbbá 800.000 olyan házaspárt tartanak nyilván, akik nem vállaltak gyereket.
Gyermektelen élettársi kapcsolatból pedig 250.000 van.
Minden harmadik magyar felnőtt egyedül él, de a férfiak körében ez az arány majdnem negyven százalék.
Az elmúlt évtizedekben az élettársi kapcsolatok is előretörtek, számuk a 30 év alattiak körében már elérte a házasok számát is.
Az utóbbi húsz évben a házasságban élők aránya 60 %-ról 40%-ra zuhant.
Az utóbbi években a nők 25 százaléka, míg a férfiak 40 százaléka élt egyedül.
A hajadonok arányának a növekedése mögött egyértelműen az élettársi kapcsolatok elterjedése és az egyedül élők számának a növekedése áll. A rendszerváltáskor a nők körében minden korcsoportban 5 százalék alatt volt az élettársi kapcsolatban élők aránya, mára a korcsoportok többségében a 10 százalékot is meghaladta.
Az élettársi kapcsolatban élők aránya a 25–29 évesek között volt a legmagasabb (25 százalék), ebben a korcsoportban gyakorlatilag megegyezik a házasságban élők részarányával.
Magyarországon a szinglik a gyermektelen személyek, akik tudatosan választották ezt az életformát, életükben fontos szerepet játszik a munka, a fogyasztás és a szórakozás, nincsenek anyagi gondjaik, egyedül élnek, nagyvárosiak és magasan képzettek.
Az elmúlt évtizedekben a válások száma kisebb hullámzást mutatott: minden évben meghaladta a 20 ezret. A váló felek életkora folyamatosan növekedett 1990-től. A nők átlagosan 40 évesen bontották fel a házasságukat, a férfiak ennél három évvel idősebb korukban.
Az utóbbi tíz évben (Orbán-korszak) a házasságkötések és válások mintegy ellentétes irányban mozognak: több a házasságkötés, kevesebb a válás.
Egygyermekes házaspárból 450.000 van, a kétgyermekesből is 375.000, az Orbán Viktornak kedves háromgyermekes típusból 110.000, míg a miniszterelnök vágyálmát beteljesítő négy vagy többgyerekesből viszont már csak 30.000. Megmaradva a népességfogyás elleni legjobb fegyvernél: legalább négygyermekes élettársi kapcsolatban 12.000 élnek .

couple 1030x686 1

DE MIT JELENTETT A HÁZASSÁG 50 ÉVVEL EZELŐTT?

A kádári korszakban a korábbiakhoz képest a szerelem és a házasság új felfogása jelent meg. A szerelem szabaddá, a házasságkötés pedig – fokozatosan – opcionálissá vált. Az együttélés és a házasságkötés egyetlen elfogadott alapja hangsúlyosan a szerelem lett. A fiatalok elsősorban a szabadságra alapozott szerelmi házasságot tartották követendő példának. Emellett az is kiderült, hogy nem feltétlenül a romantikus megfontolás volt az elsődleges mozgatóerő, a többség inkább biztos családi háttérre vágyott.

A korabeli propaganda és a különböző nevelő szándékú írások egészen másként definiálják a szerelem érzését. A Kádár-korszak szerelemfelfogása kimerül az emberi lét értelmének hangsúlyozásában és a nemi szerepek, feladatok körülírásában. Ezt a bonyolult érzelmet nemritkán a következő gondolatmeneten keresztül próbálták megragadni a kor szószólói: „Ember embertársa igényeit kell, hogy kielégítse a párkapcsolatban”. A korabeli felvilágosító, a két nem kapcsolatát vizsgáló írások nagy része legitimnek tartotta már a házasságkötés előtti ismerkedést, randevúzást, amely értelmezésükben szelektálást is jelentett. Arra biztatták a fiatalokat, hogy a találkozók alkalmával tudjanak meg minél többet a másikról. Az összeköltözés pedig úgy jelent meg, mint egyfajta próbatétel a valódi házasságra lépés előtt.

A párválasztás gyakorlatai az 1970-es években intenzíven formálódtak, például az ifjúságkutatás és a nemiségtudomány a szelekciót a fiataloknál a férfiasság, illetve a női vonzerő bizonyításaként értelmezi. A férfi presztízséhez tartozik, hogy minél több nőt birtokoljon, s presztízsét csak növeli, ha ezek az asszonyok nehéz esetek; az asszonyok presztízse viszont függ az udvarlók és hódolók számától, nem utolsósorban társadalmi rangjuktól is

A rendszer által szorgalmazott elmélet, illetve a gyakorlat között diszkrepancia volt, nyilván azért, mert felülről, ideológiai céllal nehéz volt befolyásolni és főként irányítani a magánéletet. Az uralkodó eszme értelmében elvben érzelmi alapon, kötöttségek nélkül, a társadalmi különbségek áthidalásával köthettek házasságot a fiatalok úgy, hogy a párválasztás folyamatában már a nőknek sem csak passzív szerep jutott. De a korabeli sajtótermékek azt mutatják, hogy ez a változás nem volt gördülékeny, így például a család továbbra is befolyásolhatta a választást. Eltérés mutatkozott meg a házassággal kapcsolatban is az előírt elvárásokban és a mindennapi élet gyakorlatában. Elképzelhetőnek tartották nő és férfi más, kötetlenebb együttélését is, a mindennapokban mégis a házastársi kapcsolat volt az elfogadott. A házasság a szocializmusban úgy definiálták, mint egyenlő jogú partnerek közös döntését; ebben a felfogásban külön hangsúlyt kapott a nők új szerepe.

Az államszocializmus a házassággal kapcsolatban kialakított egy sajátos felfogást, amelyben meghatározta a nők szerepét is. Ez az önállóság, a munka, a szabad szerelem és a szexualitás fogalmai köré rendeződött. Innentől kezdve nem a házasság, a megfelelő egzisztenciával rendelkező férfi megtalálása és a házasságkötés volt a nő első számú feladata. A nők ebben a saját egzisztencia megteremtése és az önállóság, a családi élet kiteljesítése mellett a munkavállalás is hangsúlyosan megjelent. A nők munkába állása már a Rákosi-korszakban is szükségszerű és kötelező volt a teljes foglalkoztatottság és a hadigazdálkodás miatt. A Kádár-korszakban inkább a munka területén való kiteljesedést hangsúlyozták a normatív diskurzusban. A modern élet a maga fokozott követelményeivel egyre kevesebb reményt nyújtott arra, hogy a nő a házasság útján kielégülhessen. Különösen vonatkozott az a felsőbb rétegekre, ahol ritkábban és később kötnek házasságot. De ebben az időszakban is a család és a közvetlen környezet elvárásai domináltak tovább, különösen vidéken, ahol több alacsonyabb foglalkozású férjjelölt jutott a diplomás nők számára, mint a városokban.

A szocializmus házasságfelfogása a felek egyenlősége mellett hangsúlyozta a közösségjelleget is. Azt vallották, hogy „A házasság a polgári élet alapja: általa kapcsolódnak a szeretők az államhoz, a hazához és a közös érdekekhez” Az 1970–es években több házasságot kötöttek, mint az 1960-as években, az 1980-as években azonban újra csökkent az egybekelők száma. A korszakban hangsúlyosan jelent meg az a felfogás is, hogy a nők szexuális vonzereje sem feltétlenül fontos a párkeresés során. A modern házasság célja egyre kevésbé csak a fajfenntartás volt; a női és a férfi pszichoszexuális fejlődése is fontos szempont lehetett. A szocialista erkölcs nem az elsöprő romantika forrásaként jelent meg, hanem a szocialista erkölcsre hivatkozva mindenféle egyenlőtlenséget – lett légyen szó társadalmi, anyagi vagy nemek közötti különbségről – el akartak törölni a korszakban a humánum jegyében. Az elmélet mellett a gyakorlatban egészen más képben tűnik fel a házasság. Az utóbbi esetében megfigyelhető, hogy a házasság nem feltétlenül önmagában volt cél; például különböző szociális érdekek is motiválták azokat a fiatalokat, akik erre a lépésre szánták el magukat, mivel a házasságban élők például könnyebben jutottak hitelhez.

Az, hogy a nők és a férfiak egyenlő jogokat kaptak a modern felfogásban, elvileg azt is jelenthette volna, hogy a párkapcsolati piacon jobban háttérbe kerülhetett a testi vonzerő. A korabeli megközelítések gyakran úgy állították be a szocializmus előtti időszakot, hogy a nő első számú fegyvere a fiatalsága és a szépsége volt, valamint azt hangsúlyozták, hogy csak ezek áruba bocsájtásával tud férjet találni, így elérni életének egyetlen célját, a családalapítást. Ilyen formában még inkább nyomatékosítani tudták a polgári világ álszent erkölcsiségét, a kapitalizmus eltárgyiasítását és a szocialista felfogás közti különbségeket.

Ideálképet vetít elénk Ráth-Végh István is, amikor azt írja, hogy a test nem fontos a párválasztásban, lélek lélekre talál rá. Burkoltan egy feloldhatatlan különbséget nevez meg nő és férfi között: a testet, amely nem iktatható ki a párválasztás, a párkapcsolatok folyamatából: „Manapság a nő maga választja meg a párját. Fölösleges magyarázgatnom, hogy az ő választásánál a szerep megcserélődött: a testnek alázatosan háttérbe kell húzódnia s a rivaldafénybe a lélek lép elő. Ezt minden valamirevaló nő tudja s minden benőtt fejelágyú férfinak tudnia kell”

A test is mint a kapitalizmusban alávetett eszköz jelenik meg, amelyet az államszocializmusban ha nem is lehet kiiktatni, de amennyire lehet, háttérbe kell szorítani. A női szépség és fiatalság, a férfi egzisztencia és erő tradicionális értéknek számított a párkeresők kortárs piacán, de az államszocializmus azt sugallta, eltörli az ezekből származó előnyöket. A nők jogainak bővülése, a nőkép modernizálódása azt eredményezte, hogy a házasságkötés már nem a társadalmi felemelkedés eszköze. A férj- és feleségjelöltek anyagi helyzete újra meghatározó tényező lett, amely különösen a házassági hirdetésekben kapott nagy szerepet. Ezekben gyakran volt hivatkozási alap a rendezett anyagi körülmény, a lakás és a kifogástalan munkahely.

ÁLLÍTÁS:

Bizton állítom, hogy a mai helyzet az, hogy bőven választhatnak a nők, hemzsegnek a magányos pasik Magyarországon. De ha nő vagyok hogyan választhatom ki az ideális pasit magamnak? A nők által választható formák közül a világjárvány idején különösen kiemelkedik a társkereső oldalak felhasználása. Ezért néztem utána ezeknek a lehetőségeknek és megállapítottam, hogy a társkereső oldalak egyre népszerűbbek, ami igazán nem meglepő! Ezek részei egy észszerű fejlődésnek, hogy miképpen találkozunk, flörtölünk vagy csábítjuk el a potenciális partnereket. Akár tetszik, akár nem, a technika szerves része a mindennapi életünkben, és a szerelem sem kivétel ez alól! A társkereső oldalak forradalmasították az ismerkedést. Az online találkozások révén könnyebb megtalálni akit keres, és az esetleges katasztrófák is elkerülhetők. Az online platformokat használók a társkereső oldalakon elérhető szűrők és kijelölő eszközök alkalmazásával időt takarítanak meg. Az online társkereső oldalaknak köszönhetően, a félénkebb tagok növelhetik önbizalmukat, és a bizonytalanoknak nem kell nagyon sietniük – mindent egybevetve: egy sokkal jobb sikerarányt eredményez. Ezek a speciális oldalak arra kérik a bejelentkezőt, hogy töltsön ki egy személyiségtesztet, hogy kiválaszthassák azokat az egyedülállókat, akivel a legtöbb közös tulajdonságuk van. Sok komoly kapcsolat kezdődött online a vonzalmakon alapuló társkereső oldalakon, mielőtt a valós életben kivirult. Ha az első kapcsolatfelvételek nem ütik meg szintet akkor is még rengeteg további profil van, melyek között megtalálható az egyetlen. Az oldalak rengeteg módszert kínálnak, melyek segítenek más tagokkal megismerkedni és megismerni őket, lehet az Webchat, privát üzenetek vagy mókás alkalmazások (virtuális ajándékok, kacsintások stb.). Íme a legnépszerűbb magyar társkereső oldalak osztályzása és rangsorolása:

Elittárs (9,8) Felhasználók 2/3-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. – Igényes társkereső oldal komoly kapcsolatra vágyóknak. – Intelligens társkereső módszer. – Magas sikerarány.

Cupid (9,5) Nagyon interaktív társkereső oldal azok számára, akik komolyan szeretnének lenni. – A felhasználók nagyon aktívak.

MatureDating (8,9) Tökéletes társkereső oldal az idősebb egyedülállók számára. – Ismerkedés 50 éven felüli egyedülállókkal egész Magyarországon.

Flirt.com (8,5) Ingyenes és gyorsan lehet regisztrálni.- A helyi randikra összpontosít. – A flörtölést és az ismerkedést segíti

BeNaughty (7,7) A nők ingyen küldhetnek üzenetet.- Tökéletes hely kalandokhoz.- 3 napos próbaidőszak.

ÉS AKKOR ÁLLJON ITT AZ ÉLŐ PÉLDA

SZ

Magamról: E. Lilla – 1970. május 1-én születtem, egyetemi végzettségem van, öt éve özvegy vagyok. Két gyermekem, már önálló és külön élnek. Marketing menedzserként dolgozom egy hazai cégnél. Szeretek olvasni, színházba járni, szeretem a képzőművészetet, hétvégén természetjáró szenvedélyemnek hódolok. Egészséges vagyok, nem dohányzom, alkoholt nem fogyasztok, kiegyensúlyozott életet élek. Egy oly olyan kapcsolatot keresek akivel megoszthatom az élet örömeit.

Fenti adataimmal 2022. Január 8-án délután jelentkeztem az ELITTÁRS társkereső portálon (Cégjegyzékszám: 115958 BA. Céget bejegyezte: Amtsgericht Berlin Charlottenburg. Adóazonosító: DE263260611. Ügyvezető igazgatók: Gitte Bendzulla és David Clark) Az ELITTÁRS weboldalán olvasható: Cégünk részvételt nem vállal, illetve kötelezettség nem terheli, hogy egy kijelölt fogyasztói érdekvédelmi testület által vezetett, esetlegesen felmerülő vitarendezési folyamatban részt vegyen.

A bejekeétkezésemet követően egy órán belül több mint tíz megkeresést kaptam. Mosolyt küldött Gábor (51), Ádám (51), László (57), Balázs (50), Antal (58), Priust (51), Zoltán (58), Balázs (50), Zoltán (54), Boteron (48), István (53), Csaba (56).

Ezek után jöttek Elittárs levelei:

Első levél:

Kedves Lilla! Az Ön adatlapja elnyerte több ELITTÁRS tag tetszését. Többen hozzászóltak az ön adatlapjához. Az Elittárs csapata

sodik levél:

Kedves Lilla! Mi lenne ha megismerkedne valakivel, akinek a személyisége egészen különleges? Használja ki a lehetőséget és ismerjen meg olyan tagokat, akik noha nem felelnek meg teljes mértékben az Ön keresési feltételeinek, a lényeges szempontok tekintetében tökéletesen összeillenek! Az Elittárs csapata

Másnap, Január 9-én már nagyobb volt az ostrom. Vagy százan küldtek mosolyt, kedveltek, lakhelyüket is megírták: Károly (54), Zoltán (56), Viktor (53), Pál (54), Zozzy (50), János (55), Tomin (57), Zsolt (57), Laci (51), Barnabás (55), Tibor (55), Lajos (51), Péter (54), Laci (57), Antal (57), Tamás (49), Attila (55), Lóránt (51), Péter (58), Albert (52), Csaba (57), István (57), József (52), Árpád (58), György (52), Gábor (549, Gyula (51), János (58), Róbert (48), Tamás (549, Laci (54), János Miklós (56), Vilmos (55), Imre (57), Mihály (50), Ferenc (56), Márci (54), Krisztián (48), Gyula (56), Balázs (54), Pál (49), Bubu (58), Ambrus (56), Attila (54), Sándor (58), Geri (49), Zsolt (569, Árpi (52), Tamás (53), Attila (56), Dávid (55), Csaba (52), Zsolt (50), Gábor (50), András (55), Márk (49), Sanya (51), Samu (53).

Következtek az Elittárs újabb levelei:

Harmadik levél:

Kedves Lilla! Tegnap azért regisztrált az Elittárs oldalon, hogy megtalálja azt a társat, akivel igazán összeillenek és harmonikus boldog kapcsolatban élhetnek. Vegye ma ismét kezébe a sorsát és tegye meg a következő lépést a változás felé, így könnyebben győzi le a magányos rutint! Romantikus napokat kíván: Az Elittárs csapata

Negyedik levél:

Kedves Lilla! Az Elittárs lehetőséget kínál Önnek arra, hogy végre sikerrel záruljon a társkeresés és megtalálja a szerelmet! Minden héten társkeresők ezrei döntenek úgy, hogy regisztrálnak oldalunkon, ezáltal folyamatosan nő annak is az esélye, hogy megtalálja az igazán Önhöz illő társat. Az Elittárs rendszere az olyan egyedülálló funkciókkal, mint pl. az adatlapi bejegyezések ellenőrzése és személyre szabott partnerjelöltek ajánlása az Ön boldogságát tartja szem előtt. Még mindig bizonytalan? Alább összegyűjtöttünk néhány további okot, ami miatt érdemes lehet elgondolkodnia az Elittárs tagságon:

✔ Tudományos társkereső algoritmusunk biztosítja, hogy valóban önhöz illő partnerjelölteket kínáljunk

✔ A manuális adatlap ellenőrzés, az adatok SSL kódolása és a csalásokat felderítő rendszerünk garantálja a biztonságát a társkeresés közben

✔ Szakértő ügyfélszolgálatunk a hét hat napján rendelkezésére áll, ha kérdése, vagy problémája merülne fel

Váljon Prémium taggá már ma és használja ki a korlátlan kommunikációban rejlő lehetőségeket, illetve a tagság további előnyeit. Üdvözlettel: Az Elittárs csapata

ÉS AKKOR MILYEN EGY IGAZI FÉRFI?

fideszes csaj
ÉS AKKOR EBBŐL KÖVETKEZIK, HOGY AZ ELLENZÉKI SZAVAZÓ NEM IS IGAZI FÉRFI

Január 10-e óta naponta vagy száz megkeresést kapok. Most a szelektálási módszeren gondolkozom. Mivel az Omikron miatt kerülendők a személyes találkozók – avagy maszkban úgysem láthatom az arcát, így hát új módszert alkalmazok:

Körlevelet írok minden kandidáltnak, hogy első körben küldjön magáról egy teljes alakos fürdőnadrágos fotót, hogy kiválasszam a fizikailag legmegnyerőbb jelölteket. Ha ez megtörténik, akkor a kiválasztottakkal íratok egy mindenre kiterjedő önéletrajzot, hogy ezzel is szűkíteni tudjam a számításba jöhetők körét. Majd ezek után következhetnek a online-beszélgetések, amikor a bennmaradottak hangját, gesztusait is értékelni tudom.

Na, erre az időre remélhetőleg enyhül a harmadik hullám és következhetnek a személyes randik.

Kategóriák