2022, JANUÁR 24.- HORTHY MIKLÓS SZEGEDORSZÁGTÓL MAGYARORSZÁGIG

írta | jan 24, 2022 | Vírusnapló, Archívum, Honvédelem, Képzőművészet, Politika, Portré, Szeged, Történelem, Vallás

Horthy Miklós ötven napos szegedi felkészülése a kormányzói feladatokra (1919. június 6.- 1919. augusztus 13.)

horthy
Horhy Miklós 51. születésnapján érkezett Szegedre

1918-ig nem sok köze volt Horthy Miklósnak Magyarországhoz. Az Osztrák-Magyar Monarchia flottája parancsnokaként, hajóskapitányként beutazta az egész Földközi-tengert, a kor információs szintjén órákon belül tudta, mi történik Londonban vagy Isztambulban. Az első világháborús vereség után kénytelen volt hazamenni közepes méretű birtokára, Kenderesre, ahol nem tudni, hogy működött-e egyáltalán telefon. 1919 első hónapjainak jellemzéséül csak annyit: Budapesten káosz, majd jön Károlyi és utána a bolsevikok; az országba behatol tízezer román katona; a déli végeken ott vannak a szerbek; Szegedre néhány száz francia gyarmati katona érkezik; északon a csehek jönnek látogatóba. A társadalom másik része meg szervezkedik: Bécsben, Aradon, később Szegeden ellenkormány is alakul. Károlyiék ellenpontozásaként kellett megfelelő ember a megfelelő feladatra. Nem tudni, kinek jutott eszébe Horthy Miklós, de üzentek neki, hogy jöjjön. Horthy májusban Szegedre érkezett: felkérték, hogy vállalja el a hadügyminiszteri tisztet. Nem vállalta, hazautazott. De egy hét múlva visszatért, mondván: „nem tudom tovább hallgatni a kenderesi fű suhogását”, és belevetette magát a politikába. Akkoriban Horthy szinte semmit sem tudott a magyar belpolitikáról – tájékozatlan, sőt politikailag teljesen felkészületlen úriember volt.

Az 1919. június 6-án Szegedre érkező, tájékozatlan úriember ötven napot tartózkodott Szegeden és sokban hatottak rá az ellenforradalmi szervezkedés emberei: például olyan katonatisztek, akik első világháborús élményekkel rendelkeztek. Megismerkedett értelmes szegedi polgárokkal, a közülük kikerülő városvezetéssel. Horthy átváltozása szempontjából döntő volt a páter Zadravecz Istvánnal való találkozása.

horthy 2
Horthy Miklós Szegeden

Zadrovecz a több nyelven beszélő, intelligens, művelt ferences szerzetest 30 éves korában, 1914-ben rendi elöljárói a szegedi Mátyás téren lévő kolostorba küldték. 1919-re tevékenysége messze túlterjedt a kolostor falain. Zadravecz sokat tanult a szegedi alsóvárosi gazdáktól, és azok is tanultak tőle. Azt látták, hogy nagyon nem jó az, ahogy az ország sorsa fordult. Különösen, amikor 1919 elején a kommün hatására Szegeden is meg akarták szervezni a Tanácsköztársaságot. Akkor ezekkel az alsóvárosi gazdákkal együtt Zadravecz nekiállt, hogy a leghatározottabban fellépjen ellenük. Így Alsóváros több ezer parasztpolgárának, e nagyon öntudatos, színmagyar, katolikus, paprika- és egyéb mezőgazdasági termelésből élő gazdatársadalomnak a vezéregyénisége, sőt a szegedi szellemi élet meghatározó egyénisége lett. A szegedi Hunyadi-emlékek hagyományaiból táplálkozva új Kapisztrán János szerepét öltötte magára, aki vezéregyéniség lett a kommunisták elleni küzdelemben. Tűz és víz az a két ember: Horthy református, iskoláit Debrecenben és Sopronban végezte, a flottához került – Zadravecz Rómában tanult, és elkötelezett katolikus volt.

Amikor Horthy Szegedre érkezett, pár napon belül bemutatták őket egymásnak. Zadravecz úgy látta: Horthy az a személy, aki alkalmas a vezér feladatra. Ezért felkarolta Horthy Miklóst: bevezette a magyarságtudományba, a magyar állam problémáinak és vezetésének kérdésébe. Amikor 1919. augusztus 13-án Horthy felült a repülőre, akkor egy magyarságtudatában, saját felelősség- és küldetéstudatában naprakész, az ország sorsát felvállalni akaró és mindazt a megpróbáltatást, ami ezzel jár, magára vállaló ember indult el Szegedről, és ez nem akármilyen változás!

Horthy Miklós kormányzó Szegeden ( 1920. április 10.)

A tábori mise a Széchenyi-téren

A szegedi Dömötör-torony oldalára került Horthy dombormű (1930.október 24.)

A szegedi Dómot 1930. október 24-én szentelték fel a Csanádi egyházmegye alapításának 900. évfordulóján. Az ünnepi miséhez a zenét Dohnányi Ernő komponálta. Horthy Miklós kormányzó és Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, valamint mintegy 30 000 ember jelenlétében került sor a templom felszentelésére, amely ettől fogva a Csanád vármegye püspökségének központja lett.

A Fogadalmi templom fölszentelése napján avatták fel a Dömötör-toronynak a Belváros felé néző falára került domborművet, mely Zala György 1930-ban készült alkotása és Horthy esküjét és a nemzeti hadsereg megszületését ábrázolta. Zala szinte élőképként elevenítette meg az 1919. június 5-i eseményt. Horthy alakja megváltóként magasodik ki a körülötte csoportosuló alakok közül. Mögötte a miniszterelnök, a főparancsnok áll és hadi öltözetű tisztek. A másik oldalon zászlót meghajtó közlegények, elöl parasztasszony térdel, gyermeke babérágat helyez el a kormányzó lába elé. Az emlékművet 1946-ban eltávolították. Lehet, hogy mint a Kossuth teret és a Budai-várat, a Dömötör-torony domborművet is helyre kellene állítani?

h3
Zala György: Horthy dombormű

h4
A szegedi Dömötör-torony a Horthy domborművel
h5
Az impozáns szegedi Dóm tér
h7
Az avatás

A szegedi Hősök kapuja és Aba-Novák freskója Horthy alakkal, valamint a szegedi alsóvárosi Horthy emléktábla (1937. május 30.)

1937-ben elkészült Szegeden a Hősök kapuja, amelyet május 30-án, a hősök napján avattak – Horthy Miklós jelenlétében. Az ünnepély után Horthy a feleségével együtt otthagyta az ünneplőket, és kíséretével 3 óra 5 perckor lehajtatott Alsóvárosra, a Földműves utca 7. számú ház elé. Ott azt a bronz emléktáblát leplezték le, melyen két bronz angyal tartja a magyar címert, alatta három portré látható: balról jobbra haladva Zadravecz István, Horthy Miklós és Vajas József – a korabeli újsághír szerint azért, mert „az alsóvárosi népkör épületéből indult ki a nemzeti hadsereg toborzása, amelyben ennek a három embernek meghatározó szerepe volt. A népkör előtt a kormányzó párt hatalmas tömeg várta, és megérkezésükkor igen melegen ünnepelte. Deák János köri elnök üdvözölte a kormányzót, aki meleg szavakkal köszönte meg az üdvözlést, megtekintette az emléktáblát, majd a gazdák csoportjához lépett, s velük hosszasan elbeszélgetett”. A tábla arra is emlékeztet, hogy Horthy miként jutott el Szegedországtól Magyarországig.

h8
A szegedi Hősök kapuja – Aba-Novák freskójának központi alakja Horthy Miklós
TAPAI OSSZERAKVA 2011.19.1 5.
A relief (dombormű) Tápai Antal szegedi szobrászművész 1937-es alkotása. Ebben az évben május 31-én a 12. hősök napján avatták fel Szegeden a Földműves u.7. sz. alatti Alsóvárosi Népkör külső falán. Horthy Miklós fogadalomtételére emlékeztetett. Ezért a három személykép domborítás Zadravecz István tábori püspököt, Horthy Miklós kormányzót és Vajas József egykori Népkör elnököt ábrázolja. Fölöttük a magyar címert két angyal tarja.A domborművet 1946-ban eltávolították. 2001-ben került elő egy Szeged Alsóváros Dobó utcai ház tetőzetének felújítása során. A felújítást végző vállalkozótól vette meg a Móra Ferenc Múzeum. 2002-ben a Tápai Antal évfordulós kiállításon bemutatásra került. Azóta a Móra Ferenc Múzeum Helytörténeti Gyűjteményének kiemelkedő műtárgyai közé tartozik.

A szegedi Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem (1940. november 1.)

Az 1920-as évek második felében megkezdődtek az akkor már bő egy évtizede épülő fogadalmi templom körüli építkezések is. A Rerrich Béla-tervezte Dóm téri épületeket ekkor már világos volt, hogy egyetemi létesítményekként húzzák fel. Ami érdekes – ez viszont egy másik történet már –, hogy eredetileg nemcsak a Dóm előtt lett volna körbe barnatéglás épületkomplexum, hanem mögötte is, hasonló méretekkel; tehát kijelenthető, hogy a Dóm teret eredetileg kétszer ekkorára tervezték felépíteni.1929 novemberében adták át utolsóként a Fizikai és Kémiai Intézetet, viszont nem épült fel a rektori adminisztrációs épület, a Jogtudományi Kar és az Ideg-elme klinika épülete.

A 30-as évek derekán sötét fellegek érkeztek a város fölé, már ami az egyetemet illeti. Annak tanácsa és a közvélemény az egyetem fokozatos háttérbe szorulását érzékelte, valamint a nemzetközi Rockefeller-alapítványból eleve számarányán alul részesült a szegedi egyetem, 1934-ben pedig 95 ládában szállították Debrecenbe a szegedi egyetem Rockefellertől kapott ajándékát, orvosi felszereléseket és könyveket. A szegedi sajtó, de maga az egyetemi tanács is mind többször figyelmeztetett az egyetem teljes megszüntetésének veszélyére.

Ez végül is nem következett be, de a második bécsi döntést – amelynek köszönhetően Erdély egy részét visszacsatolták Magyarországhoz – követően hozott törvény rendelkezett a kolozsvári tudományegyetem újjászervezéséről és külön a szegedi tudományegyetem felállításáról. A Ferenc József Tudományegyetem hivatalosan 1940. október 16-án vett búcsút a várostól, régi tanárainak egy részét, a jogi és államtudományi kar tanárait csaknem teljes számban Kolozsvárra nevezték ki.

A Szegeden maradt egyetemrész Horthy Miklós regnáló kormányzó nevét vette fel és az 1940. november 11-én tartott ünnepélyes megnyitása után, 12-én kezdte meg működését ugyanazon épületekben és ugyanazokkal az intézményekkel. Az új egyetem 39 tanszékkel indult: az orvosi karon 15, a bölcsészetin 12, a matematika- és természettudományi karon 12 tanszékkel.

h9
A szegedi Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem
4. 800x445 1
Hóman Bálint beszédét mondja a szegedi egyetem megnyitóján, mellette Szent-Györgyi Albert rektor

3. 937x1024 1
Horthy Miklós kormányzó megnyitja a hazatért kolozsvári egyetemet 1940. október 24-én. Mellette Horthy Miklósné Purgly Magdolna
5. 1024x693 1
Horthy Miklós kormányzó, Teleki Pál miniszterelnök és Szent-Györgyi Albert rektor az egyetem épülete előtt

Horthy Miklós kormányzó 69. születésnapján – katonai díszszemlét tartottak a szegedi Dóm téren (1937. június 18,)

h10
Katonai díszszemle Horthy Miklós születésnapján a szegedi Dóm előttt

Szegedi Mars-téri Horthy Miklós honvéd laktanya

46 osok 02 large

Horthy Miklós utca Szegeden

A szegedi régi Hungária Szálló épülete előtt húzódó utca (ma Dózsa György utca) viselte Horthy Miklós kormányzó nevét.

h11

Postai bélyeg, mely 1919-ben Horthy Miklóst lóháton ábrázolja a szegedi Dóm előtt

h12

Kategóriák