2022. JÚNIUS 15.- A TRÓN ŐRZŐI

írta | jún 15, 2022 | Vírusnapló, Archívum, Genetika, Honvédelem, Történelem, Vallás, Videó

273529422 1366270363786506 5638320503139344617 n

A VÍRUSNAPLÓ csapata is megtekintette a Székesfehérváron megrendezett Királyok és szentek – Az Árpádok kora című nagyszabású kiállítást. A Magyar Nemzeti Múzeum által koordinált tárlat számtalan egyedülálló, külföldi múzeumokból kikölcsönzött Magyarországon csak most megtekinthető különlegességgel is várja az érdeklődőket Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Fő utca 6 szám alatti épületében. Fontos információ: a kiállítás nem zár június 15-én, augusztus végéig látogatható!


Árpád nevét számosan, számos forrásból tudjuk magyarázni:
1. Bibliai helynév: Arpad (Királyok 2 18:34; Ézsaiás 10:9; Jeremiás 49:23).
2. A szintén bibliai Arfaxat, azaz Arpaksát: Sém fia, Ábrahám őse (Mózes 10:22), sőt Mózes említ egy Arvád nevű helyet is, amelyet Sém nemzetsége ült meg. Lukács írja (3:36), hogy az említett Arfaksád Jézus ősapja volt.
3. Iráni magyarázat: az Ariapeites magyarítása.
Hérodotosz szerint Ariapeithész (Αριαπειθης) a királyi szkíták egyik nagyura volt.
4–7. Török magyarázatok:
Vámbéry: bölcs herceg, fejedelem, a jósol (arbai) ige származéka. PÁLÓCZI Vámbéryre hivatkozva hoz adatot: varázsló, ehhez még G.Szabó hozzáteszi: árpaszemekből jósoló.
8. Domanovszky: arany pad.
9. Hegedűs Lóránd: homok színű oroszlán.
10. Rásonyi Lászéó: védelmező hős.
11. Kolozsvári Grandpierre Emil alighanem a Turul-mondára gondolt, amikor az ár szóból próbálja levezetni.
12. Kerényi Károly a névadás alapját az árpa termékenységével magyarázza, Földes pedig a Karvalyos zászló című regényében Árpád alacsony termetével.
13. Gombocz és Pais azt tartották, hogy árpa – Árpa – Árpád.
Ami az árpa főnév kicsinyítő képzős alakját illeti, Mizser Lajos az eltérő lejegyzésekre és kiejtésekre hívja fel a figyelmet.
Czuczor Gergely és Fogarasi János szerint az árpa növény „Nevét valószinüen árrhoz hasonló szúrós szálkáitól kapta.”
Az árpa kifejezés török eredete kétséges. Az azerbajdzsáni Arpa, illetve Arpaçay folyónak például nem a törökök, hanem a királyi szkíták egyik csoportja adott nevet: görögösen Harpaszosz (Αρπασος). A királyiak az i.e. 400. évben a mai Gjumri város környékén éltek. Xenophón beszámol róluk – nevük szküthenoi: σκυθενοι –, és később Diodórosz Szikeliotész is. Lenyesve a Harpaszosz kifejezés végéről a görögben kötelező toldalékot, a névszó jelölését, a magyar Árpás szóhoz hasonló kifejezést kapunk: Arpasz.
14. Ha a krónikabeli vezérnévsort megnézzük, akkor érdekes dologra bukkanhatunk: Árpád, Szabolcs, Gyula, Künd, Lél, Bulcsu, Örsur. Kiss Lajos is feltételezte, hogy a Szabolcs név eredetileg méltóságnév volt: Ha a sort (nem biztos, hogy névsort) végignézzük, akkor csak Árpád és Lél lóg ki belőle, a többi mind a méltóságot jelöli. És az is igaz, hogy Bulcsu és Lél kronológiai okoknál fogva nem lehetett Árpád vezértársa. Ez okfejtést lezárva, az Árpád nevet méltóságnévnek tartom, miként Földes Péter is teszi. Hogy a Gyulához hasonlóan nem élt tovább, az nem bizonyít, de nem is cáfol semmit. Ceterum censeo: az Árpád névről nagyon sokat tudunk, lehetséges, hogy a név értelme “védelmező hős”, vagy “a trón őrzője” lehetett.


Arpadok kora kiallitas elozetes 0075
Szent István kardja. A kiállításon kívül Prágában őrzik.

A Kárpát-medencébe érkezett honfoglaló magyar törzsszövetség Európa keresztény államaival folytatott több évtizedes fegyveres konfliktusait követően I. Szent István egy új magyar államot hozott létre. Uralkodása alatt véghez vitt állam- és egyházszervező munka a Kárpát-medencében élő, vagy utóbb ide érkező népek fennmaradásának kereteit fektette le. Bár az új rend megszilárdulását rövidesen több belső és külső tényező nehezítette, az Árpádok államszervezete tartósan szilárdnak bizonyult. I. Szent László már egy európai mércével mérve is jelentős uralkodóvá emelkedett, aki egyszerre volt a keresztény vallás védelmezője, az első magyarországi szentté avatások kezdeményezője, céltudatos államférfi és kiváló reálpolitikus. Kálmánt a későbbi krónikás hagyomány negatív ábrázolása ellenére az Árpád-ház egyik legnagyobb formátumú uralkodójának tarthatjuk, aki Horvátországot és Dalmáciát is megszerezte Magyarország számára, s akinek udvarát magas szellemi műveltség jellemezte. A Bizáncban nevelkedett III. Béla megteremtette a királyi kancelláriát, s a hatalma teljében lévő Magyar Királyság vezetőjeként keresztes hadjárat indítására is fogadalmat tett, amit fia, II. András váltott be.

20220612 134409
III. Béla és neje arcrekonstrukciói, sírjaik tárgyi leletei.

20220612 132056
Margit-szigeten talált korona. Mindenképpen ott eltemetett Árpád-házi hercegek, vagy V. István sírleletéhez tartozhatott.

Az Árpádok királyságának fejlődését gyakorta vetették vissza belső válságok, pártharcok és külső támadások, mely utóbbiak közül a legmélyebb kataklizmát a tatárjárás okozta. A mongol pusztítás kárainak helyreállítása – a második honalapítóként is emlegetett – IV. Béla munkásságához köthető. Az utolsó Árpád-házi királyok pártharcokkal teli időszaka átformálta az archaikussá váló Szent István-i állam berendezkedését. Végül III. András halálával az Árpád-nemzetség utolsó aranyágacskája törött le, és a férfiági kihalással megjelenő Anjou-ház nemcsak dinasztia- hanem korszakváltás is lett a magyar történelemben.

20220612 131805
Lehel vezérnek tulajdonított kürt, a jászok jelképe.

20220612 122228
XI. századi kardok a Magyar Királyság területéről.

A kiállítás megismertet a honfoglaló magyarság a régiből az új átmenetbe vezető, sajátos kettősség jegyeit viselő, különleges művészeti értékekkel bíró anyagi kultúrájával; bepillantást kapunk az Árpád-kor európai hatásokkal átszőtt, ám mégis egyedi szellemiséget hordozó művészetébe; belehelyezkedünk az Árpád-kor emberének világképébe, ahol a csoda, a mennyország és a pokol a maga természetességében jelent meg. Lerójuk tiszteletünket az egykori falvak természettel szoros szimbiózisban élő földművesei és a királyi udvar remekműveket előállító kézművesei előtt egyaránt. Megismerkedünk az Árpád-kori Magyar Királyság nyugati és keleti vendégnépeivel, templomokba lépünk be, felfedezzük a kolostorok anyagi és szellemi kincsestárát, betekintünk a várak és paloták világával is. Utunkon királyok és szentek kísérnek minket.

20220612 123812
A Szent Korona és az országszalma hiteles másolatai.

Kategóriák