2022.MÁJUS 26.- PUSZTAFÖLDVÁR JELES NAPJAI ÉS NAGYJAI

írta | máj 26, 2022 | Vírusnapló, Archívum, Képriort, Költészet, Kultúra, Szeretet, Történelem

6891 orig art721

A Békés megyei Pusztaföldvár közel- és távoli múltjára is emlékezett. A Szegedtől hatvan kilométerre lévő, jelenleg másfélezer lakosú község, a helyi népnyelven tatársáncnak nevezett faluszélen tartott családi napot. A szervező Sonkolyos Szabolcs polgármester vendégül látta a település jeles szülötte, a Vírusnapló szerkesztője Pleskonics András által vezetett kicsiny küldöttségünket.

765
A VÍRUSNAPLÓ szerkesztői “küldöttsége”

Pleskonics András édesapja, idősebb Pleskonics András évtizedeken keresztül volt a falu általános iskolájának igazgatója. Ezen feladatkörében nem a szűkebben értelmezett feladatellátást, hanem a legáltalánosabban a közjót szolgáló kultúraterjesztést, közösség- és faluépítést, tekintette feladatának. Irányításával kapott az iskola plusz emeletet és tornatermet, de volt gondja a tanyasi diákok kollégiumának megalapítására, a falu kulturális életének szervezésére és minél színesebbé tételére, a helyi értékek és hagyományok ápolására és felkarolására is. Nyugdíjas éveiben, immár a másutt lakva, ha csak tehette visszajárt, buzgó kutatója és ismeretterjesztője volt tizenöt évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig Pusztaföldvár, Békés megye és a Dél-Alföld helytörténetének és néprajzának. A hálás utókor tíz évvel ezelőtt nagyhatású, nem feledett tanítójáról elnevezve egy új, faültető parkot létesített.

image123
Pleskonics András ámbrafa csemetéjét Pusztaföldvár polgármestere ülteti el.

A park avatásakor a család, élén ifjabb Pleskonics András tanár-szerkesztő-zenei előadó és kutatóval (csak párat említettünk szerteágazó munkásságából) egy diófát ültetett, mely az elmúlt években szépen terebélyesedett.

Plsepapa diofa
A Plesi-papa diófát még az unokalányok is ültették – valamennyien felnőttek azóta…

Eljött az idő a park öt éves fennállásakor, hogy újabb csemete kerüljön ide, egy majdan kiterjedt lombkoronájú és bordós színekben is pompázó ámbrafa kerülhetett a pusztaföldvári talajba. Az ültetéskor Sonkolyos Szabolcs polgármester segédkezett.

kdfjhg 1
Balról jobbra: Sonkolyos Szabolcs polgármester és Erdős Norbert országgyűlési képviselő Pleskonics Andrással és barátaival.

Nem maradt faültetés nélkül a tatársánci családi nap sem. A valójában bronzkori földvár helyenként a környező térszint fölé 12 méternyire magasodóan egy kb. 120x80m-es ellipszis alakú, kettős sáncból álló erődítmény. Az évezredek alatt jelentősen megkopva részben elszántva, de sok helyütt még jól kivehetően áll, melyet idősebb Pleskonics András kezdeményezésére és szervezésében egy emlékkővel is megjelöltek 1996-ban. Egy emlékhely kialakításának szándékával a község jelenlegi vezetése parkosítani kívánja ezen területet. Ennek első lépéseként a falu hajdani, életművében nem feledett tanítójára így is emlékezvén egy tatár juhar került elültetésre. Ebben közvetlenül segédkezett Erdős Norbert a térség országgyűlési képviselője és Sonkolyos Szabolcs polgármester.

kepviselo Csaba ultet
Tatárjuhart vittünk a Kis-Tatársánc ligetalapító fájának, amit jelképesen Erdős Norbert képviselő úr is segített elültetni.
Plesi a juharos
Ahol a bronzkori őrszemek figyelték a határban az ellent, most a béke jelképeként faültető liget települ.
Kistatarsanc
Az emlékező kő, a Hargita mészkövéből való. Ez is a mindenki Bandi bácsijának leleményessége révén került ide…

A baráti beszélgetésekkel, közös emlékek felidézésével telt jó hangulatú napot a szomszédos Kardoskúti Fehér-tó védett pusztavilágának kilátóbeli megtekintésével zárta a Vírusnapló csapata. Az alkony is megvárt bennünket…

Napimadat
Estéli napimádat – bemutatta Plesi…
567
A Kardoskúti madárrezervátum a száraz évszakban meglehetősen néptelen, de nekünk így is szép…
kilatoarnyak
A múlt felé nyújtózó alkonyi árnyak, mintha egyre hosszabbak lennének…
Madaras ut
Arra ‘Földvár, erre ‘Vásárhely. A kis unokák “madaras út”-nak nevezték el és tudták, hogy itt 40-nél többel nem szabadott hajtani – akkor még nem is lehetett. Direkt nem javították ki a kátyúkat – ezesetben értettük, miért…
"Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom
Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom."
Id. Pleskonics András sokat tett a faluban gyerekeskedő Tamkó Sirató Károly emlékének megőrzéséért is.

A napszálltával aztán, szerkesztőségünk csapata is hazaszállt, mint Tengerecki…

Kategóriák