2023, Február 20.- Csépe Imre a béres, a kéményseprő, az órás, a kubikos, a vályogvető, a seprűkötő, a pálinkafőző, az állatorvos-segéd, a könyvügynök, az iskolaszolga, az újságíró, az író, a költő

írta | febr 20, 2023 | Vírusnapló, Archívum, Kishegyes, Költészet, Kultúra, Mese, Szeged, Szeretet, Tehetség, Történelem, Videó

Csépe Imre:
Bácskai tavasz 

Mint mosó asszony a teknője fölé,
Vályúra görnyed a gémeskút,
Gőzöl a róna, habzik a felhő,
Égre feszített kötél a dűlőút.

Zöld selymek száradnak a napon,
Harmatban fürdő búzatáblák,
Virágos szőnyegek a rétek,
Nem szőnek szebbet a perzsák.

Hegyén, és völgyben, dalol a munka,
Tavasz van, fény, és virág,
Negyvenbe forduló szívemben,
Sikongnak a tavaszi áriák.'

Nem igaz, hogy a halál örök,
Mi agyunkat tüskeként szúrja,
ősszel elhal a róna is,
De tavaszkor föltámad újra.

Százszor szebb színben, mint egykor,
Tündöklő fényben, frissen,
Ne csüggedj munkásom, testvér!
Ezen a tájon te lehetsz az isten.

Nézd a nap alól egy kis falu
A párából lassan fölmerül,
A jegenyék mint lándzsák
őrt állnak a táj körül.


Csepe Imre

Csépe Imre vajdasági magyar költő és író 1914. szeptember 23-án született Kishegyesen, a Híd utca 18. számú házában.

Apai nagyapja Csépe József, nagyanyja Kocsis Borbála. Anyai nagyanyja Majoros József, nagyanyja Illés Erzsébet. Apja Csépe Mihály, anyja Illés Etel. Testvérei: Erzsébet (Imre második gyerek), Mihály, Etelka, Juliska, Gizella, Antal, Teréz, Ilus, Éva. (Tízen voltak testvérek.)

 • 1917-ben Csépe Anna és férje, Szeszták János örökbe fogadja a kis Imrét. Az akkori Honvéd soron, a későbbi Dusan cár u., ma Simokovich Rókus u. 36. sz. alatti házban nevelkedett. Velük élt Csépe Antal, Imre nagybátyja is.
 • 1921-ben kezdett iskolába járni, Dudás Szilveszterhez.
 • 1922-ben Pásti Ferenc tanította. A második osztályt nem fejezte be, mert elállt szolgálni Figura Lajos tanyájára.
 • 1923-ban felveszik a harmadik osztályba, Veisz Jenőhöz. A negyedik osztályból ismét elállítják szolgálni Halasi Mátyás birtokára.
 • 1926-ban kéményseprő inas özv. Szabó Jánosnénál, Lajkó József és Hajnal Sándor segédek kezei alatt. Rövid idő után azonban órásinasnak szegődött, de ezt a mesterséget sem tanulta ki. Falverőkhöz társult.
 • 1930-ban béres Sura Lukácsnál, Szekicsen.
 • 1931-ben béres Becker Fülöp szekicsi nagygazda birtokán.
 • 1932-ben csőszbéres a Konrád tanyán.
 • 1933-ban Kinkel Frigyes téglagyárában vályogvető.
 • 1934-ben Kocsis András kőművesnél dolgozott.
 • 1935-ben éves béres Becker Fülöpnél, Szekicsen.
 • 1936-ban munkás Tappert Martin szekicsi kendergyárában. (Első verseit írja!)
 • 1938-ban visszakerül a hegyesi Halasi Mátyáshoz, benntartásos béresnek. Innen rukkolt be katonának Stipbe, de három hónap után, mint alkalmatlant leszerelik. Szívbetegen kerül vissza a kendergyárba.
 • 1939-ben megismerkedik Szirmai Károllyal, a Kalangya szerkesztőjével. Ekkor jelenik meg első verse nyomtatásban.
 • 1940-ben részaratást fog fel a szenttamási Gyuro Dungyerszkinál.
 • 1941-en Faragó Andor kishegyesi fa-kereskedő támogatásával Szabadkára kerül, Kek Zsigmond református lelkészhez. Bekapcsolódik a Népkör műkedvelő csoportjába. A második világháború veti ismét haza, Kishegyesre. Szeptember 23-án feleségül veszi a szenttamási Szekrényi Ilonkát, és a Jókai utcában (ma V. Karadzsity u.) bérelnek lakást.
 • 1942-ben béres Schaffer Lukács tanyáján. ősztől kubikra jár Torzsára.
 • 1943. január 14-én, a Jókai utcában megszületik Imre fiuk.
 • 1944-ben Falcion Árpádhoz jár dolgozni (ma Pannónia Birtok), de a felszabadulással ez a munka is megszűnik.
 • 1945-ben a Jókai utcában seprűkötő, közben tollat szed Máté Péterrel és Turuc Györggyel, majd pálinkát főz eladásra, amiért a hatósággal összeütközésbe került.
 • 1946-ban megírja a Betyár c. népszínművét, melyet lelkesen tanul a csoport.
 • 1947 újév napján mutatták be a darabot Kishegyesen. Ezen felbátorodva a szerző-rendező és Turuc György főszereplő Szabadkára utazott Brindza Károlyhoz és Lévay Endréhez, felkínálni a darabot. Ezek mindjárt be is ajánlották őket a Népszínházhoz, és fel is vették mindkettejüket. Első szerepük a Liliom c. színműben volt.
 • 1948-ban Csépe iskolaszolgának szegődik a szabadkai Technikai iskolába, ahol lakást kapott.
 • 1949-ben jelent meg első kötete, Üzen a föld címmel.
 • 1950-ben tiszteletdíjas könyvügynök.
 • 1951-ben állatorvos-segéd, baromfioltó.
 • 1952-ben iskolaszolga az inasiskolában. Ekkor jelenik meg a Májusi mezőkön c., második verseskötete, az újvidéki Testvériség-Egység Könyvkiadó gondozásában. Ekkor feleségének átengedi az inasiskolai munkahelyet, és a Népkör szabadtéri színapadának építésén dolgozik.
 • 1953-ban Palicson kap állást az állatorvosi szolgálatban.
 • 1954-ben otthagyja a baromfioltást, és szabad művésznek vallja magát.
 • 1955-ben Távlat címen folyóiratot szándékozik indítani, de lemond a főszerkesztői posztról, mielőtt a kezdeményezés valóra válna.
 • 1956. augusztus 1-jén állandó alkalmazást nyer a Magyar Szó szabadkai szerkesztőségében. Ekkor rendeződik élete, és könyvei egymás után jelennek meg. 1968-ban egy hold szőlőt vásárol a szabadkai Napnyugati Szőlőkben. Egyre inkább visszahúzódik a nyilvános szerepléstől. Szinte remetéskedik a szőlőben. Búskomorságba esik, és a szívére panaszkodik.
 • 1972 áprilisában végzetes betegsége tüdőgyulladással kezdődött. A szabadkai kórházból Szegedre került, ahol május 18-án elhunyt. Temetése Szabadkán volt, 1972. május 21-én.

Kategóriák