2023.JANUÁR 13.- MAGYAR VAGYOK, MAGYARNAK SZÜLETTEM!

írta | jan 13, 2023 | Vírusnapló, Angyalok, Archívum, Baba Mária, Hazafiasság, Honvédelem, Szeretet, Történelem, Vallás, Videó, Zene

d3b4c0c1cc49c777a85c2e64fb9386e5 1

A hazafiság vagy nemzetközi szóval patriotizmus, a haza iránt érzett pozitív érzelmek összessége, a haza öntudatos, tevékeny szeretete, hajlandóság a szolgálatára. A hazafiság a haza mellett a nemzet felé is irányul. A hazafiság alatt értendő a közösségvállalás a nemzet többi tagjával, a közös hagyományok megőrzése, közös jövő biztosításának szándéka. A hazafiság történelmi fogalom, tartalma az idők folyamán változik.

A hazafiság a szülőföld, az ősök, a nemzet, és a saját kultúra iránt érzett büszkeség, a pozitív érzelmek összessége. Jellemzői még a nemzet más tagjaival közös érzések és gondolkodásmód, a szokások, nyelv, történelem és erkölcs. Ezek szeretete, tisztelete, a hozzájuk való hűség, ragaszkodás és hajlandóság szolgálatukra. A hazafiság tettekben való megmutatkozása a képesség a haza iránti kötelezettségek önzetlen és odaadó teljesítésére, közösség vállalása a nemzet többi tagjával, a közös hagyományok megőrzése és a közös jövő biztosítása az utódok számára. A közösségvállalás alapja lehet a közös ország, állam, az etnikum.

A modern Nyugat keveri a hazafiasságot, a nemzeti tudatot a rossz értelemben vett nacionalizmussal – ez főleg a liberális és szocialista kritikusok által legtöbbet vitatott politikai nézetrendszer. Pedig a nacionalizmus a nemzetek kialakulásának, a nemzetté válás folyamatának ideológiája. Legfontosabb jellemzője a nemzet fogalmának előtérbe helyezése, az a nézet, hogy a nemzeti azonosság az emberi élet alapvető értéke, amely szélsőséges esetekben megelőz minden más szűkebb és tágabb csoporthoz való tartozást, kötődést. A nemzetet a területi egység, a közös nyelv, a kultúra, az értékrend és a szokások, a közös mítoszok és történelem, valamint mindezek tudata jellemzi.

A nacionalizmus gyakran a nemzet és állam egységéből indul ki, azt hirdeti, hogy a nemzetet a teljes szuverenitás joga illeti meg. A nacionalizmus kiindulópontja, hogy mindenkinek van nemzetisége, ezen az alapon nyugszik a politikai közösség, a nemzetállam.

A VÍRUSNAPLÓ mai bejegyzésében hazafias dalokat gyűjtöttünk össze:

Kategóriák