2023. Május 28.- A LÉLEK ÜNNEPE

írta | máj 28, 2023 | Vírusnapló, Angyalok, Archívum, Kultúra, Szeretet, Tehetség, Vallás, Videó, Zene

szent lelek 0 197554

A lélek az élőlény testetlen lényege. A lélek kifejezést gyakran használják a szellem szinonimájaként is. Filozófiai értelmezésben a humán létezés korpusztól elvonatkoztatott absztrakt fogalma. Valójában a lélek az érzékelés, emlékezés, képzelet, gondolkodás, értelem, akarat jelenségeinek és folyamatainak összefüggő egésze, amely a központi idegrendszer bonyolult folyamatain alapul. A lélek mások szerint az a fajta pszichológiai létforma, amely az öntudat állapotából építkezik. Az öntudat pedig abból merítkezik, amit az élőlény az életében megtapasztal. Így a lélek működése felöleli a viselkedés minden elemét: a közvetlen megismerő folyamatokat, az érzelmeket, az észlelést, a figyelmet és a közvetett megismerő folyamatokat, a kognitív funkciókat, azaz a tanulást, emlékezést, gondolkodást, képzeletet.

Az én keresztényi világomban az elhunyt ember valójában tovább él, nem válik semmivé, hiszem hogy létezik egy, a testtől független lélek, amit a halál nem érint. A teljes evangéliumi és pünkösdi-karizmatikus kereszténység, az antropozófia is a szellem örök és halhatatlan voltáról beszél. A lélek önnön, testével ellentétes, immateriális természete szerint nem tud egyesülni a testtel, ezért valamilyen lepelre van szüksége ahhoz, hogy a szublunáris világban is megőrizhesse integritását. Ez a lepel, amely a lelket a test durva anyagának hatásaitól védi.

A lélek kevesebb mint a szellem, mert maga teljességében a lélek a Végtelen, Tiszta Szellemben Istenben nyilvánul meg. Isten teremtetlen, anyaghoz nem kötött, az ember viszont teremtett lélek és anyaghoz kötött véges. A tudattal nem azonos a lélek. Már a fogantatás pillanatában jelen van mint szellemi lélek. A teremtéstörténetben nem az áll, hogy Ádám életre kelt és utána kapta meg a lelket Istentől, hanem Isten Ádám orrába fújta a lelket amitől életre kelt. A szellem azonban halhatatlan. Jézus állítása szerint a testet meg tudják ölni, de a lelket nem. Lelkünk érett szellemisége abból áll, hogy képes örök igazságokat felismerni, és azok mellett igenlően kiállni.

A lelek elhagyja a testet

A katolikusok külön tárgyalják a testtől szétválasztott lelket, melyet anima separatának neveznek. A szellem halhatatlan, a lélek kárt szenvedhet – tisztátalanná válhat – testi élete során. A katolikusok vallják, hogy szent életet kell megélni a földön, hogy testünk, lelkünk romolhatatlan legyen. A lélek az ember halála után megítéltetik és vagy a mennyországba vagy a pokolra vagy a purgatóriumba jut. De ez még nem az utolsó szó, mert az utolsó ítélettől remélheti az ember a teljes üdvözülést.

Uram átadom Neked életemet.

Szívemből megbocsájtok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott.

Hálát adok mindenért, ami történt velem.

Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,

mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.

Kérlek Uram add nekem Szentlelkedet !

Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,

és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,

és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!

Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.

Add meg nekem Uram azokat a lelki adományokat,

amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,

odaadom minden kívánságomat és vágyamat.

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná,

amilyenné öröktől fogva eltervezted!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, most és mindörökké.


Kategóriák