2023. Szeptember 14.- JUGOSZLÁVIA ÉS TITO IS 88 ÉVET ÉLTEK

írta | szept 14, 2023 | Vírusnapló, Archívum, Politika, Szabadka, Történelem, Videó, Zene


Első Jugoszlávia
 az 1918 és az 1941 közötti államalakulatot nevezik így. Ez valamivel kisebb volt mint a második Jugoszlávia (A Szlovén tengerpart, Isztriai-félsziget, Fiume és egyes szigetek nem képezték részét)Ezt az államalakulatot Régi Jugoszláviának nevezték.

Fascist occupation of yugoslavia sr

JUGOSZLÁVIA FELOSZTÁSA A II. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

Második Jugoszlávia az 1945 és 1991 közötti államalakulat ezt az időszakot Titoi Jugoszlávia névvel is illetjük

Yugoslavia ethnic map

JUGOSZLÁVIA NEMZETI ÖSSSZETÉTELE TITO IDEJÉN

Harmadik Jugoszlávia, azaz Kis-Jugoszlávia,  az 1991–2003 közötti államalakulat. Lényegében véve ez a Második Jugoszlávia maradéka Szerbia és tartományai, valamint Montenegró. Az állam jogutóda Szerbia és Montenegró (Državna Zajednica Srbija i Crna Gora), amely 2006. május 21-ig létezett, amikor is Montenegró deklarálta függetlenségét.

A SZÉTESÉS FOLYAMATA

Szlovénia és Horvátország 1991. június 25-én, Macedónia 1991. szeptember 8-án, Bosznia-Hercegovinapedig 1992. március 1-jén kiáltotta ki függetlenségét. A két utolsó köztársaság, Szerbia és Montenegró1992. április 27-én hivatalosan is megalakította a két tagra redukálódott Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot, amely 2003. február 4-én átalakult Szerbia és Montenegró Államközösségévé. 2006. június 3-án Montenegró is kikiáltotta függetlenségét, így a kéttagú államszövetség is megszűnt, majd a magára maradt Szerbia is kinyilvánította önállóságát 2006. június 5-én. Végül a még Jugoszláviában, Szerbián belül létrehozott két autonóm tartomány egyike, Koszovó is kikiáltotta függetlenségét 2008. február 17-én. A történelmi Jugoszláviának tehát összesen hét utódállama van: Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró, Szerbia és Szlovénia.

1c8905670d82120daaaf7883b083ce74

I. SÁNDOR, JUGOSZLÁV KIRÁLY

szerbia1

II. PÉTER, JUGOSZLÁV KIRÁLY

Josip Broz Tito uniform portrait

JOSIP BROZ TITO, JUGOSZLÁVIA ELNÖKE

Jugoszláv miniszterelnökök

 • Stojan Protić (1918–1919)
 • Ljubomir Davidović (1919–1920)
 • Stojan Protić (1920)
 • Milenko Vesnić (1920–1921)
 • Nikola Pašić (1921–1924)
 • Ljubomir Davidović (1924)
 • Nikola Pašić (1924–1926)
 • Nikola Uzunović (1926–1927)
 • Velimir Vukićević (1927–1928)
 • Anton Korošec (1928–1929)
 • Petar Živković (1929–1932)
 • Vojislav Marinković (1932)
 • Milan Srškić (1932–1934)
 • Nikola Uzunović (1934)
 • Bogoljub Jevtić (1934–1935)
 • Milan Stojadinović (1935–1939)
 • Dragiša Cvetković (1939–1941)
 • Dušan Simović (1941)
 • Dušan T. Simović (1941. április 12/13. – 1942. január 12.)
 • Slobodan Jovanović (1942. január 12. – 1943. június 26.)
 • Miloš Trifunović (1943. június 26. – 1943. augusztus 10.)
 • Božidar Purić (1943. augusztus 10. – 1944. július 8.)
 • Ivan Šubašić (1944. július 8. – 1945. január 30.)
 • Drago Marušić (1945. január 30. – 1945. május 7.)
 • 1945–1953 Ivan Ribar 
 • 1953–1980 Josip Broz Tito
 • 1980–1980 Lazar Koliševski
 • 1980–1981 Cvijetin Mijatović
 • 1981–1982 Sergej Kraigher
 • 1982–1983 Petar Stambolić
 • 1983–1984 Mika Špiljak
 • 1984–1985 Veselin Đuranović
 • 1985–1986 Radovan Vlajković
 • 1986–1987 Sinan Hasani
 • 1987–1988 Lazar Mojsov
 • 1988–1989 Raif Dizdarević
 • 1989–1990 Janez Drnovšek
 • 1990–1991 Borisav Jović
 • 1991 Stjepan Mesić
 • 1991–1992 Branko Kostić
 • 1992–1992 Branko Kostić
 • 1992–1993 Dobrica Ćosić
 • 1993 Miloš Radulović
 • 1993–1997 Zoran Lilić
 • 1997 Srđa Božović
 • 1997–2000 Slobodan Milošević
 • 2000–2003 Vojislav Koštunica
 • 2003 Vojislav Koštunica
 • 2003–2006 Svetozar Marović

Kategóriák