2024. Április 2.- AZ ÉLETFA ÉS AZ ISTEN FIA

írta | ápr 2, 2024 | Vírusnapló, Archívum, Asztrális dimenziók, Kultúra, Politika, Sámánizmus, Történelem, Vallás

viking vilagfa 2

UTUNK A TENGERIZMUSBÓL A KELETI, MAJD A NYUGATI KERESZTÉNYSÉGBE.

A magyarok a Kárpát-medencét előre eltervezett módon, hosszú bevonulással vették birtokba 862-895 között. A bizánci szerzők Türkia (türkök) néven emlegették őket, földjüket pedig Türkia (Türkök országa) néven. A magyarok pogányok voltak, a muszlim geográfusok csillag- és tűzimádóként írták le őket. 

(Az ősi magyarok szerint az égisten hozta létre a világot, de nem a semmiből teremtette, hanem a meglevőből készítette. Az istenvilág központjában is az égisten áll, aki az égben lakik. Az isten neve Mag (magyar) a többi kisebb isten a Tél, Nyár, Eső, Szél, Fa, Ember, Ló, Víz, Nap, Éjszaka, az Élet és a Halál.)

Ebben a korban rohamosan terjedt szerte Európában a kereszténység, a két római birodalom, a Keletrómai Birodalom és a Német-római Birodalom határain túl letelepedett nomád és pogány népek körében, a Kárpát-medence pedig ekkoriban részben bizánci, részben római érdekszféra volt. 

(A keresztény egyházszakadás hosszú folyamat volt, amely végül 1054-ben következett be: ekkor IX. Leó pápa és Kerulariosz konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen kiátkozta egymást. A két keresztény egyház egyesítése a mai napig nem történt meg.)

A magyarok egyik legfőbb hadvezére, Bulcsú 948-ban Konstantinápolyban keresztelkedett meg. Másodszor Zombor, 952 körül Konstantinápolyban vette fel a keresztséget. Ettől kezdve vagy 200 éven keresztűl Türkiai Metropolitanátus néven keleti keresztény eparchia működött a középkori Magyarországon.

Taksony fia Géza tengrista vallású nagyfejedelem korában erős geopolitikai nyomás nehezedett a magyarságra, hogy hagyjanak fel az ősvallásukkal és a kényszer hatására 972-ben Géza felvette a nyugati kereszténységet. Géza fejedelem és Sarolt fejedelemasszony fia Vajk is felvette a keresztény vallást és így lett az utolsó magyarfejedelem és az első magyar király.

A mostani köztársasági elnök választási cécóra emlékeztet az akkori uralkodói körök csatája is, ugyanis Tar fia Koppány vezér aki keleti keresztségű volt, Géza halála után az ősi elvek alapján magának követelte a hatalmat, és a sztyeppei szokásjog szerint feleségül akarta venni Sarolt fejedelemasszonyt, Géza feleségét. 

Azonban Géza családja a nyugatról származó elvek alapján Vajknak, a későbbi Szent István királynak követelte a hatalmat. A kitört hatalmi harcban István győzött és megszilárdította az új nyugati kereszténységű magyar államott, valamint az állam világi igazgatási szervezeteinek megszervezésével párhuzamosan elkezdődött az egyházmegyék felállítása is.

depositphotos 389407662 stock illustration illustration human figure vitruvian man e1711997998585

Kategóriák