2024. Május 23.- PETŐFI-TELEP MINT SZEGED IGAZI KERTVÁROSA

írta | máj 23, 2024 | Vírusnapló

1716501847168

Kohári Nándor élhető kertvárosi környezetet ígér

Kohári Nándor, szegedi Petőfi-telep önkormányzati képviselőjelöltje választói körben beszélt arról, hogy a Petőfi-telep Új-Petőfiteleppel és Baktóval együtt sajátos fejlesztési igényű területet alkot. Ezek a városrészek – Újszegeddel ellentétben – mindig Szeged mostohagyerekei voltak, soha nem kapták meg azt a figyelmet és gondoskodást, amit megérdemeltek volna. A hasonló területek nagy értéke a nyugodt, békés és csendes, helyenként szinte falusias környezet. Ezt mindenképpen meg kell őrizni. De ez nem jelenti azt, hogy a modern nagyvárosok által biztosított infrastrukturális feltételekről le kellene mondanunk – mondta Kohári.

Az utak, kerékpárutak, járdák, parkok, játszóterek, csapadékvíz-elvezető csatornák, közművek karbantartásáról, felújításáról, fejlesztéséről folyamatosan gondoskodni kell. Kiemelten kell kezelni a zöldterületek, beleértve a természetközeli tiszai árterek rendben tartását, valamint a fasorok gondozását, szükség szerinti pótlását. Az utcák arculata nemcsak a városképet határozza meg, de alapvetően befolyásolja az ott élők életminőségét és az egyes ingatlanok értékét is. Ezért Kohári azt ígéri, hogy a választókkal történő konzultáció után, kezdeményezni fogja egy városrészi arculati kódex kidolgozását, amelynek eredményeként egységesebb és vonzóbb városrészi városkép alakulhat ki.

Ez egy hosszú folyamat, melynek végeredményét elsősorban majd unokáink fogják élvezni, amikor Petőfi-telep és a hasonló helyzetben lévő, kertvárosi városrészek felzárkóznak Újszeged színvonalára! A hasonló jellegű városrészek képviselőivel összefogva kezdeményezem egy új városrészi stratégia kidolgozását, amelyben Petőfi-telep, Új-Petőfitelep, Baktó és Tápé is kiemelt szerepet kap – mondta a Petőfi-telep leendő képviselője.

Kohári Nándor a telepi lakosok körében elmondta azt is, hogy a Petőfi-telep, Új-Petőfitelep és Baktó – általában a kertvárosi övezetek – fejlesztését akadályozzák néhol a szűk utcák, a rosszul kivitelezett nyíltszelvényű csapadékelvezető rendszer, az elhanyagolt, lakatlan ingatlanok, valamint a rendezetlen zöldsávok az ingatlanok és az úttest között. Az ingatlanok előtti zöldsáv fenntartását az önkormányzat elegánsan átengedi az ingatlan tulajdonosának (sőt kötelezi a tulajdonost annak rendben tartására), ennek ellenére az utcakép folyamatosan romlik. Egyre több a nagyértékű ingatlan és az új betelepülő, akik igyekeznek gondoskodni az ingatlanjuk előtti zöldsáv esztétikus kialakításáról, de így talán még feltűnőbb az elhanyagolt, elvadult növényzet, helyenként a gaz, más, kevésbé igényes tulajdonosok háza előtt. Ezen is, és összességében a városrész arculatán szeretne lényegesen változtatni a következő 5-10 évben. 

1716501767558

Kohári Nándorban nagyon bíznak a Petőfi-telepi lakosok

Kategóriák