2024. MÁRCIUS 15.- NEMZETŐR ESKÜTÉTEL 

írta | márc 10, 2024 | Vírusnapló, Archívum, Hazafiasság, Politika, Történelem

1710104507830

A TÖRTÉNELEM

1848. március 15-én a forradalom nemzeti őrsereget követelt és ez az intézmény a polgári forradalmak jellegzetes vívmánya lett, mert sokkal nehezebb legyőzni az olyan országot, amelyet saját polgárai védenek, mint amelyért csak megfizetett zsoldoshadsereg harcol.
Batthyány Lajos hozta létre a nemzetőrség vezérlésének legfelsőbb szervét, az Országos Nemzetőrségi Haditanácsot. Batthyány többször is kijelentette, hogy a Haditanácsot a miniszterelnöki hivatal kiegészítő részének tekinti. A nemzetőrség 1949-ben a hadügyminisztériumba olvasztása után Mészáros Lázár hadügyminiszter, azt követően Szemere Bertalan miniszterelnök alá tartozott.

A 400.000 nemzetőrt Batthyány rendelete alapján négy kerületi táborba vonták össze: 
– a dunántúli nemzetőrség összpontosítási helye Pápa, parancsnoka Kosztolányi Mór őrnagy,
– a Dunán innenié Vác, parancsnoka Ivánka Imre őrnagy,
– a Tiszán innenié Szolnok, parancsnoka Görgei Artúr őrnagy,
– a tiszántúlié Arad, parancsnoka Máriássy János őrnagy.

A JELENKOR

Ma, a Magyar Honvédség Önkéntes Területvédelmi Egységeinek koncepciója, valamint az Magyar Nemzetőrség Országos Szövetségének céljai nagyban megegyeznek. Mondhatnám azt, hogy a Nemzetőrség kiegészíti a Területvédelmet és a jövőben segítheti a területvédelmi századok, zászlóaljak toborzását, népszerűsítését. 
A nemzetőrök beléphetnek a területvédelmi egységekbe is, mert az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az érdeklődés a Magyar Honvédség által kínált szolgálati formák és a katonai életpálya iránt. 
Négy tartalékos szolgálati formát tudunk elkülöníteni: 
– önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT),
– önkéntes védelmi tartalékos (ÖVT), 
– önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT), 
– speciális önkéntes területvédelmi tartalékos (SÖTT). 

Önkéntes Műveleti Tartalékos

Az ÖMT szolgálati forma az, amelyik – a tartalékos rendszerünkben – a legközelebb áll a szerződéses, hivatásos szolgálathoz. Ebben a tartalékos formában a szerződésedben meghatározott öt éven keresztül, az abban meghatározott katonai alakulatodhoz vagy behívható szolgálatteljesítésre minden évben, maximum 2 hónapra. 

Ennek során elsajátítják a legszükségesebb szakmai alapismereteket, valamint a lövészeti, harcászati és a gyakorlati ismeretanyagot. Ez a képzés megegyezik a szerződéses állományba jelentkezők alapfelkészítésével, így egy teljes értékű katonai alapkiképzésen vehetnek részt. 

Az évi két hónapos szolgálatteljesítés során a katonai alakulatodhoz leszel beosztható olyan feladatok ellátására, melyeket addig még nem töltöttek fel, de az éppen misszióban szolgálatot teljesítők hazai pótlására is behívható vagy. 

Emellett elláthatsz időszakosan jelentkező speciális feladatokat: ipari és természeti katasztrófák kezelésében vehetsz részt, ha a megfelelő szakfelkészítéssel rendelkezel, de lehetőséged van a képzésünk során szerzett katonai szaktudásod és civil képzettséged meglétével külszolgálati feladatok ellátására is. 

Ezért az évi két hónapos szolgálatért a Magyar Honvédségtől több mint nettó 400.000 Ft/hó fizés jár. Ez az összeg tovább gyarapszik a rendelkezésre állási díjjal, ami az ÖMT esetében a mindenkori minimálbér 150 százaléka, évente egy alkalommal. Emellett kifizetik utánad a TB-t és az összes többi járulékot. 

Tehát, ha ezeket a juttatásokat odateszed a civil fizetésed mellé, akkor szép összeggel gyarapítod és biztosítod az anyagi hátteredet, amellett, hogy a hazádat is szolgálod.

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos

Az ÖTT jelmondata nagyon jól megfogalmazza ennek a szolgálatnak a lényegét:„Légy szűkebb lakhelyed biztonságának záloga”. Az ország 197 járásra van osztva – és ÖTT-ként járásonként egy századhoz kerülhetsz, mégpedig ahhoz a századhoz, amelyik a lakhelyedhez legközelebb van. Gyakorlatilag a saját lakhelyed járásában teljesítesz szolgálatot, ami lehet őrzés-védelem, de díszelgő tevékenység is. 

ÖTT-ként az első évedben az alapkiképzésed egy 20 napos időintervallumot ölel fel. Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy-két havonta 2-3 napra hívnak be. Az éppen aktuális behívásod időpontjáról minimum két hónnappal előtte tájékoztatnak. A képzés során elméleti ismereteket, területvédelmi ismereteket sajátítasz el, valamint harcászati, lövészeti és terepfoglalkozásokon veszel részt. 

A képzésed alapvetően 10 modulból áll, ami kiegészül 2 határszolgálati felkészítő modullal. A kiképzésed első éve után, évente már csak maximum egy 8-10 napos szintfenntartó képzésen számítanak rád. 

Természetesen egy különleges jogrend bevezetése során bevethető vagy, hiszen ennek a tartalékos szolgálati formának ez az egyik legfőbb célja: különleges jogrend, katasztrófa helyzet bevezetésénél jó, ha járási szinten egy ütőképes és használható tartalékos erő áll rendelkezésre. 

Ezért az éves 20 nap szolgálatért több mint nettó 200 ezer forintot ját továbbá jár neked a rendelkezésre állási díj is, a minimálbér 100 százalékának megfelelő összegben, továbbá kapsz a három hónapos próbaidő letelte után egy egyszeri szerződéskötési díjat.

Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos

A SÖTT rendszer célja, hogy a járványhelyzet ideje alatt munkájukat vesztett állampolgároknak alternatívát és anyagi támogatást nyújtsunk. Ez egy lehetőség a jelentkezőknek, hogy hat hónapon keresztül képezhessék magukat, szert tegyenek honvédelmi ismeretekre és emellé anyagi támogatásban is részesüljenek, amíg az életük nem zökken vissza a normál kerékvágásába. Alapvetően azért speciális, mert bár tartalékos, de mégis állandó, határozott idejű szolgálatról beszélünk. Kétszer 6 hónapnyi időintervallumra lehet vállalni. 

Első körben a SÖTT jelentkező 6 hónapra vonul be, de ha úgy dönt, akkor még egyszer ennyi időre meghosszabbíthatja a szolgálatát. Ez idő alatt egy alapvető ismeretanyagot adnak át a résztvevőknek elméleti és gyakorlati síkon egyaránt. 

Részesülsz egy általános lövész felkészítésben, szakfelkészítésben és egyéb harcászati ismeretekre is szert teszel. Emellett belelátsz a Magyar Honvédség életébe, és ha megtetszik ez a hivatás, akkor a szolgálatod alatt könnyen jelentkezhetsz az ÖTT, vagy éppen az ÖMT szolgálati formánkra is, de lehetőséged van a hivatásos és a szerződéses szolgálat megkezdésére is. 

Ebben a fél évben a szolgálatodért cserébe a Magyar Honvédség havi több mint nettó 200.000 forinttal tud támogatni, ami az álláskeresés ideje alatt egy biztos jövedelemforrás.

Önkéntes Védelmi Tartalékos

Az ÖVT szolgálat során a tartalékosok, már békeidőben is a laktanyák őrzését és védelmét látják el, mint fegyveres biztonsági őrök. Lényegében egy fegyveres biztonsági szolgálatról beszélünk, ami 24 órás szolgálatteljesítéssel jár, 72 órás pihenő mellett. Szerződésük határozatlan időre szól, Az ÖVT tagjai különleges jogrend bevezetésénél egyéb műveleti és védelmi szolgálatot is elláthatnak. 

vlcsnap 2024 03 10 13h07m57s194

AZ ÜNNEPSÉG

2024. Március 8-án a Magyar Nemzetőrség Országos Szövetsége, valamint annak Győr-Moson- Sopron vármegyei szervezete nemzetőr eskütételt szervezett a Csongrád-Csanád vármegyei Apátfalván. A felemelő hangulatú ünnepségre az újonnan megnyílt Egressy-Kúriában került sor, ahol 21 új nemzetőr tett esküt. 

Az impozáns Egressy-Kúria dísztermében elhelyezésre kerültek a nemzetőr csapatzászlók, valamint a Szent Korona másolat, a parancsnoki emelvény előtti posztamentumra került. Az ünnepség felelőse Puravecz Péter nőr. ezredes, a Békés Vármegyei Nemzetőrség parancsnoka volt. 

1710104558548

A parancsnoki emelvényen az eskütevőkkel szemben a Magyar Nemzetőrség Országos Szövetségének parancsnoksága sorakozott fel: lovag Dr. Dohány András nemzetőr vezérezredes, főparancsnok, valamit lovag vitéz Dr. Czapáry-Martincsevics András nőr. altábornagy – országos főparancsnok-helyettes, és lovag vitéz Kollár Ferenc nőr. altábornagy, országos főparancsnok-helyettes.

vlcsnap 2024 03 10 13h04m11s749

A nemzetőrök a korona előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat Bede Tamás nemzetőr dandártábornok felügyelte mellett. Az ünnepség a himnusz és a szózat eléneklésével fejeződött be. Este, a nemzetőrök és az apátfalvi polgárok közös vacsorán vettek részt.

DSC05922 a 2 scaled e1710103075599

Ballról jobbra:
lovag vitéz Dr. Czapáry-Martincsevics András nőr. altábornagy, országos főparancsnok-helyettes,
lovag vitéz Kollár Ferenc nőr. altábornagy, országos főparancsnok-helyettes,
lovag Dr. Dohány András nőr. vezérezredes, országos főparancsnok,
Puravecz Tímea Ildikó nőr. őrnagy, koronaőr,

Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere,
Bede Tamás nőr. dandártábornok.

Beolvasas

Az ünnepség keretében került sor vitéz lovag KOLLÁR FERENC nemzetőr vezérőrnagy altábornaggyá való kinevezésére. A Magyar Nemzetőrség Országos Szövetségének elnöke, lovag Dr. Dohány András nemzetőr vezérezredes – főparancsnok adta át az előléptetési dokumentumot.

Kategóriák