2023. November 11.- Bahcusok, szerzetesek, borivók, borleányok, borírók

írta | nov 11, 2023 | Vírusnapló, Archívum

A bordal a dal egyik változata, amely gyakran az ital dicséretét szólaltatja meg. Eredetileg olyan dalt jelentett, amelyet ivás, borozás közben énekeltek, s amely a bort, a borivást magasztalta. Kialakulása az ókori görög költészethez tartozó monódikus lírával hozható összefüggésbe. A műfaj leghíresebb alkotói ebben a korszakban Alkaiosz és az elsősorban bordalairól ismert Anakreónvoltak, akik különösen nagy hatással voltak az európai költészetre. A latinoknál Quintus Horatius Flaccus a legkiemelkedőbb szerző, ő a műfajnak egy filozófiai gondolatokkal átszőtt változatát teremtette meg. Az európai középkor jellemző bordaltípusa a vágánsköltészet keretében született meg. A bordal a magyar irodalomban is kedvelt műfaj volt. Igazi kedvencem: Balassi – Borivóknak való című dala:

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.
Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.
Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.
Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.
Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.
Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!

borospoharak

Mai napon, a Szegedi Berda József Kör

és az

Amigo Presszó Kulturális Köz szervezésében megtartott,

MÁRTON-NAPI KULTÚRIVÓK DALVERSENYE

legjobb költeményeit a VÍRUSNAPLÓ is megjelenteti:

versm5
 Balog Jenő:
Márton napi ekloga


Szőlőszem
Mennyei bor, jöjj,
Nézz le e fürtre,
Itt vagyok árván,
Álmokat űzve.
Gyűlölet ágán
Fénylik a jóság:
Szerteszakít a
Földi valóság.
Hullik a tőre
Könnyfakadásom,
Senki sem érti
Szívszakadásom.
Álnok erővel
Fojt meg az érzés,
Szívbe telepszik
Hajdani kérdés…

Bor
Voltak idők mikor álltam a kételyek ostoba jármát,
Majd magas égből jöttek a varjak, csenni a fürtről
Friss szemeket s lágy nesszel az aggály vára leomlott.
Várd meg a varjút, s lásd: kincs rejlik az elfogadásban.

Szőlőszem
Mondd, hogyan is kell,
Megteszem akkor,
Gondolatommal
Árny keze rajzol,
S bár szavaidtól
Halkul a lelkem,
Nem perelek zord
Végzetem ellen.
Égbe kiáltom,
Mégis a kételyt,
Mert a gonoszság
Elli a kényszert…

Bor
Tudd, a makacsság köntöse csak héjad melegíti,
Ámde ruhátlan az íz, mely örökre vacogni fog ott bent.
Vedd le e köntöst, szebb az alázat selyme helyette.

Szőlőszem
Jaj, tudod én csak
Érteni vágyom,
Lelkeket őrlő
Léha világom.
Alkonyi csöndben
Kard hegye szúr majd?
És ha vihar kel
Mondd, hova bújjak?
Nyár, tavasz, ősz, tél,
Fákon a kéreg…
Minden elillan,
S annyira félek…

Bor
Bús, kicsi szőlő, készülj… megkapod íme a választ,
S bár hihetetlen, ezért ringasd azt mély türelemmel,
Mint a szelíd anya -ölben- nyűgös gyermeke testét.
Fontos, hogy sose gyűlöld sorsodat, úgy vala mérve
Minden anyátlannak hitt tétova perced a fürtön,
(Égi borászunk óhaja által) hogy magad elbírd
Terhét borrá válásodnak, s kínjaid ürmét.
Hát ne feledd, ami most átok, később lehet áldás.
Nem tart semmi örökké, változhatnak a dolgok:
Bor leszel egy nap, a kései béke vörös melegágya,
Benned szunnyad a néma remény, amely akkor
Ébred fel ha halandót bódít cseppjeid íze.
Légy a felejtés tükre, vidámság visszahozója,
S hírnöke majdan, a szélnek eresztett gyönge hiteknek.
Ily céllal cseperedve, a könnyű szív neked örvend.

Szőlőszem
Ringatom én már,
Válaszod ifját,
Könny nehezíti
Rajtam a pillát.
Oly gyönyörűvé
Fested a képet:
Én adok ízzel
Kedvet a népnek?
Szív, ami könnyű-
Én leszek árja…
Ám hol a súlyos,
Bús szivek álma?

Bor
Csüngtem a fürtökön én is. Vászna enyém a jövődnek,
Éppen ezért festek kegyesen rá, lásd hova juthatsz.
Víg jelenem most büszke jövendőd, összemosódnak
Elfeledett s az igyekvő évek színei bennem.
Tudd meg a teljes igazság mily keserű eme bolygón:
Mert te lehetsz kedvesség vagy harag eszköze borként:
Könnyű és súlyos szív végzete abban a percben.
Lásd: rabok és szabadok, hazugok s igazak menedéke,
Bölcsek, balgák támasza, hűek, hűtlenek őre,
Gazdagok ildomos éke, s vágya a nincsteleneknek,
Buzgók és betegek hite, költők angyali kincse.
Mind te lehetsz kicsi szőlő, kérdésed van-e még mondd?

Szőlőszem
Szinte magától
Ébred a kérdés,
(Mint szerelemben,
Alkonyi nézés,
Tőle a kedvest
Ágyba feküdvén
Szótlanul éri
Drága ezüstfény.
Néma a száj, szem
Vallja a szépet:
Nélküled immár
Semmi az élet.)
Mondd, ki fog engem
Szájhoz emelni,
Általam árván,
Hinni, feledni?
Bor leszek én, de
Víg szabad esten,
Cseppjeim íze,
Majd kire lebben?

Bor
Szép bor a szépé, rút bor a rúté, ennyi a titka.
S mondd van-e már Napod, érlel-e láng heve téged?

Szőlőszem
Felkel a Nap, s jön
Hajnali fénnyel,
Ámde örökre
Másokat érlel.
Jaj, pedig én is
Felmelegednék,
Gyász-sarut, inget
Bízva levetnék.
Társaim íme,
Egyre csak érnek,
Héjamon inkább
Körme a télnek.
Én savanyúként
Nézek az égre,
Zúzmara száll a
Rőt venyigékre…

Bor
Bús kicsi szőlő… máshogy közlöm, hátha megérted,
Másról van most szó, tudod… itt minden nap egy új Nap.

Szőlőszem
Hm… mire gondolsz?
Bor
Kezdetben Hajnal-csók mámora érlel a fürtön,
Majd kikelet mosolyog rád, ő tovahinti a vágyat,
És mikor ég tetejére vetődik a Dél kimonója,
Karja kitárul a Napnak, kontya varázsa kibomlik,
S hét sima tincs szalad át, kusza gyermeki lábon, az égbolt
Körkörös átriumán. Mély titkok után kutakodva
Úgy érkeznek a földre kacagva, csevely közepette,
Mint a szüzesség fátylait őrző erdei nimfák.
Bár takaratlan testükön óh - elidőzik a szempár,
S mind buja vággyal epedve csatangol a vén lugasok közt…
Megsimogatnak majd, s édessé válsz savanyúból.
Régi magányod elolvad s már csak a Nap, csak a Nap forr…

Szőlőszem
Tudni szeretném
Lényegem oly rég,
Mit takar -úgymond-
Mégis a borlét?
Húrja szavamnak
Átalakul majd?
Máshogyan írok
Bús panaszos dalt?

Bor
Hát… később nem a szép Adonisz fog szólni belőled,
Inkább teljességet gyújtó fáklya: Homérosz…

Szőlőszem
Azt hiszem értem…
Ám ha megérek,
Jönnek is értem
Balga legények?

Bor
Óh, ne szomorkodj, kezdet az inkább és nem a vége:
Meglátod mire képes az ember a részegedésért…
Várt szüret ünnepe perzseli majd a mogorva világot,
Bátran tépi a szőlőt sok buzgó, eleven kéz.
Ifjak, vének együtt mulatoznak a tűz körül egyre,
S vállukat átkaroló koszorúkkal lejtik a táncot.
Csak te leszel szomorú magad, ott, ama éjszaka jöttén.
Hordó várja a mustot, s préselik annak a tested,
Gondtalanul bensődbe taposnak az emberi lábak.
Fájni fog, érzed, ahogy folyik és fröccsen ki a véred,
S kínod után rádöbbensz mért’ van a borban igazság.
Aztán hosszú várakozás jő, őriz a pince sötétje…
Meg ne ijedj te, ha hallod az égi borász csoszogását,
Itt van az ítélet, melyet Ő maga mond ki fölötted.
Mert lát téged a fürtön, bűnödet, és az erényed,
Hallja imád öröm, ámde a búslakodás idején is.
Mindezeket figyelembe veszi s magyarán eszerint dönt.
Tudni fogom döntését, hogy hova szánt a kegyelme.
S tán csevegünk még mint borok, egy csinos asztalon újra.

cardinal with monks fritz wagner
Rummel József:
Borversféleség

Szőlőt termett az agglegény tőkéje,
Szomszéd leány kíváncsi a borára.
Azt is kérdi vörös-e vagy fehér-e,
S érdeklőve kérdez rá a korára.

Hej legényünk jól kinyitja a szemét,
S megnézi a barna leány fegyverét.
Nem is fegyver, ami ott van, úgy látom,
Mint a jó bor, testes az én szép lányom.

Folyik a bor, kezdődik a dáridó,
Zenél nekik a jó Sokol rádió.
Leány s legény a nedütől nem kába,
Vihorászva futnak be a présházba.


Megyeri József:
Borkártyás őszi éjszakák

Asztal abroszán egy kopott pakli kártya,
kezemben egy pohár bor, mely már szinte sárga,
s velem szemben szerelmem, kinek nincsen párja.

Felröppen egy ász, egy korty bor kíséri,
ajkam belezsibog, ahogy ízét érzi,
szerelmem csókjától szívem nagyot dobban,
s e háromtól testem ezer lángra lobban.

Odakint tombol az ősz, süvít a szél,
s megadja magát mindegyik falevél.
Mind elsárgul, majd elporlad,
ezért kell hát hálát adnunk e pohár sárga bornak!

Hisz hiába sötét az éj, lassan, de felváltja a fény,
s újra élettel telik meg mindegyik falevél.
De a lét addig is szép, itt a bor és a kártya,
s velem szemben szerelmem, kinek nincsen párja.


Márton Csilla:
A bor

Illatként kavargott a létben.
Szivárvánnyal szövetségre lépett.
Megtestesült. Emberré lett.
A menyegzőn csodát tett.
A vizet borrá emelte.
A szívnek a szeretetet elrendelte.
Lüktető ritmusát diktálta,
Fortyogó láva mintára.
A két test mámorát, magához ölelte,
Istenhez vitte a végtelenségbe.
Benne magát jónak, és nemesnek látta,
Megígérte hűségét, mint parancsolat:
– A szeretet ára.
Néhanapján összedőlt a világkép.
Csersavas, áporodott szájszaggal,
Kizárta a kegyelmét.
Önsajnálattal párosult a gyengeség,
Megbocsátásra nem volt esély.
Tajtékzó, dühbe gurult egoval,
A bosszúra szomjazott.
Tört, zúzott, félelmet keltett,
Mert a szeretet nem létezett.
Kijózanodott és megbánta,
Újrakezdte és aztán újra alázta,
Míg meg nem értette,
Hogy neki is feladata, magát felemelni,
Borrá tenni, így élni.


Lengyel Zoltán:
Borbeszéd

Mit ad nekünk a finom bor?
Választ ad rá e néhány sor.

B mint boldogság ízleléskor,
S kóstolhatod akárhányszor.

O betű mint oltalmazó,
S nem kevésbé vígasztaló.

Az r pedig a reményt adó,
Torkod puhán cirógató.

Puding próbája az evés,
A borból a sok is kevés.

Válaszoltam kérdésedre?
Pohár fel! Egészségedre!


Kapocsi Annamária:
Lélekbor
-bár

Egy korty 
a léleknek kell ám, 
az ám,

egy pedig azért, 
hogy nézz rám lazán,

S megbódult fejed, 
ne fogja a bú,
ezért kell három, 
négy pohár Aszú.
 
Kell mint a vér,
 bájos bíborvörös,

hogyha majd az kell, 
hát legyél erős,

de azért három, 
négy üveg után,

ne mondd a babádnak nézzen bután.
 

Holnapra, hogyha kel, 
vessen ki bír,

engem a mámor már szépen megír,

kellett a nyelvemnek Budai Zöld,

Irsai Olivér csókja betölt.
 

Merénylet Merlot jaj, 
magasztos kéj,

Rózsámnak Rozéja,
 Azúros éj,

holnapra ígérem majd leteszem,

de addig a lelke kiforr bennem.


Tóth György:
Borvers

Számolta-e valaha is, ki, miért borpárti?
százmilliók isszák: - mégsem vallja bárki,
ám a borivók mind egybehangzón mondják:
- páratlan a jó bor, jobb, mint az orvosság!
némelyek esküsznek, az aszúnak nincs párja
mindenki szerint ez a borok a királya
mások a vöröset, a kékszőlők fajtáit
az olaszt, a franciát-mert nem kedvelnek bármit
s ott a Cuvée, Merlot, no és a Cabernet,
mi legyintünk, mert az kell, mely magyar földön termett:
Bikavért, Oportót, Kadarkát, Villányit
s a fehérekből is csupán a királyit -
ott a szürkebarát, s még ott van a furmint,
melyekből az ember nem vedel, csak kortyint
„Vinum regum, rex vinorum”- szavaznak Tokajra
hol aranyvesszőt terem a lankás hegyalja
simogat és gyógyít, minden cseppje arany
arany az ára is, az íze pedig pazar!
rizlinget, chardonnay-t, Irsai Olivért s
cserszegi fűszerest meg egri bikavért!
nem az ördögtől van ez a szeszhez való viszony
hisz’ igyon ha jól esik, s nem mondom, hogy iszony,
de - mondjanak rám bármit, csak szódavizet iszom…

Poliák Judit:

Egy üveg jó  vörös borban öröm s bánat egy csokorban.
Minden korban minden kortyban
élet tüze fel fel lobban.
Kortyolgasd csak egyre jobban
hevülsz feszülsz  gondolatban.
Fogjad szorítsd ne engedd el
marasztaljon hevületben
Öntsed döntsed szádtól ne vedd el
így marasztal hevületben.
TE leszel a láng az őszben
derengés a röt levélen
fénylő csillag sötét égen
arany  betű hófehéren.


Mizsei „Mizsi” Norbert
Borban az igazság

„Vörösbort ittam az este”, szól a
nóta, ez bizony nem szőke kóla.
Ez egy palackozott, finom nedű,
így jön egyszer a borúra derű.
Vörös vagy fehér? Egyre megy,
szódával jó az egyveleg.

Kisfröccs? Vagy már hosszúlépés?
- Ez már oly’, mint egy kiképzés -
„In vino veritas”, szól a mondás,
négy-öt pohár, az elme már rozsdás.
Csak egy korty még: nagyobb baj nem lehet,
igaz, mert minden gondot eltemet.
Borospincék rejtekében,
gazdagon – vagy már szegényen -,
eljő majd egy búcsúpohár:
és az emlék lesz csak kopár.

Gyebrovszki Ilona:
Bor vers

Ha a bor átváltozna,
biztosan szép nő volna.
Lenne virág, muzsika,
a szerelem angyala.

Mindennek mozgatója,
egy világ géniusza.
Titkos lelkű szabad lény,
ki arra bíztat, hogy: Élj!

De most ne légy beszédes!
A rejtély hét pecsétes.
Bár az esős ősz köszön,
a bor hála és öröm.

Könnyű fejjel ébredj fel!
Nem vagy te még vénember.
Hozd a nedüt, igyunk hát!
Legyen bortól üde szád!

Fontos ez a pillanat,
hogy tanítsd az ifjakat.
A hegy leve szent dolog,
ahogyan, az asszonyok...

Brillmann Zsolt:
A lőre álma

Én vagyok mindenki vinkója
a borok primkója
a dőre lőre.
Akibe nem szívesen
szipákol bele
a sommelier csőre.
Mikor engem ízlenie kell engem
bizony törölgeti könnyeit bőgve.
Viszont mikor már mindened
elment a nőkre.
A költségvetésed leesett
nulla forint per főre.
Én leszek a pillanatnyi legjobb barátod!
Még ha másnap az epédet
is kihányod.
Persze nekem is vannak álmaim,
palacknyakú vágyaim.
Lennék Párizsban ünnepelt bozsolé.
Nem valami lesajnált faluszéli mosólé.
Azt akarom, hogy büszkén palackozzanak.
Az ízemben a mogyoró és az áfonya
ott hátul nyelveken találkozzanak.
Hiú ábránd én ezt mind,
mert én tudom,
milyen mikor a garatról
kell visszabuknom
- Ó a francba mi ez a szar-
mondják rólam.
Majd mondja a gazda
- én szóltam,
az ideivel valami gond van!-
Kiönteni nem merem!
Nem volt még ilyen jó rovarírtó
vegyszerem.

images 6
Volentér Erika:
Borban ázok

Őszi lombon ül a szó,
zakatoló hintaló,
hallgat a köd, súg a sás,
zümögve száll a varázs.

Tű fokán a nap pihen,
október vég már ilyen,
elnémul a langyos szél,
a nyár vágy, mit sem ér.

Hasas hordó, pince szag,
izgatja az orromat,
folyondáré, halva kúsz,
felhő, felhőn árnyat húz.

Lábon járó félelem,
csüng az árva szíveken,
tomboló a gondolat,
belőlem, oh mi marad?

Pókfonálon harmat ül,
csend a csendbe elmerül,
hallgatom a hangokat,
rekedt fázós  hangodat.

Három óra vigalom,
iszogatom a borom,
három óra, mit sem ér,
ha a bánat utolér.

Add nekem a hangokat,
eső ázott halmokat,
add nekem a színeket,
megfestem a szíveket.

Penész szagú kalapod,
villám fényben megfagyott,
őszi hervadt szalmaszál,
egymagában megtalál.

Hosszú kócos hajkupac,
zöld szemedből futva adsz.
hallkan zörgő vad románc
őszi levél, tarka tánc.

Halál marka nyitva áll,
késő éjjel kit talál,
felhörpinti, mint a lét,
omlós húsú tollpihét.

Savanyú lé ömlik át,
megmossa a szót, a szájt,
elfogyott a tűz, a láz,
fagyott kilincs, üres ház.

Borba fojtom bánatom,
messze tűnő árnyakon,
tova fut a gondolat,
leteszem a poharat.

601081.jpg
Varga H. Mária:
Jól berúgtam

Kulturivók dalversenye,
csábított e csodás helyre,
csapra verve akós hordó,
szeme csillog, örül Janó.

Eme bordalíró versenyen,
jaj de jó is volt a kedvem,
a poharat számolatlan,
emelgettük nagyon vígan.

A lábaim már nem bírtak,
neki dőltem egy nagy fának,
borosüveg a kezembe,
semmi nem jut az eszembe.

Egy versszak, csak ami rémlett,
pedig írtam én vagy négyet,
az üveget emelgettem,
és az eszem elvesztettem.


Zilahi M. László:
Móri Ezerjó

Aki Mórnak borát issza,
vágyik annak torka vissza.
Miért Ezerjó a neve?
Ezer jó dolog van benne.
Mi az Ezerjónak titka?
Csak az tudja, aki issza.
Móron tudod, hogy mi a jó:
csodás a Töppedt Ezerjó.
Jó illata, jó az íze,
tiszta aranysárga színe.
Aki egyszer megkóstolja,
nem cseréli másik borra.
Magyarország híres bora,
Mór az igazi otthona.
Szőlőjéből és borából
a világon nincsen máshol.
Tudod-e, hogy még mire jó
Mór környékén az Ezerjó?
Ha az Ezerjót fogyasztod,
fiú lesz, kit a gólya hoz.

2012.05.23.


KOCSMAI „CSENDÉLET”

Ahogy a természet
ősszel a fák lombját,
úgy festi a jó bor
a fogyasztó orrát.
Sőt, ha sokat iszik,
a vörösből kék lesz
s az erőtlen teste
leragad a székhez.
Néha nagyot csuklik,
feje lehanyatlik,
asztalra borulva
szép lassan elalszik.
Bezzeg egy másiknak
egyre jobb a kedve.
Hangosan kurjongat
jócskán berekedve.
„Igyatok cimborák!
Mindenki vendégem!
Én fizetem a kört,
van még elég pénzem!”
Egy félszeg, a pultnál
a felesét kéri
s a bögyös pincérnőt
vágyakozva nézi.
Az egyik asztalnál
egymásnak feszülve,
erőlködnek ketten
nagyon felhevülve.

Ki a legerősebb?
Ezt most itt eldöntik.
Nem törődve azzal,
hogy a bor kiömlik.
Tele van a kocsma,
tele, minden este.
Kocsmárosnak ezért
jó mindig a kedve.
Ide jár a környék
borszerető népe,
ide jár jót inni,
már tizenöt éve.

2008. október 20.

legjobb magyar bor 930x500 1


Lone L. Lawliet:
Párbeszéd a bor fölött 

Én délceg lovagom, 
Vegyél feleségül, 
Sült hús mellé ajkam 
Adnám eleségül…

Én pirosló rózsám, 
Szebbek közt a legszebb,
Ha hozzám jössz bizony, 
Az lesz néked veszted.

Hozzád megyek így is, 
Vágyam eleresztem, 
Karjaid közt érjen 
Engem majd a vesztem. 

Igazad van talán, 
Ha halni kell kedves, 
Egy üveg vörösbort 
Karjaimra fektess! 

Ugyan már te buta, 
A combom s a keblem, 
Mindig győzni fognak
Csúf halálod ellen. 

Angyalom, ne kertelj, 
Mire mehetsz véle? 
Bíborban tündököl 
Víg poharam széle.

Betyárok betyára, 
Zsiványok zsiványa, 
Feküdj ide mellém, 
Boríts buja lázba! 

Babám… ami nekem 
Kell ott az asztalon, 
S nem combod, nem kebled, 
Sem méz az ajkadon. 

Hejj, hogy csak a boron
Jár folyton az eszed, 
Boldoggá akarlak 
Tenni, mondd mit tegyek? 

Poharam üres már, 
Nem tudok mit nyelni, 
Töltsd azt tele borral,
S férjhez fogsz te menni!

2420725
Peter Last
A borász

Hollórécen táncot jár a szüret
Hét hajadon rúgja szét a tüzet.
Kézfejüket csókolná sok vendég,
S egy akad csak, ki lelküket venné.

Jó borász, víg borász dolgozik serényen.
Hordóban a kincse és annak reménye.
Hollórécen hét holló sírva sírdogál.
Hét hajadon hószín lelke száll, szállva száll...

Tolong a nép mely nevét skandálja,
Ki gondolná hogy bora csapdája.
Hírhedt borász, üsd fel azt a hordót,
Hadd ízleljük kedvünkre a bordót!

Jó borász, víg borász dolgozik serényen.
Hordóban a kincse és annak reménye.
Hollórécen hét holló sírva sírdogál.
Hét hajadon hószín lelke száll, szállva száll...

Fel ütöm én ne is múljék rajtam,
„Ejha nem sejtik mi is van abban.”
Poharat korsót merítik dúsan,
Senki sem marad éjjel ott búsan.

Jó borász, víg borász dolgozik serényen.
Hordóban a kincse és annak reménye.
Hollórécen hét holló sírva sírdogál.
Hét hajadon hószín lelke száll, szállva száll...

Részegek már leányok legények
Ízlik nekik, kicsit se szerények.
Az ajkakon a csókok hevülnek,
Az udvaron álomba merülnek.

Jó borász, víg borász dolgozik serényen.
Hordóban a kincse és annak reménye.
Hollórécen hét holló sírva sírdogál.
Hét hajadon hószín lelke száll, szállva száll...

A vak hajnal tántorog a réten
A borász se maradhat ma tétlen.
A vendégeknek nem volt panasza,
Hét hajadonak nem lesz tavasza.

Jó borász, víg borász dolgozik serényen.
Hordóban a kincse és annak reménye.
Hollórécen hét holló sírva sírdogál.
Hét hajadon hószín lelke száll, szállva száll...

Hét ház vetet ágya marad hideg.
Az anyaiszív sosem volt rideg.
Minden kincsét feljébe ajánlja.
De nem lelnek a hét lány nyomára.

Jó borász, víg borász dolgozik serényen.
Hordóban a kincse és annak reménye.
Hollórécen hét holló sírva sírdogál.
Hét hajadon hószín lelke száll, szállva száll...

nagy orias hordo stock 735
big barrels.jpg

Kategóriák