2022. ÁPRILIS 30.- AMERIKAI ÉRDEKEK

írta | ápr 30, 2022 | Vírusnapló, Archívum, Gazdaság, Háború, Politika, Sex, Történelem

A VÍRUSNAPLÓ tegnapi bejegyzése kapcsán, egy hölgy olvasó kérdezi, hogy az amerikai-lengyel paktumon, mely szerint a lengyelek annektálhatják nyugat Ukrajnát, mit nyernek az Amerikaiak? Nos, a kedves hölgy kérdésére megpróbálunk egy kis történelmi kitérővel válaszolni:

ukrajna

BEVEZETŐ: UKRAJNA A NEM LÉTEZŐ ÁLLAM

Az Ukrajna szó jelentése gyakorlatilag határvidéket jelent, konkrét korai megnevezése a hunok határvidéke. Helyesen hun-russz, konkrétabb és közelebbi jelentése a hun-vörösalán. Érthetőbben, az ukránok azokat a testvéri szarmata rox(russz)alán törzseket nevezték hun-russznak, akik betagozódtak és harcoltak a hun törzsi szövetségbe.

Az ukránok ránk, Kárpát-medencei magyarokra használják a magyarorosz(russz) azaz a hun-roxalán megnevezést. Viszont pont az u-krajnai (határ)vidéken alakult ki ez az ukrán magyarorosz russz-russz (rox-routski/orosz) kettős entitás, a mai kelet-Ukrajna területén. Ezek az ukránok ránk, magyarokra használják a saját entitásukat, ugyanakkor a magyarorosz kifejezést, a saját szarmata – (rox)alán – szkíta – hun – gyökereiket nem ismerik fel.

BIG 0002820653

A russz vöröset (vörös evezős) jelent.

Ukrajna keleti és nyugati részeken élő ukránoknak soha nem létezett nemzeti identitású önálló területük. Senki sem ismerte el őket önálló nemzetként, kisoroszoknak vagy lengyeleknek nevezték őket.

Valójában az orosz-ukrán közös származáseredet történelmi vitájában figyelmen kívül hagyják, hogy a Nesztor krónika szerint Kijev városát egy lengyel törzs alapította, és hogy a Kijevi russz törzsi államszövetséget, poljei russz-alán törzset központosítva a magyar Álmos király alapította 882-ben. Ennek tudatában meddő történelmi vita, hogy az orosz és az ukrán testvérnép, illetve, hogy az orosz vagy az ukrán állam az idősebb. Az orosz-ukrán genetikai testvérséget a Semino féle genom vizsgálat sem támasztja alá. Viszont az ukrán-magyar rokonságot igen. Az 1800-s évek hozott fordulópontot a mai Ukrajna név kialakulásában. Előtte a terület neve Krajna, és a Dnyepertől keletre lakókat magyar-orosznak, a nyugatra lévőket lengyel-magyarnak nevezték az identitástudatuk miatt. Az 1050-s egyházszakadás után Orosz-magyar (ortodox hungarus slavus) az a russz aki a bizánci ortodox keresztségre tért át, lengyel-magyar az a russz aki római (katolikus)kereszténységet vette át. Fekete-russz aki nem hódolt be egyik vallásideológiai oldalnak sem. Ennyire egyszerű! Majd 1848-ban, a történelemkutatók Prágában átkeresztelik őket szlávoknak, a magyarokat pedig finnugornak.

imagesklé 1

A mai orosz történelemírás szerint vannak az oroszok, a fahéroszok és a kisoroszok (ukránok). Az ukrán történelemokítás három részre tagolja Ukrajnát: Dnyepertől keletre (kisoroszok), nyugatra (lengyel illetve magyar russz), és a déli sztyeppei részre (a fekete russz). Valójában Ukrajna nyugati része a lengyel királyságoz tartozott, míg Ukrajna keleti része az orosz birodalom része volt – több mint valószínű, hogy az amerikai-lengyel paktum is ebből a történelmi tényből indulhatott ki.

Ukrajnának ma vagy 36 millió lakosa van, ebből 25 millió ukrán és 11 millió orosz etnikumú. Nyugat Ukrajnában, a Dnyeper jobb partján 16 millióan lakhatnak, míg kelet Ukrajnában, a Dnyeper bal partján 20 millió ember élhet. Nyugat Ukrajnát fölég az ukránok, míg kelet Ukrajnát főleg orozok lakják.

uc

UKRAJNA CÍMERE

Ukrajna címere, melynek heraldikái összefoglalja a terület történelmét. Benne jobbra alul az Árpád-sáv a przemisl-i medve előtt, balra a rox azaz ökör (vörös russz-alán) közte a kozák, felül jobbra az oroszlán mely Géza címerállataként utalás a magyar szálra, fent balra a harcos angyal, és középen mindezt összefogja a Kijev címere, a kijevi kék alapon lévő háromágú sárga szigony, de más vélemények szerint az egy égből lebukó kerecsen sólymot szimbolizál.

AMERIKAI ÉRDEK

A lengyelek annektálhatnák Ukrajna következő területeit: Nyugat Ukrajna (90% ukrán) és Közép Ukrajna (60% ukrán) valamint Dél Ukrajna (5% ukrán) Dnyeperig terjedő részét.

A fenti területek az alábbi földraji részeket foglalják magukban: Polisszjai-alföld, Dnyeper-hátság, Podóliai-hátság, a Dnyeper Északkeleti- Kárpátok és a Dnyeper menti Feketetengeri-alföld (csernozemlja) jobb oldali része.

A legfontosabbnak az tűnik, hogy így Odessza kikötője Ukrajnához tartozna, valamint természetes határ a Dnyeper folyó választaná el Nova Russziától, amelyen mindkét ország szabadon hajózhatna.

Ezen a területen vagy 16 millió lakos él. A termőföld területek többsége már amerikai tulajdonban vannak.

ukrajnai regiok

KONKLÚZIÓ

Az amerikaiak jobb stratégáknak bizonyultak mint az oroszok, mert ebben az általuk kiprovokált peroxi-háborúban nagyot nyertek. Egy hónap múlva Svédország és Finnország önszántából belép a NATO-ba. Ha a lengyelek annektálják nyugat Ukrajnát akkor az automatikusan a NATO tagjává lesz. Továbbá, mivel tegnap Románia bejelentette, hogy igényt tart Moldovára (egyesül a két ország), akkor Moldova is a NATO tagjává válik. Vagyis Oroszország Amerikai (NATO) bekeserítése megvalósul – Putyin évek óta ez ellen tiltakozott, de mégis megtörténik. Az amerikaik forgatókönyve sokkal jobb volt, mint azt az Oroszok vagy európaiak valaha feltételezték. Ezek után az EU örök életre Amerika gyarmatává válik és sem az oroszok sem az EU nem zavarhatja Amerika nagy háborúját Kína ellen.

800px Ukraine topo en

Kategóriák