2022. DECEMBER 5.- EROTIKA A MŰVÉSZETBEN

írta | dec 5, 2022 | Vírusnapló, Archívum, Költészet, Kultúra, Sex, Vendég Szerző

BALLADA A KÖVÉR NŐKRŐL

A VÍRUSNAPLÓ mai bejegyzésében egy ismert szegedi költő, Boros János András legújabb verseiből adunk ízelítőt. Boros szerint az élvezeteket megtestesítő Árendásné idomai örök téma, Árendásné nélkül élni nem érdemes, Árendásné a mennyország, Árendásné szép kövér.

Egy nemrégen megjelent kutatás szerint tele a világ olyan pasikkal, eljönnek a rubensi idomokkal rendelkező hölgyek is. Vannak férfiak akik a világ minden kincséért sem cipelnének kövér nőt az ágyukba, pedig akik már tapasztalták az élményt, szinte kivétel nélkül arról számolnak be, hogy ez a típus sokkal tüzesebb és bevállalósabb az ágyban. Valamilyen szinten sok férfiban tudatalatti síkon összefüggésben van a kövérség, a hústömeg az anyasággal, a nőiességgel. A férfinak a fantáziájában benne van az ősi nő. Hogy mennyire tud beleolvadni egy ősi anyaságba, aminek a lényege egy hatalmas vagina, és mellette ott van az a nagy, puha, melengetést, biztonságérzetet nyújtó hatalmas test, ami révén a férfi teljesen alárendelődik az élvezetének – ezzel szemben, mondjuk, nem biztos, hogy egy 49 kilós, csinos, divatos nővel szemben el tudja engedni magát.

kover nok

Minden költészet erotika

A mai irodalom nagyrészt a nemi szerelem dicsőítése. Ha regényíróink, költőink nagy részének hinni akarunk, a legmagasabb, legnemesebb cél, melyet az emberi élet számára kitűzhetünk, oly ösztön kielégítése, mely közös az állatokéval.

Babits úgy értelmezi a költészetet, mint az egyik legősibb, legelemibb kifejezőerőt a világon, olyan művészetformának tartja, amely telis-tele van rejtett utalásokkal és kapcsolatrendszerekkel. A költészet számára a szerelem általános téma, az erotika pedig a szerelem elemi része. Ha füvekről vagy fákról írunk, de ezzel a szerelmünk lágyságát vagy hevességét célunk kifejezni, akkor titkon az erotikáról is írunk, ugyanis az egyik benne foglaltatik a másik fogalmában. Ez nem csak az irodalomban számít egyediségnek, a képzőművészeti alkotások meztelen alakjai ugyanazt az esztétikai gyönyört hivatottak kifejezni, mint az irodalmi művek fülledt sorai.

A világ társadalmaiban gyakran kialakulnak úgynevezett tabutémák, amelyekről úgy gondolják, hogy a ház négy falán kívül nem illik beszélni. Ilyen téma a szexuális együttlét élménye, a belső intimitás megélése is. Az irodalom azonban elveti az efféle tilos témákat. Miért? Mert a költészet az egyén belső világának, érzéseink, élményeinek, gondolatainak kifejezőeszköze, az emberi életnek minden egyes szegmensét hivatott megénekelni. Így nem meglepő, hogy az irodalomban már évezredek óta jelen van az erotika, ugyanis a szexualitás az emberi élet éppolyan természetes velejárója, mint a boldogság, szerelem, csalódás vagy éppen az útkeresés.

Ha a költő szerelmes, ír egy gyönyörű szerenádot, ha szomorú, akkor elégiába önti bánatát, ha szétfeszítik az érzelmek, akkor a rapszódia műfaját választja. De mi van akkor, ha a belső szexualitását, az erotikus élményeit szeretné kifejezni? Meglátásom szerint nincs egy egységes műfaja az erotikus költészetnek, ez inkább téma, mintsem egységesen alkalmazható műfaj. A poéta ihletett állapotba kerül egy-egy elképzelt vagy ténylegesen átélt esemény után, melyeket versszakokba tömörít. Nincs műfaji, formai határ, egy életképszerű vers éppolyan jól képes átadni a költemény mondanivalóját, mint egy szigorú szabályokat követő balladaforma. Mivel már alapjában véve egy megkérdőjelezhető témáról beszélünk, ezért a cél szentesíti az eszközt, az érzelmek efféle kifejezésmódja egyáltalán nem zár keretek közé, sőt mondhatni felszabadít, nyílt terepet ad alkotóinknak.

Nevezhetnénk az irodalmi szexualitást élményköltészet és az esztétikára törekvő líra szerelemgyerekének, ugyanis mindkettőből bőségesen merít. Élménylíra olyan szempontból, hogy gyakorta egy-egy megragadott pillanat, egy felhevült állapot megversesítéséről beszélünk, másrészről azonban mégis esztétizáló alkotások, ugyanis a szépség és a gyönyör egyedi, intim világnézetét szándékoznak visszaadni a lírikusaink.

Az ókori római irodalom költője, Caius Valerius Catullus (i. e. 84 – i. e. 54) erotikus irodalom egyik leghíresebb korai képviselője, A költő életének meghatározó eseménye volt a Lesbia iránt érzett szenvedélyes, ellenmondásos szerelem, amely költeményei folytonos ihletőjeként szolgált: „Hallom, egyre üzekedsz a fiúkkal. Remélem, hogy tizet is kikészítsz közülük minden éjjel”.

Az 1300-as évektől erotikus művek sora, a Dekamerontól a Canterbury mesékig, számos alkotás taglalta a középkori emberek nemi életét. Például Pietro Aretino vagy Arezzói Péter (1492–1556) olasz, reneszánsz költő nevét talán nem ismerjük annyian, de ha elolvassuk egyik versét, bizonyára bánni fogjuk, hogy nem tartozott bele a neve a tananyagba. Íme a Bujaság szonettjeiből című költeménye, ami megmutatja, hogy nem csak a mai ember meri elengedni magát az ágyban, hanem a régebbi korok lakóinak is megvolt a fantáziája a lepedőakrobatikához. S felfedezték, hogy a mocskos szavak sokszor felkorbácsolják a hangulatot. Míg a szajha kifejezés a hétköznapokban rettentő sértő tud lenni, addig a hálószoba falai között ez egy egészen természetes bók.

Tárd szét a combod, hogy bódulva nézzem
farod tövét s a kéjek völgyes fészkét
Látvány amelytől dagad minden érzék!
Fészek, mely méltó, hogy Édent idézzem!
S míg ennyi csábon szemem égve néz szét,
s csókolni őket, vágyam kelni érzem:
Nárcisszként nékik tükrét tartja készen
hasam alatt a szent szerelmi készség.
,,Ah, jer az ágyba! vár a lázas éjjel!
készülj, kis szajhám, készülj! Jer az ágyba
vad gyönyöröm alatt zúzódni széjjel!
Gyere már! Ördög bújjon vén anyádba!
“,,Jövök, mucuskám! Ily isteni kéjjel
lecsalhatsz a legmélyebb alvilágba.
Ó, nincs, ki többre vágyna
s kevésbé elégedne meg csekéllyel,
mint én! — Jerünk már, lubickolni, ágyba!”

A középkor és a kora reneszánsz korszakhatárán alkotó francia költőtől, François Villon (1431-1463) sem állt távol az erotikus költészet, alkotásaiban a testi szerelem élményszerű leírásáról olvashatunk. Villon alkotásaiból reális képet kapunk a korabeli férfi szerelmi, szeretkezési életéről, a francia bordélyházas mindennapokról. A költő szókimondóan fogalmaz, nem szeppen meg a legintimebb részletek kimondásától sem. Ilyen alkotása például a Ballada a Vastag Margot-ról című verse is, mely egy részeg bordélyházi fülledt eseménysorozatot mutat be szatíraszerű elemekkel fűszerezve.

Janus Pannonius – vagy Csezmiczei János (1434 – 1472) az erotikus irodalom első hazai képviselője volt. A magyar származású reneszánsz költő sem vetette el a szexuális irodalmat, bátran ír a testi gyönyörökről, pedofil papok álszentségéről vagy éppen erotikus élményeiről. A VÍRUSNAPLÓ külön bejegyzést szentelt nagyszerű költőnknek:

A francia esztétizáló irodalom kiemelkedő alakja, Charles Baudelaire (1821-1867) is költött verseket a testet felemésztő szexuális vágyról. Úgy tűnik, hogy még a Parnasszus elefántcsonttornyába elkülönülő költőt is megihlették a testi öröm szépségei, alkotásaiban felhevült testi vágyakról, mindent felemésztő érzésekről és az ezzel járó kínokról ír.

Arthur Rimbaud (1854-1891), francia szimbolista költő is főként a szexualitás és a nő esztétikai minőségének kifejezésére törekedett, alkotásaira a kellemes hangulat és a szemet gyönyörködtető látványvilág a jellemző.

Dr. Réthy László (1851-1914) a Magyar Tudományos Akadémia tagja, költőként Lőwy Árpád néven vált ismerté több száz erotikus-pajzán versével. Talán a VÍRUSNAPLÓ mai bejegyzésében szereplő, Boros János András költészete áll legközelebbi rokonságban Lőwy stílusával.

Weöres Sándor (19ö13-1989) a magyar irodalom kiemelkedő alakja, az irodalmi utánzás, a távol-keleti kultúrák kiváló mestere. Egy hajdani költőnő írásai című könyvében egy önjelölt költőnőt, Lónyai Erzsébetet igyekszik megformálni, kinek jellegzetessége a testiség heves megélése, a szexualitás fontossága. A fiatal lány egész életútját illetve utóéletét nyomon követhetjük naplószerű feljegyzései, rövid-hosszabb versei, másik visszaemlékezései által. Psyché maga a szexualitás, verseiben minden szemérmet félredobva, bátran fogalmaz testi vágyairól és kínjairól. A kötet jellegzetessége, hogy korszakleíró, korszakpótló, Weöres észrevette, hogy hiányzik a magyar irodalomból a szentimentalista – biedermeier korszakra jellemző irodalom, ugyanis a korszak politikai eseményei egy más költőtípust kívántak meg, hazafias, nemzeti ódák születtek szentimentalista élményversek helyett. Psyché tehát imitáció, versei pedig kitalációk. A Sáros-pataki polgár leány című erotikus költemény Lónyai Erzsébet fiatalkorából származik, és a közösülésre vágyásról szól eléggé csípős nyelven, szókimondó hangulatban.

1006313 7ec4585a709619bfe48dcb69fa3dd294 m

BOROS JÁNOS ANDRÁS VERSEI:

Árendásné és a békakirályfi

Falunak a végén,
Egy kis házikóban,
Élt ottan egy leány
Igen szűkös sorban.

Nem volt ám sok esze,
Ezért volt nagy gondba,
Ő volt bizony – tudjuk – 
A falu bolondja.

A haja torzonborz,
Éltek benne tetvek,
Sohase mosdódzott:
Bolháknak ez tetszett.

Gondolt egyet Erzsi,
így hívták a némbert –
Világot megy látni,
Hátha királyné lesz.

Elhatározását
Követték a tettek,
Útközben azonban
Gyötörték a tetvek.

Poros országútnak
Keresztezésénél
Pihenni ő megállt,
Vakarni a tetvét.

Micsoda szerencse!
Szembe jött egy béka,
A fején csillogott
Egy arany korona.

Büdös volt és nyirkos,
Tán egy kicsit szaros,
Mindenképp így illett,
Egy bűzös varangyhoz.

Undok, tátott szájjal
Gyorsan elbrekegte:
Királynénak lenni,
Volna ehhez kedve?

Egyet mondok neked,
Kettő lesz belőle,
Ebbe minutumba,
Csókolj engem kedvre!

Én bizony hát akkor,
Királyfivá válok,
Ha te így cselekszel,
Soha meg nem bánod.

Ebbe az órába
Feleségül veszlek.
Királynéként akkor
Teheted mi kedved.

A torzonborz nőnek
Nagyon akaródzott
Királynénak lenni:
Alkalom most nyílott.

A redves varangyot
Szájához emelte,
Csókot nyomott rája,
Ölelte kedvére.

Undorító látvány
– ne vegyétek zokon –
Ettől aztán majdnem
Kifordult a gyomrom.

A varangyos béka
Ekképp szerzett asszonyt:
Senkinek sem kellett,
Hisz olyan ronda volt.

Nem lett ő szép herceg,
Sem pompás királyfi,
Maradt olyannak mint
Békák között bárki.

Ezzel szemben Erzsi
Lett büdös varangyos:
Csókja miatt ő is
Békanővé vállott.

Nem volt már mit tenni,
Szépen egybe keltek,
Ők kettesben aztán,
Hosszan elbrekegtek.


Árendásné a luxusdomina

Megtörtént esetet
Regélek én mostan:
Süli koma hogy járt
Az Árendásnéval.

Szado–mazo szexre
Volt Zolinak kedve,
Árendásné állott
Rendelkezésére.

Setét bőrből készült
Bugyiját felvette,
A melltartójának
Ugyanez volt színe.

Láncok lógtak róla,
Szörnyű vasszegecsek,
Kezében egy korbács:
Az volt rettenetes.

Pattogtatta bőszen,
Sülire rikácsolt:
Meztelenre vetkőzz,
hadd látom a károd!

Szörnyű dolog történt:
Nem is volt hímtagja,
Helyette lengett ott
Penészes giliszta.

Árendásné erre
Iszonyú mérges lett:
Anyádúristenit!
Ezért megbüntetlek!

Ha nincs rendes faszod,
Megteszi a nyelved,
Seggemnek a lyukát
Gyorsan lefetyeljed!

A szöges korbáccsal
Úgy elverte gyorsan,
Süli koma beszart
Azon minutumban.

Piszkában fetrengve
Akkor is azt nyögte:
Piciny faszom miatt
büntess meg, te beste!

Perverz nemi vágyát
Zoli tán megbánta,
Hisz az Árendásné
Igen eltángálta.

Ilyen szigorú volt,
Abban nem volt hiba,
Buja Árendásné,
A luxusdomina.


Árendásné, a szexrabszolga

Tárgynyeremény sorsoláson
Utazást nyert Erzsi nyáron.
Kéjutazást Dubaiba,
Arab Emírátusokba.

Megérkezés után szálló,
Benne bizony luxus háló.
Utána meg városnézés:
E városban sok a szépség.

Jobbra–balra kujtorogva,
Műemlékek, mennyi csoda!
De jaj! Erzsi a csoporttól
Lemaradt most, nem lesz ez jól!

Hamarosan sikátorba,
Sötétségbe botorkálva,
Ijesztő volt itt a környék,
Borította a sötétség.

A sötétség leple alatt,
Árendásné szépnek látszott,
Valójában volt ő ronda,
Ezt mindenki tudta róla.

Kapualjban, lesben állva,
Haramiák álltak, várva.
A gyanútlan Árendásné
Kloroformmal lett kábítva.

Gonosz banda őt eladta,
Lett belőle szexrabszolga:
Török basa háremébe
Kötött ő ki, immár végleg.

Süli koma nagy titokba
A hárembe beosonva,
Török ruhát vett magára,
Hogy az Erzsit jól megbassza.

Török basát átéléssel,
Süli koma játsza éppen,
Alakítás igen csodás,
Megtévesztő hasonlóság.

Jó volt Árendásné módja,
Beletanult a dologba.
Várta a kéjt sóvárogva:
Ő a legjobb szexrabszolga.


Árendásné, a sokpinájú nő

Azon ábrándozott
Süli koma lopva,
A hancúrozáshoz
Nőjön kettő fasza.

Hisz eddig csak egy volt:
Ebből lett a gondja,
Egyszerre kettő nőt,
Nem volt hogy megbassza.

Ez a nagy probléma
Volt csak elméletben,
Valójában Zoli
Nem baszott éltében.

Álmában megjelent
Egy kedves angyalka,
Zolinak a baját
Meg is orvosolta

Barátunknak kinőtt
Még egy redves fasza
Mikkel már a két nőt
Egyszerre baszhatja.

Két nőre várt Zoli
De csak egy jött mostan,
Árendásné volt az
Egyes–egymagában.

A remény még megvolt,
Ő ugyan csak egy nő,
Talán viszont akkor
Lika száma kettő.

Mit lehet itt tenni?
Zoli megragadta,
Lábát szétfeszítve,
Nézte hány a luka.

Nagy volt a szörnyűség,
Bugyiját lekapva,
Látvány tárult elő
Olyan még nem volt ma.

Lika száma nem egy,
Sem szerencsés kettő:
Hanem bizony sajnos
Éppen tizenkettő.

Úgy érezte Zoli,
Világból kiszalad:
Két faszát levágta
A nagy bánatában.

Azóta keresi
Azt a nőt – hol van ő? –
Kinek a likszáma
Nullával egyenlő.


Árendásné, a nagy fehér istennő

Afrika szívében
Egy titkos hír járja,
A tűznél mesélik
Vének szájról–szájra.

A dzsungelnek mélyén
Tanyázik egy némber
Fehér istennő ő,
S iszonyú kegyetlen.

Lakóhelye neki
Fának koronája,
Összkomfortos lakás,
Tarzan volt mintája.

A vad leopárdnő
– ennek is nevezték –
Nem volt az más bizony,
Mint az Árendásné.

Minden holdtöltekor
Lemászott a fáról,
Szavannának tartott,
A prédára vágyón.

Leopárd bőréből
Készült a tangája,
Leopárdnak bőrét
Tette didájára.

Ezért volt a neve:
Gonosz, kíméletlen,
Vad leopárd asszony,
A nagy fehér isten.

Minden holdtöltekor,
Zsákmányra éhesen,
Táborhelynek tartott,
Hogy ott foglyot ejtsen.

Egy fiatal harcost,
Hogy levetkeztesse,
Perverz praktikákkal
Kedvét lelje benne.

A fiatal harcost
Fájához cipelte,
Ott aztán pucérra
Le is vetkeztette.

Volt egy iszonyatos,
Szörnyű vasketrece,
Azt jól a harcosra
Rá is reteszelte.

Ott aztán nagy bőszen
Pöcsét húzogatta,
Kéjvágyó orcával
Igen sanyargatta.

Vasketrecben kőrbe
Négykézláb járatta,
Ocsmány szitkok között
Megmaszturbáltatta.

Farpofái között
Ingott a heréje,
Árendásné, Erzsi
Gyönyörűségére.

Bájosan villant ki
Seggének a lyuka,
Mellette lengett ott
Hatalmas nagy fasza.

Tetszett ám Erzsinek,
Az ami ott lógott,
Kéjvágytól áthatva
Egy nagyot rikkantott:

Míg itt masíroztál
Megtetszett  a farkad,
Alig várom most már,
Hogy jól leszophassam.

Az én kéjvágyimnak
Se szeri, se száma,
Gyere ide gyorsan,
Nyomjad a bulámba!

Orbitális módon
Élvezzen el pinám,
Mint egy gőzdugattyú
Mozogjon a picsád.

Lengjenek heréid
Az én segglyukamba,
Kéjérzést fokozva,
Te pucér rabszolga!

Ha büdös a faszod
Annál jobban tetszik:
Nehogy lemosd róla
A rárohadt gecit!

Az sem baj, ha túrós,
Vagy egy kicsit szaros,
Minél jobban bűzlik.
Annál jobban nyalom.

A fekete harcos
Ménkű nagy faszával
Hatalmasat döfött
Erzsi hátsójába.

Harcosunk a pöcsét
Pinába akarta,
Figyelmetlenségből
Egyel lejjebb dugta.

Haraggal szólt Erzsi:
Ne oda rakd szolga!
És a harcos faszát
Seggéből kifingta.

Oly erővel történt,
A fasz majd leszakadt,
A fiatal harcos
Majdnem sírva fakadt.

Nem maradt fasz nélkül
Erzsinek pinája,
Seggének a luka,
Sem a csókos szája.

Először rátértek
Az anális szexre,
Hogy harcosunk faszát,
Szarral összekenje.

Nyomta büdös faszát
Seggen lévő lyukba,
Hörögve kérlelte:
Élvezz el, te kurva!

Ez után meg eljött
Az orális fázis,
Szopta a szaros faszt
Árendásné máris.

Izgatta szájával
A nagy büdös bunkót.
Kéjesen szürcsölte
Ajkával az ondót.

Élvezett a harcos,
Érezte, milyen jó,
Mint tigris bömbölte:
Szopjál le, te ringyó!

Mikor befejezte,
Sorra jött a pina,
Azt támadta most meg
Hatalmas hímtagja.

Olyan mélyre hatolt
Irgalmatlan fasza,
Hogy Erzsi szájából
Kunkorodott vissza.

Így szólott most Erzsi:
Azt teszed mit mondok,
Engedetlenségért
Jól megkorbácsollak.

Én vagyok az úrnőd,
Te csak pucér szolga,
Ki úrnője vágyát
Teljesítni fogja.

Faszod tegyed számba,
Nyelvedet pinámba,
Kezednek az ujja
Seggemet izgassa!

Ha minden lyukam teli
Az maga a tökély,
Testnyílásaimnak
Így lesz teljes a kéj!

Élvezett az Erzsi,
A kéjtől ő nyögött,
Istennőhöz méltón
Vinnyogott és hörgött.

Az istennő parancsát
Kinyilvánította:
Hamar mostan ujjad
Dugjad segglyukamba!

A harcos az ujját
Segglyukába dugta,
Erzsinek kéjére
Ki és be mozgatta.

A fehér istennő
Újabb kéjre vágyott,
Kéjvágytól megszállva
Egy nagyot kiáltott:

Faszod dörzsöld ide,
Érintse a mellem,
Hogy onnan a geci
Szájamba spricceljen!

Mohón szürcsölöm én
Pöcsödnek a levét,
Nyalom és harapom
Faszodnak a végét.

A nagy élvezettől
Sikított és nyögött,
Magából kikelve
Mint tigris őrjöngött.

Olyan mennyiségben
Lefetyelt ő ondót,
Annak volumenje
Megtöltött egy hordót.

Így szólott most Erzsi:
Tanuljál most rendet,
Te meztelen szolga,
Nyaljad altestemet!

A harcos parancsra
Nyalni kezdett legott,
Árendásné viszont
Haraggal így szólott:

Ha jót akarsz tőlem,
Ne csak pinám faljad,
A fürge nyelveddel
Segglyukam is nyaljad!

Ha seggemnek lyukát
A parlagon hagyod,
Jól megkorbácsollak,
Vagy levágom faszod!

Harsant, mint vezényszó
Istennő parancsa:
Te meztelen bika,
Megalázlak még ma!

Mint egy szarvasmarha
Álljál négykézlábra,
Megfejlek én téged,
Mint egy pásztorlányka!

Szépségem őrizni
Bikatejjel vágyom,
Kiömlő ondódban
Testemet megmártom!

De az istennőnek,
Dicsősége letűnt,
Hisz a baszás közben
Mindig alul feküdt.

A fiatal harcos
Úgy vélte helyesnek,
Ki alul van ekkor
Máskor is ott legyen.

Árendásné tehát
Pelenkákat mosott,
Mint közönséges nő
Főzött, takarított.

Ha az ifjú harcos
Hibát talált benne,
Nagyot húzott Erzsi
Meztelen seggére.

Szexuális élet
Ugyanígy alakult,
Mint ahogyan illett
A férfi parancsolt.


Árendásné pina csapdája

Gondolt egyet Erzsi,
S pinájába tett egy
– Süli romlására –
Szörnyű szerkezetet.

Amit oda rakott
– Nagyon is meglepő –
Nem spirál volt az,
De ceruzahegyező.

Ment arra a Süli
Teljesen óvatlan,
S faszát beletette
Erzsibe gyanútlan.

Erre Árendásné
Megnyomott egy gombot,
S működésbe hozott
Egy elektromos motort.

Lett ám sivalkodás,
Iszonyú ordítás:
A gép kihegyezte
Jóbarátunk faszát.

Kategóriák