2023. Július 28.- A mesterséges intelligencia (MI) a technológia terén elért újabb eredmények miatt egyre nagyobb szerepet tölt be a mindennapi életben, így az oktatásban is.

írta | júl 28, 2023 | Vírusnapló, Archívum, Mesterséges Intelligencia, Tehetség, Tudomány, Videó

30212411048 96d9eea677 o
Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, tanárokra emlékszik, nem módszerekre 
és csak egy jó pedagógus gondolhatja azt, hogy olykor rossz pedagógus, 
mert egy teljesen racionális világban csak a legjobbjaink mehetnének tanárnak, 
a többieknek be kellene érniük, hogy csak főorvosok legyenek. 
(Ismeretlen Költő)

A VÍRUSNAPLÓ az elmúlt évben már többszőr írt a mesterséges intelligenciáról, mai bejegyzésünkben az MI oktatásáról esik szó:

Nem könnyű megválaszolni a kérdést, hiszen nincs konszenzus a téma kutatói között az MI definícióját illetően. Talán számítógépes rendszerként határozhatnánk meg leginkább, amely olyan jellegű, intelligens feladatvégzésre képes, amelyet általában az emberi elméhez kötünk. Idetartozik például az adatelemzés és -feldolgozás, a tanulás, az érvelés, a problémamegoldás, az előrejelzések végzése, a döntéshozatal és bizonyos értelemben az alkotás is. Miért olyan nehéz meghatározni, hogy mi tartozik a mesterséges intelligencia körébe? Az Európai Bizottság által életre hívott, mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői csoport véleménye szerint azért, mert a kifejezés az intelligencia fogalmára utal. Mivel azonban (mind a gépi, mind az emberi) intelligencia homályos fogalom, az MI-kutatók inkább a racionalitás fogalmát használják helyette. A racionalitás arra irányuló képesség, hogy a lehető legjobb utat válasszuk meghatározott cél eléréséhez a rendelkezésre álló erőforrások és további feltételek figyelembevételével.

Sok ígéretesnek tűnő felhasználása van a mesterséges intelligenciának, amelyek előrevetítik, hogyan alakíthatja át a technológia az iskolák világát az elkövetkező évtizedekben. A mesterséges intelligencia támogatja a személyre szabott tanulást, folyamatosan értékeli és visszajelzésekkel látja el a tanulókat, és az oktatási helyzet elemzésének eredménye alapján különböző tanulási útvonalakat kínál, vagyis valós időben képes alkalmazkodni a diákok egyéni igényeihez. Azt is látjuk, hogy a mesterséges intelligenciában komoly potenciál rejlik a speciális nevelési igényű gyerekek támogatása területén, hiszen az MI-rendszerek reszponzívan figyelembe tudják venni, hogy különböző diákok különböző képességekkel rendelkeznek. Egy másik lehetséges felhasználási terület a gyerekek készségeinek folyamatos monitorozása, a lemorzsolódás csökkentését célzó prediktív elemzések végzése, valamint a metakognitív és kollaboratív készségek támogatása. Az együttműködés segítése és az adott kollaboratív feladat megoldásához legmegfelelőbb csapat kiválasztása történhet adaptív csoportkialakítás, facilitáció, virtuális ügynökök és intelligens moderálás segítségével.

A tanulási célkitűzésektől függően három különböző aspektust írhatunk le a mesterséges intelligencia tanórai implementációjával kapcsolatban.

– Tanulás közösen a mesterséges intelligenciával, vagyis MI-technológiák használata az órai munka során a tanulás eredményességének növelése és a tanár által elmondottak kiegészítése céljából.. Jelenleg elsősorban főleg vállalatok és ipari szereplők számára dolgoznak ki mesterséges intelligenciát használó eszközöket és technológiákat, de már most van számos olyan eszköz, amelyet bevethetnek a tanárok az órán, ha MI használatával szeretnék segíteni a diákok fejlődését. MTMI órákra többek között a következőket tudjuk javasolni: a PhotoMath egy ingyenes, MI-alapú matematikatanító alkalmazás, a Seek by iNaturalis pedig fényképek alapján segít a körülöttünk élő fajok meghatározásában. Angol nyelvű irodalom tanulásakor jól jöhet a Verse by Verse applikáció, amelyben mesterséges intelligencia segítségével írhatnak a diákok verseket, és közben híres amerikai költőkről tanulhatnak. Idegen nyelvek tanulásához ajánljuk továbbá a Duolingo programot. Társadalomtudományi és művészeti órákon kipróbálhatjuk a Newspaper Navigatort, amelynek segítségével több millió régi újság fotói között végezhetünk kereséseket, valamint a MuseNetet, amellyel nem csak felfedezhetünk, hanem magunk is generálhatunk új zenéket. A Socratic és a Brainly alkalmazások pedig minden tantárgy tanításakor használhatók.

– Tanulás a mesterséges intelligencia miatt, vagyis olyan, a mindennapi életben és a munkában szükséges készségek elsajátítása, amelyek fontosak lesznek egy MI-rendszerek által alakított világban. Ahhoz, hogy ki tudjuk használni a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, és képesek legyünk megküzdeni az MI használatából adódó kihívásokkal, a diákoknak fel kell vértezniük magukat az algoritmikus gondolkodás és a hatékony problémamegoldás képességével, de a programozáshoz is érteniük kell, és megfelelő szintű információs műveltséggel kell rendelkezniük. Az európai programozási hét egy remek kezdeményezés, amely rengeteg értékes tanítási-tanulási segédanyagot biztosít a pedagógusoknak.

– Az MI használatának megtanulása, vagyis a mesterséges intelligenciára vonatkozó készségek bevetése annak céljából, hogy hatékonyan tudjuk használni az MI-rendszereket, és új MI-eszközöket, -technológiákat tudjunk létrehozni. A már létező MI-rendszerek hatékony és rendeltetésszerű használatának elsajátításához érdemes lehet például elvégezni Az MI alapjai iskolák számára című online kurzust.

artificial intelligence i think therefore i am

Kategóriák