2024. Április 28.- A SZENT KORONA – MELLYEL MÁTYÁST IS KIRÁLLYÁ KORONÁZTÁK – A MÁTYÁS KIRÁLY TÉRI, MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTAL ÉPÍTTETETT TEMPLOMBA JÖTT

írta | ápr 28, 2024 | Vírusnapló, Archívum, Kultúra, Szeged, Történelem, Választások, Vallás, Videó

A Magyar Nemzetőrség Országos Szövetsége kérésére zajlott le a Szent Korona hiteles másolatának megszentelése az alsóvárosi Havas Boldogasszony templomban vasárnap délelőtt. Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök vezette a szentmisét és szentelte meg a koronát Kárpáti Kázmér ferences szerzetes, plébános koncelebrálásával.

A szerzetesek és a megjelent hívek számára kettős ünnep volt a vasárnapi, ugyanis a koronaszentelés mellett arra is emlékeztek, hogy Mátyás király napra pontosan 555 évvel azelőtt kezdte meg a szegedi Mátyás téri templom felújítását. Hunyadi Mátyás ugyanis felettébb szerette Szegedet, ahol 1458. január 12-én királynak jelölték a rendek. Trónra lépésekor az Alföldön már nagy kiterjedésű birtokai voltak a Hunyadi családnak, Szeged is Hunyadi-birtok volt. Mátyás számos kiváltságlevelet adott Szeged városának.

1465. október 25-én országgyűlést tartott a ferences templom kertjében. Ekkor történt meg, hogy hatvanezer aranyat érő, királyi palástját egy fagyoskodó szerzetesnek adta. A király 1469. április 28-án ismét Szegedre érkezett, ekkor kezdődtek meg az építési munkák is, amikor a ferencesek a régi kórust és a szentélyt lebontották, és a helyére egy nagyobbat építettek. Ezzel egy időben indult meg a torony építése is, a sekrestye kialakítása, valamint újraboltozták a hajót. A király az építkezést életében nem tudta befejezni, ezért a szegedi polgárok segítségével fejezték be – a szentély tetőpárkányzatánál elhelyezett tábla szerint – 1503-ban.

A korona tanít, eligazít, felelősségre von és előrevetíti a jövőt – fogalmazott Gyulay Endre prédikációjában a Szent Korona hiteles másolatának felszentelése alkalmából rendezett ünnepi szentmisén az alsóvárosi Havas Boldogasszony templomban. A szerzetesek és a hívek számára kettős ünnep volt a vasárnapi, ugyanis napra pontosan 555 évvel azelőtt kezdte meg Mátyás király a szegedi ferences templom felújítását.

Gyulay Endre hangsúlyozta, hogy a Szent Korona nem pusztán koronázási ékszer, hanem a keresztény értékek melletti elköteleződés jelképe.

Gyulay Endre prédikációjában felidézte, hogy a Szent Koronát II. Szilveszter pápa küldte Asztrik érsekkel Szent István király koronázására. Hangsúlyozta, hogy az nem pusztán koronázási ékszer, hanem a magyar államiság és a keresztény értékek, a krisztusi lelkület és tanítás melletti elköteleződés jelképe. Szent István nem csak szavaiban, de egész példamutató életével vállalta a kereszténységet. Ahogy fogalmazott, nem csak istenhívő, de Istennek élő uralkodó volt, és az egész országot krisztusivá akarta tenni. Ez a törekvés és a krisztusi tanítás melletti elköteleződés egész életét és uralkodását végigkísérte. A hagyomány szerint a halála előtti napon a Szent Korona képében hazánkat Szűz Máriának ajánlotta föl.

Ez az apostoli lelkület bennünket is át kellene járjon – jegyezte meg a megyéspüspök, majd arra mutatott rá, hogy az egyház a szentekkel példaképeket állít elénk, akik közül mindenki találhat hozzá közel állót.

Úgy fogalmazott, hogy a korona tanít, eligazít, felelősségre von és előrevetíti a jövőt, amely nem más, mint a feltámadás reménye. Majd kitért arra is, hogy noha már nincs király Magyarországon, minden vezető kötelessége a szent istváni örökség nyomán a Szent Korona szimbolikus vállalásának folytatása, hogy a krisztusi elvekre építse életét. Ezáltal lehet a koronának nem csak múltja, de jelene és jövője is.

Kárpáti Kázmér reményét fejezte ki, hogy a Szent Korona másolata minden magyar ember – országhatáron belül és túl – egységét szolgálja majd egymással és az égiekkel egyaránt.

A szentmise után Gyulay Endre megszentelte a hiteles másolatot, hogy az ezután a Magyar Nemzetőrség és az Erdélyi Vitézi Rend rendezvényeinek fényét emelve szolgálhassa a hazánk keresztény öröksége iránti elkötelezettséget és a nemzettudat erősödését. 

Majd Kohári Nándor történész tartott rövid ismertetőt a Szent Korona történetéről:

Tisztelt Egybegyűltek!
Nemzetközileg példátlan, hogy egy nemzet részéről királyságának beavató koronáját ilyen tisztelet övezze. Mitől is szent a Szent Korona?
Az általánosabban ismert magyarázat mellett, most egy kevésbé ismert összefüggést fogok ismertetni – természetesen igen röviden.
A közismertebb szentségi eredet II. Szilveszter pápa apostoli koronaadományozásához, majd Szent István királyunk felajánlásához kötődik: 1038 augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján az államalapító Fehérvárott a Mennybe emelt Szűz Mária templomában országát a korona képében Szűz Máriának ajánlotta fel. A misztikus magyarázat alapján ezzel egy szerződést hozott létre az Ég és a Föld között, amely Magyarországot Szűz Mária birodalmává tette, úgy, hogy ezen földi hatalmak ne változtathassanak. Eszerint Magyarország tehát Mária országa, a Regnum Marianum, ahol a Szent Korona az ő szuverenitását erősíti meg.
Szintén Szent István az, aki még 1027-ben Imre fiához írt Intelmeiben az égi és földi korona összekapcsolásával fia kötelességévé teszi a katolikus hit megtartását. S lám, nincsenek véletlenek, az Árpád-háziak alatt jő elő egy másik példátlan szál.
Szűk 200 évvel később II. András királyunk is résztvett az ötödik keresztes hadjáratban, 1217-18-ban főleg mai libanoni és szír területeken vezetve csapatait. A hadjárat másik részeként nyugat-európai keresztesek, táborukban Assisi Szent Ferenccel a Nílus–deltában indítanak támadást az egyiptomi szultán ellen. Változatos eredményű küzdelem, és egy Assisi Szent Ferenc és a szultán közötti személyes találkozót követően a hadjárat a keresztesek vereségével és visszavonulásával végződik, Jeruzsálem vágyott visszafoglalásának lehetősége ekkor veszik el örökre. A magyar király és Assisi Szent Ferenc személyesen nem találkoznak, időben és térben a hadjárat különböző szakaszaiban vesznek részt. Ugyanakkor II. András az egyetlen európai uralkodó, aki ebből a háborúból seregét épségben és jelentős vereség nélkül vezeti vissza hazájába. Amikor értesül a nyugatiak egyiptomi kudarcáról, a keresztény világ Jeruzsálem iránti vágyát is kifejezvén felveszi a Jeruzsálem uralkodója címet, amit onnantól minden magyar király visel, és amely címet a magyar királyság későbbi fennállása során, több mint 680 éven át, egyetlen más keresztény uralkodóház sem vitatott el királyainktól. Ekként válik a magyar korona a jeruzsálemi királyság koronájává is, így válik a magyar korona krisztusivá is, méginkább szent jelképpé magasztosodva. A sacra corona, a szent korona kifejezés legkorábbi fennmaradt említése 1256-ból való, azaz az uralkodását elsőként jeruzsálemiként is megkezdő IV. Béla országlása alatt.
Amikor az I. világháború részeként osztrák-magyar csapatok is részt vesznek a szövetséges Török Birodalmat támogatva a palesztinai hadműveletekben, Ferenc József 1916 november 21-i halálát követően, Jeruzsálemben tartózkodó csapataink, mint jeruzsálemi királyért is mondanak gyászmisét az elhunyt lelki üdvéért.
Ennek tükrében válik értelmezhetővé és megalapozottá a Szent Korona egységes ikonográfiai programja párba állított szentekkel, apostolokkal és angyalokkal. Általuk üzenettel rendelkezik: először is hitünkkel, múltunkkal és életünkre vonatkozó iránymutatással kapcsolatban. A Szent Koronánk küldetése az ábrázolt személyeken keresztül, hogy fogadjuk be a fényt, a jót Jézus Krisztus által, küzdjük le a rosszat mint Szent György a sárkányt, higgyünk az Apostolok példája nyomán és adjunk önzetlenül és összefogva egymással, mint a szent gyógyító ikerpár Kozma és Damján. Ezzel a múlttal, kifejező szimbolikával és jelentéstartalommal koronánk minden téren egyedülálló Európában és a világon is. 

KÉPRIPORT

Kepernyofoto 2024 04 30 7.47.29
Kepernyofoto 2024 04 30 7.48.25
IMG 3561 2
440058916 122150628284194843 331963206062700445 n
440758078 122150628068194843 4398951613756819005 n
439900167 122150628386194843 2911280294826909333 n
DSC5555
DSC5617
IMG 3562 2
440149554 122150628350194843 2594331262398463332 n
Kepernyofoto 2024 04 30 7.48.12
Kepernyofoto 2024 04 30 7.47.41
Kepernyofoto 2024 04 30 7.47.33
Kepernyofoto 2024 04 30 7.47.29
Kepernyofoto 2024 04 30 7.46.50
DSC5401
DSC5672
DSC5298
DSC5438 Pano
DSC5446
Kepernyofoto 2024 04 30 7.47.20
Kepernyofoto 2024 04 30 7.47.11
Kepernyofoto 2024 04 30 7.47.17
Kepernyofoto 2024 04 30 7.47.24
DSC5559
DSC5493
439953247 122150628308194843 7274003188902277856 n
DSC5478 Pano
DSC5698
DSC5711
IMG 20240428 113054
440208036 122150628416194843 8136480390878067960 n
440208039 122150628266194843 1531382932318763304 n
IMG 20240428 112542
Kepernyofoto 2024 04 23 22.42.23
IMG 20240428 113410 2
IMG 20240428 112641
IMG 20240428 113235
440095099 122150628248194843 1067272012524125614 n
440155766 122150628320194843 1315721004145924842 n
IMG 20240428 114007
IMG 20240428 113821
IMG 20240428 112725
DSC5879
DSC5877
DSC5245
DSC5221
DSC5745
DSC5801
DSC5841

A koronaszentelési ünnepség meghívott díszvendégei:

– Dr. Salgó László Péter, Csongrád-Csanád Vármegye főispánja; 
– Gémes László, Csongrád-Csanád Vármegye közgyűlésének elnöke;
– Dr. Botka László, Szeged város polgármestere;
– Mihálffy Béla, országgyűlési képviselő;
. Chovanecz Kata, Magyar Nemzetőrség;
– lovag Dr. Dohány András, nőr. vezérezredes, a Magyar Nemzetőrség országos főparancsnoka;
– Nagy János, Ordo Hungariae Lovagrend Nagymestere; 
– vitéz Márton Jenő, vitézi hadnagy az Erdélyi Vitézi Rend képviseletében; 
– Muha-Gots Viktor Pál, Nemzetközi és Kárpátmedencei Szent Korona Apostoli Nemes-Vitéz-Lovagrend Nagymestere; 
– sir Dr. vitéz Schváb Zoltán, nőr. vezérőrnagy, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnöke, a Közlekedéstudományi Kutató Intézet ügyvezető igazgatója;
– vitéz lovag Dr. Czapáry-Martincsevics András, nőr. altábornagy, a Magyar Nemzetőrség országos főparancsnok helyettese; 
– vitéz lovag Kollár Ferenc, nőr. altábornagy, a Magyar Nemzetőrség országos főparancsnok helyettese; 
– Kohári Nándor, történész, a Magyar Országos Nemzetőrség elnökségi tagja; (ebéd)
– Német Ferenc, Szeged város önkormányzati képviselője;
– Haág Zalán, Szeged város önkormányzati képviselője;
– Papp Csaba, Magyar Nemzetőrség; 
– Huszár Ferenc, ezredes, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi ezred parancsnoka;
– Presits Tamás, színművész;
– Mészáros András, Magyar Nemzetőrség; 
– Pleskonics András, Magyar Nemzetőrség; 
– Varga Tamás, Magyar Nemzetőrség;
– Dr. Magdits György, Magyar Nemzetőrség;
– Molnár Brigitta, Magyar Nemzetőrség;
– Rozinka Gábor, Magyar Nemzetőrség;
– Domonkos Péter, Magyar Nemzetőrség;
– Dr. Fülöp László, Szeged város polgármester jelöltje; 
– Varga Róbert, a Rákóczi Szövetség szegedi elnöke;
– vitéz nemes Keskeny Miklós László, női. dandártábornok
– Dr. Németh József, nőr. vezérőrnagy, a Magyar Nemzetőrség országos vezetőségének tagja; 
– Kalmár Ferenc, miniszteri megbízott;
– Kovács György, szerkesztő-SzegedMa;
– Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, Csongrád-Csanád Vármegyei rendőrkapitánya;
– Gidró Kriszta, szerkesztő-Délmagyar; Kisházi Sándor, szerkesztő-Szeged 365;
– Orgovány Erika, Juhász Gyula díjas képzőművész;
– Prihoda Anikó, a vajdasági magyarok képviselője;
– Dávid Júlia, az erdélyi magyarok képviselője;
– Zsoldos Sándor, irodalomtörténész;
– Kovács János, nőr. altábornagy, Magyar Nemzetőrség alapító tagja; 
– Dr. Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Közösségének elnöke;
– Tóth László, író, a németországi magyarok képviselője;
– Tornai Helga, író, az olaszországi magyarok képviselője; 
– Zapletán Zoltán, tanácsos; 
– Kiss Edit, a szegedi Dóm igazgatója;
– Lengyel Andor, mecénás;
-Holló László, Magyar Nemzetőrség;
– Juhász László, Bács-Kiskun Vármegyei nemzetőr altábornagy;
– Lengyel István, nőr. ezredes;
– .Józsa Gábor, Magyar Nemzetőrség;
– Somogyi Sándor, Magyar Nemzetőrség;
– Palusek András, Magyar Nemzetőrség;
– Sóti József, Magyar Nemzetőrség; 
– Konrád Mónika, Magyar Nemzetőrség;
– Buzás Mihály, Magyar Nemzetőrség;
– Besir Márk, Magyar Nemzetőrség;
– Dr Bene Gábor, hagyományőrző;
– Radvánszki Róbert, Magyar Nemzetőrség;

Kategóriák