2023. Június 15.- TERÜLETVÉDELEM

írta | jún 16, 2023 | Vírusnapló, Archívum, Hazafiasság, Politika, Szeged

A VÍRUSNAPLÓ évek óta rendszeresen foglalkozik a honvédelem kérdéseivel – az utolsó hat bejegyzésünkkel szeretnénk emlékeztetni az olvasókat, a ma nagyon is aktuális témára:

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS TERÜLETVÉDELEM

x648b4ff917830123327465.jpg.pagespeed.ic .Bq4v0gTJ3W

Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az érdeklődés a Magyar Honvédség által kínált szolgálati formák és a katonai életpálya iránt. Az utóbbi időben többen is érdeklődtek, hogy milyen lehetőségeik vannak abban az esetben, ha a hivatását már megtalálta a civil életben és nem szeretne szerződéses és hivatásos katonai szolgálatra elköteleződni, de érdekeli a honvédelem ügye és időszakosan részt tudna vállalni a Magyar Honvédségnél folyó munkában. Ez esetben az önkéntes tartalékos katonai szolgálat lehet az út, mert az elmúlt években jelentős fejlesztésen esett át az önkéntes tartalékos rendszerünk. Ennek eredményeképpen négy tartalékos szolgálati formát tudunk elkülöníteni: önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT), önkéntes védelmi tartalékos (ÖVT), önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT), speciális önkéntes területvédelmi tartalékos (SÖTT). Az ÖMT, ÖTT és SÖTT tartalékos szolgálati formákra lehet jelentkezni online és a toborzó irodákban egyaránt.

Az ÖMT szolgálati forma az, amelyik – a tartalékos rendszerben – a legközelebb áll a szerződéses, hivatásos szolgálathoz. Ebben a tartalékos formában a szerződésedben meghatározott öt éven keresztül, az abban meghatározott katonai alakulatodhoz vagy behívható szolgálatteljesítésre minden évben, maximum 2 hónapra. Ezt a gyakorlatban úgy néz ki, hogy behívnak tavasszal 3-4 hétre és ősszel szintén ennyi időre.

Mint minden katonai szolgálat vonatkozásában, úgy itt is vannak olyan kritériumok, amelyeknek meg kell felelni. Az elsődleges szempont a 18. életév betöltése, a magyar állampolgárság megléte, valamint a büntetlen előélet és egy minimum általános iskolai végzettség. Ezen kívül van egy egészségügyi vizsgálat, mely az ÖMT esetében egy komplex alkalmassági vizsgálatot jelent, tehát egészségügyi, fizikai és pszichikai szempontból is felmérik a jelentkezőket.

Ezek után az alkalmasnak bizonyulókkal szerződést kötnek, ők az első évükben egy 25 napos alapfelkészítésen vesznek részt. Ennek során elsajátítják a legszükségesebb szakmai alapismereteket, valamint a lövészeti, harcászati és a gyakorlati ismeretanyagot. Ez a képzés megegyezik a szerződéses állományba jelentkezők alapfelkészítésével, így egy teljes értékű katonai alapkiképzésen vehetnek részt.

A szerződésük második évétől kezdve már évente csak egy 2 hetes képzésen kell részt venniük, mely során a beosztásuk szakmai ismereteit mélyítik el. Tehát az önkéntes ÖMT-s szolgálat alatt három évente összesen 6 hónapra behívható szolgálatteljesítésre, ami évente két hónapot jelent. A szolgálatteljesítés során a katonai alakulatodhoz lesz beosztható olyan feladatok ellátására, melyeket addig még nem töltöttek fel, de az éppen misszióban szolgálatot teljesítők hazai pótlására is behívható.

Emellett elláthatsz időszakosan jelentkező speciális feladatokat: ipari és természeti katasztrófák kezelésében vehetsz részt, ha a megfelelő szakfelkészítéssel rendelkezel, de lehetőséged van a képzésünk során szerzett katonai szaktudásod és civil képzettséged meglétével külszolgálati feladatok ellátására is.

Ezért a két hónapos szolgálatért például főtörzsőrmesteri rendfokozatban a Magyar Honvédségtől több mint nettó 400 ezer forintot kapsz és ez az összeg tovább gyarapszik a rendelkezésre állási díjjal, ami az ÖMT esetében a mindenkori minimálbér 150 százaléka, évente egy alkalommal. Emellett kifizetik utánad a TB-t és az összes többi járulékot. Tehát, ha ezeket a juttatásokat odateszed a civil fizetésed mellé, akkor szép összeggel gyarapítod és biztosítod az anyagi hátteredet, amellett, hogy a hazádat is szolgálod.

De milyen lehetőség van abban az esetben, ha a családtól nem akarsz évente egy hónapra sem elszakadni, és emiatt nem annyira szimpatikus számodra az ÖMT szolgálati forma, de részt szeretnél vállalni a Magyar Honvédség életében. Ebben az esetben az ÖTT-s szolgálati forma javasolható. A jelmondatuk nagyon jól megfogalmazza ennek a szolgálatnak a lényegét: „Légy szűkebb lakhelyed biztonságának záloga”.

Az ország 197 járásra van osztva – a budapesti kerületekkel együtt – és ÖTT-ként járásonként egy századhoz kerülhetsz, mégpedig ahhoz a századhoz, amelyik a lakhelyedhez legközelebb van. Gyakorlatilag a saját lakhelyed járásában teljesítesz szolgálatot, ami lehet őrzés-védelem, de díszelgő tevékenység is.

ÖTT-ként a felkészítésed során alapfelkészítés, modulképzés vár rád. A szerződéskötés előtt részt kell venned egy általános pszichológiai vizsgálaton, – ami a fegyverviselés miatt szükséges -, amennyiben itt alkalmasnak ítélnek a szolgálatra, elmész egy háziorvosi, vagy egy üzemorvosi vizsgálatra, és ha itt sincs kizáró oka a szolgálatteljesítésnek, akkor ezzel a felvételi eljárás egészségügyi részével meg is vagy. Az egészségügyi vizsgálatod költségeit természetesen a Magyar Honvédség állja. Ezek után az erkölcsi bizonyítványod bemutatásával már készen is állsz a szerződéskötésre, mely öt évre szól.

ÖTT-ként az első évedben az alapkiképzésed egy 20 napos időintervallumot ölel fel. Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy-két havonta 2-3 napra hívunk be. Az éppen aktuális behívásod időpontjáról minimum két hónnappal előtte tájékoztatnak.

A képzés során elméleti ismereteket, területvédelmi ismereteket sajátítasz el, valamint harcászati, lövészeti és terepfoglalkozásokon veszel részt. A képzésed alapvetően 10 modulból áll, ami kiegészül 2 határszolgálati felkészítő modullal. A kiképzésed első éve után, évente már csak maximum egy 8-10 napos szintfenntartó képzésen számítunk rád.

Természetesen egy különleges jogrend bevezetése során bevethető vagy, hiszen ennek a tartalékos szolgálati formának ez az egyik legfőbb célja: különleges jogrend, katasztrófa helyzet bevezetésénél jó, ha járási szinten egy ütőképes és használható tartalékos erő áll rendelkezésre. Ezért az éves 20 nap szolgálatért a Magyar Honvédség – ha például őrmesteri rendfokozatban szolgálsz – összesen nettó 170 ezer forintot ad illetményként, továbbá jár neked a rendelkezésre állási díj is, a minimálbér 100 százalékának megfelelő összegben, továbbá kapsz a három hónapos próbaidő letelte után egy egyszeri nettó 24 ezer forintos szerződéskötési díjat.

22744

A szerződés megkötésének feltételei:

 • az egészségi, fizikai alkalmasság megállapításához be kell szereznem az alábbi igazolásokat: – háziorvosi igazolás; – tüdőszűrő vizsgálat eredménye (1 évnél nem régebbi!) – nők esetében cytológiai vizsgálat eredménye (három hónapnál nem régebbi!)
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nemzetbiztonsági vizsgálat kockázatmentes megállapítása. Az önkéntes műveleti tartalékos állományú jogviszony létesítéséhez szükséges okmányok és dokumentumok (nem szükséges minden jelentkezőnek mindegyikkel rendelkezni)
 • személyazonosító igazolvány;
 • lakcímkártya;
 • adóazonosító jel;
 • TAJ;
 • jogosítvány;
 • jövedelem-átutalási megbízás (irodán töltik ki);
 • bankszámlakivonat;
 • csapatorvosi vizsgálat eredménye (eredetben) (irodán töltik ki),
 • alkalmasság-vizsgálat eredménye (eredetben);
 • adattovábbítás iránti kérőlap alapján kiadott igazolás (hatósági erkölcsi bizonyítvány) (eredetben);
 • nyugdíjas törzsszám (igazolás a NYUFIG által folyósított ellátás törzsszámáról), fénymásolat;
 • a NYUFIG igazolása a folyósított nyugdíj összegéről; fénymásolat;
 • iskolai végzettséget valamint szakképzettséget igazoló okmányok, fénymásolat;
 • idegennyelv-tudást igazoló okmányok, bizonyítványok; fénymásolat;
 • munkáltatói igazolás (fennálló munka-jogviszony esetén), fénymásolat;
 • fegyveres (rendvédelmi) szerveknél töltött szolgálati jogviszony esetén a legmagasabb elért viselt rendfokozatot igazoló jognyilatkozat (pl.: szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó parancs vagy határozat), fénymásolat;
 • adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről, eredetben
 • esetleges levonásokról szóló jogerős bírósági határozat, fénymásolat
 • nyilatkozat más (nem HM–MH) munkáltatótól (foglalkoztatótól) származó önkéntes pénztári tagdíj-hozzájárulás bejelentéséhez a tárgyévben
 • nyilatkozat családi kedvezmény érvényesítéséről
 • felhatalmazás adatkezelésre (irodán töltik ki).

A szerződéskötés menete

Jelentkezés

• a regisztrációs űrlap kinyomtatásával, kitöltésével és annak postai úton történő

megküldésével

• személyes megjelenés alkalmával

Szerződéskötés Időpontjáról és helyéről a jelentkezőt e-mailben vagy telefonon értesítik.

Az értesítés mindenképpen tartalmazza a szerződéskötéshez szükséges okmányok megnevezését.

1v 74

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI TERÜLETI ZÁSZLÓALJ

2023. január 1-jén az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezredből kiválva létrejött az MH 4. Területvédelmi Ezred.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

 • Parancsnokság és törzs (Szeged)
 • 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj (Bács-Kiskun vármegye, Kecskemét)
 • 46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóalj (Csongrád-Csanád vármegye, Szeged)
 • 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj (Békés vármegye, Békéscsaba)

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Huszár Ferenc ezredes, parancsnok
 • Nagy Viktor alezredes, parancsnokhelyettes
 • Hraska Gábor alezredes, törzsfőnök
 • Manzák Attila László törzszázslós, vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

MH 4. Területvédelmi Ezred

 • Cím: 6724 Szeged, Boros József u. 5
 • Postacím: 6724 Szeged, Boros József u. 5
 • Telefon: 06-62-554-070
 • HM telefon: 02-42/1041
 • Email cím: mh.4.tve@mil.hu

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS SZOLGÁLAT FELADATAI

 • A területvédelmi rendszer működtetése és fejlesztése;
 • Az alapfelkészítés, a tartalékos állomány kiképzésének végrehajtása;
 • Helyi protokolláris feladatok ellátása;
 • Részvétel:
  • Magyarország védelmében, az államterület területvédelmi biztosításában;
  • a lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelmében;
  • válságkezelési feladatokban;
  • katasztrófavédelmi feladatokban, azok következményeinek felszámolásában;
  • őrzésvédelmi feladatokban;
  • a létfontosságú rendszerelemek védelmében;
  • felderítési feladatokban;
  • a Befogadó Nemzeti Támogatás katonai feladataiban;
  • a Honvédelmi nevelés programjaiban;
  • a tömeges bevándorlás elleni védekezésben;
  • hadisírok, katonai és hősi emlékművek fenntartásában és kegyeleti tevékenységben;
  • a polgári védelmi feladatok támogatásában;
  • területzárási, ellenőrzési feladatokban;
 • Toborzási feladatok támogatása;
 • Őrzésvédelmi, járőrözési feladatok végrehajtása;
 • Katonai, kulturális és oktatási programok korosztályokon átívelő megvalósítása;
 • Közlekedési infrastruktúra előkészítésének támogatása;

Kategóriák